Güney Kore'de Burslu Eğitim İmkanı

Kore Kalkınma Enstitüsü'ne ait Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu, Kore Hükümeti Burs Programı çerçevesinde yabancı öğrencilere burs sağlamaktadır ve sözkonusu burs öğrenim ücreti ile gidiş-dönüş uçak biletini içermektedir. Ayrıca iaşe ve ibate için maddi yardımda bulunulacağı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu bursla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kdischool.ac.kr internet adresinden ve admissions@kdischool.ac.kr e-posta adresinden ulaşmak mümkündür.

Başvurmak isteyen öğrencilere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


TÜBİTAK-SAS Tematik İşbirliği Proje Çağrısı

TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS) arasında mevcut "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 2013-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 15 Şubat-1 Nisan 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ? İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
 


Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Alanında İşbirliği

Üsküp Kril Metodi Devlet Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Enstitüsü Direktörü Prof. Mihail Garevski Türkiye ile Makedonya arasındaki eğitim işbirliğine yönelik bir girişim niteliğinde, Türk öğrencilerini anılan Enstitü bünyesinde bu alanda çalışmalar yapmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarına davet etmektedir.


Suudi Arabistan/ 4. Uluslararası Yükseköğretim Fuarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Kral Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud'un himayesinde 4. Uluslararası Yükseköğretim Fuarı ve Konferansı'nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Sözkonusu fuar ve konferansın ana ekseninin dünyanın seçkin üniversiteleri ile bilimsel iletişimin sağlanması ve Suudi Arabistan Krallığı Üniversitelerindeki asistanlar, okutmanlar ve burslu öğrencilerin bu üniversitelere kabul edilmesinin temini olduğu kaydedilmiştir. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 30 farklı ülkeden 345'ten fazla seçkin üniversitenin katılacağı fuarın kalan az sayıdaki standlarının rezervasyonu için son başvuru tarihi 28 Şubat 2013'tür.

 

Standların rezervasyonu ve daha detaylı bilgi için farah.chatila@recexpo.com mail adresi, standların online rezervasyon formu için de www.ieche.com.sa web adresinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bahsekonu fuar ve konferansa katılmak isteyen üniversitelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

 


8. Uluslararası Yükseköğretim, Staj ve Akademik Eğitim Fuarı'na Davet

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Berlin'de yerleşik International Conferences, Workshops and Exhibitions (ICWE) GmbH isimli şirket tarafından 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Berlin'de "StudyWorld 2013" başlıklı 8. Uluslararası Yükseköğretim, Staj ve Akademik Eğitim Fuarı'nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, StudyWorld'un Almanya'nın ulusal ve uluslararası düzeyde akademik eğitim odaklı tek fuarı olduğu, fuarın Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile Alman Akademi Değişim Programı (DAAD)'ın yakın işbirliğiyle gerçekleştirildiği, StudyWorld 2013'e Almanya'dan 8.000 ziyaretçi katılmasının ve 25'i aşkın ülkeden 170'ten fazla sunum yapılmasının beklendiği belirtilmektedir.

 

Sözkonusu Fuar için başvuru formu ve sponsorluk seçeneklerine ilişkin bilgi talep formu ekte olup, fuara katılım sağlayabilecek ve Almanya eğitim/öğretim çevreleriyle ilgilenebilecek kurumların bilgisine sunulmaktadır.


İskenderiye Üniversitesi Yabancı Dil Arapça Öğretim Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıdan elde edilen bilgilere göre, İskenderiye Başkonsolosumuz İskenderiye Üniversitesi Yabancı Dil Arapça Öğretim Merkezini (TAFL) ziyaret ederek yabancı üniversite öğrencileri ve akademisyenlere sunulan Arapça dil programları hakkında bilgi almıştır.

 

Alınan bilgilere göre, 129 öğrenciye sahip TAFL'da henüz hiçbir Türk öğrenci bulunmamaktadır. Merkezdeki öğrencilerin yaklaşık %75'ini ABD ve Çin'den gelen öğrencilerin teşkil ettiği, özellikle bu ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerini Arapça öğrenmeye teşvik ettikleri öğrenilmiştir. Merkezde sosyal bilimler bölümlerinden gelen öğrencilerin oranının giderek artmakta olduğu ifade edilmiştir.

 

TAFL'da iki yarıyıl şeklinde uygulanan 8 aylık eğitim döneminin ücretinin toplam 3.400 ABD Doları olduğu, Üniversite yöneticilerinin ülkemiz yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliğine açık olduğu ve ülkemizi "öncelikli işbirliği ortağı" olarak gördükleri vurgulanmıştır. Bu itibarla, gerçekleştirilebilecek karşılıklı öğrenci değişim programları çerçevesinde anılan maliyetin önemli ölçüde aşağı çekilebileceği belirtilmektedir.

 

Merkeze en geç Ağustos ayına kadar kayıt yaptırılması gerekmekte olup, Eylül ayı içinde eğitim dönemi başlayacaktır. Merkezde sunulan eğitim, özellikle üniversitelerimizin uluslararası ilişkiler bölümleri için cazip olabilecektir.

 

Yazıda devamla, çok sayıda yabancının yerleşik olduğu Kahire'nin görece kozmopolit ve İngilizcenin yaygın kullanılabildiği yaşam ve eğitim ortamına kıyasla, İskenderiye'de yabancı öğrencilerin iletişim kurabilmek üzere Arapça öğrenmekte daha yüksek motivasyona sahip olduğu belirtilmektedir.


Merkezin eğitim imkanları hakkında ilave bilgiye, TAFL Direktörü Doç. Lana Habib (LHABIB_TAFL@yahoo.com, büro tel: 00 20 3 480 68 73, cep tel: 00 20 190 00 94 02, faks: 00 20 3 486 87 62) ile doğrudan temasa geçilerek ulaşılabilir.

 


Yemen'de Türk Eğitim Haftası

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, 2013 yılının Mart ayında Sana Büyükelçiliğimiz himayesinde ve ilgilenecek Türk üniversitelerimizin katılımlarıyla "Yemen'de Türk Eğitim Haftası"nın düzenleneceği belirtilmektedir. Bahsekonu eğitim haftasının fuar bölümlerinin 3-4 Mart tarihlerinde Sana'da, 5-6 Mart tarihlerinde ise Aden'de yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.

 

Sözkonusu programa katılmak isteyenlerin ulaşım ve konaklama masraflarını kendilerinin karşılamaları gerektiği, bu aşamada başkaca bir maliyetin öngörülmediği belirtilmiştir. Ayrıca, programa geleceklerin uçuş ve otel rezervasyonlarının anılan Büyükelçiliğimizce topluca yapılacağı ve katılımcılara doğrudan gerekli bilgi verileceği belirtilmiştir.
 


Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslar arası Gaz Eğitim ve Teknoloji ve Araştırma Merkezi (UGETAM) ile birlikte 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul'da, uluslar arası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz dağıtım şirketleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene, deney ve kalibrasyon laboratuarları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla "Uluslar arası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi" düzenlenecektir. Söz konusu kongrede; üniversite akademik çevrelerin bildirileriyle katılım sağlamalarının son derece yararlı olacağı düşünülmektedir. Kongre konuları ve bildiri formatı ekli dosyada yer almaktadır. Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri metinlerini en geç 15 Mart 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr  veya  merve.turkoglu@sanayi.edu.tr ve yazılı olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.


Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları

EİT Kültür Enstitüsü tarafından, "Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları"nın Ağustos ayı ortalarında Tahran'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir. EİT'ye üye ülkelerin üniversitelerinin Kimya ve Matematik bölümleri 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerinin, her bir alandan biri lider olmak üzere toplam beş kişilik bir takımla olimpiyatlara katılmaları mümkün olacaktır. Sözkonusu olimpiyatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp internet adresinden ulaşmak mümkündür.


Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları

EİT Kültür Enstitüsü tarafından, "Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları"nın Ağustos ayı ortalarında Tahran'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir. EİT'ye üye ülkelerin üniversitelerinin Kimya ve Matematik bölümleri 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerinin, her bir alandan biri lider olmak üzere toplam beş kişilik bir takımla olimpiyatlara katılmaları mümkün olacaktır. Sözkonusu olimpiyatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp internet adresinden ulaşmak mümkündür.


Showing 1,301 - 1,310 of 1,344 results.
Items per Page 10
of 135