Önemli Duyuru

ÖYP Araştırma Görevlileri kadroları için tercih işlemleri 24 Temmuz Çarşamba saat 17:30' a kadar uzatılmıştır. Başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG adresinden yapılacaktır.


Suudi Arabistan Krallığı Hükümetinin Türk Öğrencilerine Suud Yükseköğretim Kurumlarında Tahsis Ettiği Burslar

Suudi Arabistan Kültür Ataşeliği'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti'nin Suud Yükseköğretim Kurumlarında (Sağlık Bilimleri hariç) lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam (450) adet eğitim bursu (öğrencinin tüm giderleri karşılanmak üzere) tahsis ettiği kaydedilmektedir.

Ekteki tanıtım broşüründe, burslar ve başvuru koşulları ile ilgili bilgiler, burslara başvurmak isteyenlerin bilgisine sunulmaktadır.
 


Volga Bölgesi Beden Eğitimi, Spor ve Turizm Devlet Akademisi

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim veren Volga Bölgesi Beden Eğitimi, Spor ve Turizm Devlet Akademisi tarafından, üniversitelerimiz ile işbirliği kurmak istendiği ve ülkemizden öğrencilerin eğitim almak üzere sözkonusu Akademiye gelmelerinin teşvik edilmesinin talep edildiği ilgide kayıtlı Dışişleri Bakanlığı yazısında belirtilmiştir. Sözkonusu Akademi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sportacadem.ru internet adresi ve info@sportacadem.ru e-posta adresi aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Üniversitelerimizin bu tür işbirlikleri kurmaları yükseköğretim sistemimizin uluslararasılaşması hedefi açısından yararlı olacaktır.


13. Uluslararası Geliştirilmiş Malzeme Sempozyumu (ISAM 2013)

13. Uluslararası Geliştirilmiş Malzeme Sempozyumu (ISAM 2013) 23-27 Eylül 2013 tarihleri arasında İslamabad'da düzenlenecektir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında çalışmalar yapan üniversitelerimizden sözkonusu Sempozyuma katılım sağlanması yararlı olacaktır.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.isampk.com.pk internet adresinden ulaşmak mümkündür.


Malezya İngilizce Dil Eğitim Merkezi

Malezya Teknik İşbirliği Programına (MTCP) bağlı İngilizce Dil Eğitim Merkezi (ELTC) tarafından 2-20 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen çevrimiçi İngilizce dil kurslarına ilişkin müfredat, broşür ve başvuru formu ektedir.


ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları İlanı

ÖYP Araştırma Görevlisi kadroları ilan edilmiştir. İlanları görmek için tıklayınız.


Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavı Hakkında

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) 2013-STS DİŞ HEKİMLİĞİ Sonbahar Dönemi
Sınav Başvuru Tarihleri:19.07.2013-29.07.2013
Sınav Tarihi: 07.09.2013

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) 2013-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi
Sınav Başvuru Tarihleri:19.07.2013-29.07.2013
Sınav Tarihi: 08.09.2013

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğince haklarında Diş Hekimliği ve Tıp Doktorluğu alanlarında Seviye Tespit Sınavı kararı çıkanlar ilgili sınava gireceklerdir.

Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu ve başvuru için www.osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.


2013 STS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgilendirme

20 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Seviye Tespit Sınavı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.07.2013 tarihli kararına istinaden iptal edilmiş olup, ilgili sınav 12 Ağustos 2013 tarih, saat:10:00'da İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır.

 

İlgili sınava sadece Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki 2013 STS'ye giren adaylar girecektir. Adayların yeniden başvuru yapması gerekmemektedir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, sözleşmeli personel için 28.06.2013 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda başarılı olup, sözleşmeli uzman olmaya hak kazanmış adayların sözleşmelerinin yapılmasına esas  teşkil  etmek üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç  29.07.2013  tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız..

 

İSTENEN BELGELER :

  • Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı
  • Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu
  • 12 adet vesikalık fotoğraf

2013 YDUS Kontenjanları

2013 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı Kontenjan talepleri ile ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun, bazı yan dallar da uzmanlık eğitimi için istenilen protokol formunun, Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunulmak üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken süre,  22 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.  http://www.tuk.saglik.gov.tr/protokol_ilan.html

 
 


Showing 1,261 - 1,270 of 1,377 results.
Items per Page 10
of 138