İlahiyat Fakültelerine İlişkin Açıklama

İlahiyat camiasından ve kamuoyundan gelen görüşler ve öneriler üzerine Genel Kurulumuz, 15.08.2013 tarihli toplantısında alınan İlahiyat fakülteleri ile ilgili kararların yeniden görüşülmesini gündemine alarak, İlahiyat fakültelerinin isimlerine ve müfredatına ilişkin Genel Kurul kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.

Bundan sonraki çalışmalar 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi de dikkate alınarak, yetkili kurum ve kurullar marifetiyle yürütülecektir.
 

Kamuoyuna duyurulur. 


19.09.2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Dair Açıklama

Daha önce Kurulumuzca yapılan açıklamada 2013-2014 öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına başvurularda akademik ortalamanın yanında ALES sonuçlarının da kullanılacağı ifade edilmişti. ALES'le ilgili ALES Sonbahar 2013 başvuruları 20 Eylül 2013 tarihi itibari ile sona ereceğinden adaylara bir kez daha hatırlatma yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu programlara başvurmak isteyen adayların vakit geçirmeksizin Cuma günü mesai bitimine kadar ÖSYM'ye online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Programla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. En geç Aralık 2013'te başlatılıp, yaz dönemi öğretmen atamalarına yetişecek şekilde programların tamamlanması planlanmaktadır. Halen Kurulumuzda konuyla ilgili çalışmalar sürdürüldüğünden akademik ortalama ve ALES sonuçlarının katkı oranları ve başvuracak adaylarda aranacak asgari akademik ortalama sınırı ileriki günlerde belirlenmiş olacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgiler yine önümüzdeki süreçte YÖK ve ÖSYM web sayfalarında ilan edilecektir.


Türk Tarih Kurumu Başkanlığının Duyurusu

Türk Tarih Kurumu tarafından    09-10 Ocak 2014    tarihlerinde    Ankara'da   düzenlenmesi
planlanan  "Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu" ve 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan ''Uluslararası Hindistan'da Türkler Sempozyumu'' ile ilgili afiş ve duyuruların Türkçe ve İngilizce örneklerine http://sempozyum.ttk.gov.tr, http://sempozyum.ttk.gov.tr/eng/index-eng.html internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.


Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarıyla İlgili Açıklama

Yükseköğretim Kurulu'nca geçtiğimiz yıllarda izin verilen üniversitelerimizde yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarına, 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrencilerin, alanlara göre ayrılacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafından yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Geçmiş yıllarda öğrencilerin akademik başarı ortalamalarına göre yapılan söz konusu yerleştirmede,  2013-2014 öğretim yılından itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları da kullanılacaktır. Bununla ilgili kısa bir açıklama, ÖSYM tarafından yayınlanan ALES 2013 Sonbahar Dönemi Kılavuzunda, sınavla ilgili Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar başlığı altında 1.8. maddede,  "Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur" şeklinde yer almıştır. Bu sınavın sonuçları üç yıl geçerli olduğundan son üç yıl içinde ALES'e girmemiş olanların, programa başvurabilmek için Kasım 2013 ayında yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programları için toplam kontenjan sayısı 20 bin olarak belirlenmiş olup başvurular ALES 2013 Sonbahar Dönemi sonuçları açıklandıktan sonra alınacaktır.  Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup programa internet üzerinden online başvuru ve yerleştirme sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler, programın uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, önümüzdeki günlerde YÖK ve ÖSYM web sayfalarından ilan edilecektir.  


Kamuoyuna duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu 


Venezia Giulia Misyonu'nun Tasarım Okulu Projesi

İtalya'da kurulu bulunan `Missioni Friuli Venezia Giulia', Venezia Giulia Bölge Yönetimi, UNESCO'nun Udine şubesi ve muhtelif sanat enstitüleri işbirliğinde ileri tasarım (advance design) konusunda bir okul projesi başlatılmış olup, söz konusu okul ilk etapta ahşap ve gıda tasarımına odaklanacaktır. Ahşap ve gıda tasarımı alanında küresel rekabete açılmayı hedefleyen KOBİ'lerin genç yöneticilerinin söz konusu okulda profesyonel bir eğitim almaları ve bu şekilde ahşap/gıda tasarımı alanındaki ulusal birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

    Bahsi geçen projenin tanıtım dokümanı ve Roma Büyükelçiliğince yapılan İngilizce tercümesi ekte sunulmaktadır.


 


2013 Seviye Tespit Sınavı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Sınav Sonuçları


12 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yinelenen 2013 Seviye Tespit Sınavı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Sınav Sonuçlarını   https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz. 12.09.2013


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Lisansüstü Eğitim Başvuruları

ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanları 65 ve üstü olan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim tercih ve işlemleri sonuçlanmıştır. Yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

 

Söz konusu sonuçlara üniversitenizin Personel Daire Başkanlıklarınca ulaşılabilmesi için izlenecek yol yoksis.yok.gov.tr >> Personel İşlemleri >> Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı >> ÖYP Araştırma Görevlisi işlemleri şeklindedir.


IPBES 2. Genel Kurulu

Orman ve Su İşleri Bakanlığından gelen yazıda, 09-14 Aralık 2013 tarihleri arasında Uluslararası Medya tarafından takip edilecek olan "Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu (IPBES)" 2.Genel Kurulu ve 07-08 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili Bölgesel Danışma Toplantılarının Antalya'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri bilim-politika arayüzü işlevi görmek maksadıyla kurulan bir BM organı olan IPBES hakkında detaylı bilgiler http://www.ipbes.net web sitesinde yer almaktadır.

Sözkonusu Genel Kurulu'nun ülkemizde yapılması;

-    Türk üniversitelerinin IPBES ile partnerlik ve stratejik ilişkileri kurulması,
-    Türk üniversitelerinin ve akademisyenlerinin hem IPBES konularında hem de biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konulu çeşitli BM (UNEP, UNDP, FAO, UNESCO v.b) çalışmalarında görev alması,
-    Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin küresel bilinirliklerinin artması,
-    Üniversitelerimizce 07-14 Aralık 2013 tarihleri arasında konuyla ilgili başarı örnekleri içeren tanıtım mahiyetinde stand açılması için müracaatta bulunulması,
-    Ülkemizin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konusunda know-how ihracı yapabilecek kapasitede olduğunun gösterilmesi,
-    Üniversitelerimizin 25 Eylül 2013 tarihinden önce http://www.ipbes.net/plenary/registration-ipbes-2.html internet adresi üzerinden IPBES-2'ye gözlemci olarak kayıt yapmaları ve bu vesileyle bundan sonra her yıl başka bir BM üye Devletinden gerçekleştirilecek olan Genel Kurullara hızlı bir şekilde akredite olmalarını sağlamaları,
-    Ülkemizin prestijinin artması için önemli bir fırsat sunmaktadır.


ÖYP Lisansüstü Eğitim Başvuruları Süre Uzatılması

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim almaları için yerleştirme tercih işlemleri, 09.09.2013 Pazartesi günü saat 17:30' a kadar uzatılmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Tercih yapmak için tıklayınız.


Uluslararası Öğrenci Ofisleri Temsilcileri İle Toplantı

Yükseköğretimin uluslararasılaşması hedefi doğrultusunda Başkanlığımızca "Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

Üç panelden oluşacak söz konusu toplantıda, uluslararası öğrenci temini konusunda üniversitelerimizin tecrübeleri ile uluslararası öğrencilerle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması öngörülmüş olup, üniversitelerin uluslararası öğrenci ofislerinden katılacak temsilcilerin yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini, deneyimlerini kısa sunumlarla katılımcılarla paylaşmaları hedeflenmektedir. Bu toplantının üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ofislerinin geliştirilmesi ve tam zamanlı uluslararası öğrenci sayısının arttırılması konularında önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

Yukarıda belirtilen çerçevede 19 Eylül 2013 Perşembe günü 09:30-17:00 saatleri arasında Başkanlığımız Konferans Salonunda gerçekleşecek olan toplantıya, Üniversiteniz uluslararası öğrenci ofisi yetkilinizin katılımının sağlanması ve katılacak yetkilinizin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin toplantı gününden önce bilge.kirmizioglu@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca bahsedilen panellerde sunum yapmak isteyen yetkililerin 9 Eylül 2013 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sedat Gümüş (sedat.gumus@yok.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 


Showing 1,241 - 1,250 of 1,391 results.
Items per Page 10
of 140