TRCNA Tarafından Düzenlenecek "US-Turkey Creative Economies Summit" İsimli Etkinlik

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kurulumuza gönderilen bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Eyaleti'nin başkenti Lansing'de geçtiğimiz yıl kurularak faaliyetlerine başlayan ve 2012 yılının Haziran ayında İstanbul'da "Türkiye-Michigan Forumu: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve AR-GE Eğilimleri" başlıklı bir etkinliği de başarılı biçimde gerçekleştirilen "Turkish Resource Center of North America (TRCNA)"nın geçtiğimiz yılki Michigan Forumu ile aynı çerçevede gerçekleştirilmek üzere, yine çeşitli yerel paydaşlarının da işbirliği ve katkısıyla 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde "U.S.-Turkey Creative Economics Summit" başlıklı bir etkinliği İstanbul'da düzenlemek üzere çalışmalara başladığı belirtilmektedir.

    Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ekte sunulmakta olup, güncellenmiş bilgiye http://www.trcna.org adresinden ulaşılabilmektedir.

    Söz konusu yazıda devamla, otomobil ve mobilya üretiminde ABD'de önder konumda bulunan ve bu iki temel sektöre dair tasarımın yanı sıra tıbbi araç, ev eşya ve gereçleri, tüketici malları, giyim ve tüketici elektroniği gibi ülkemizin sanayi ve üretim profiline paralellik arz eden diğer alanlarda da kayda değer tasarım altyapısına sahip olan Michigan eyaletinde Michigan State University, "Detroit Creative Corridor Center", "Design West Michigan" gibi tasarım alanındaki önemli paydaşlarla bu etkinliği düzenleyecek olan TRCNA'nın söz konusu etkinliğe başta üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ve ilgili kamu/özel sektör kuruluşlarımızdan olmak üzere, tatmin edici katılım ve katkı sağlanmasının önemli olduğunun düşünüldüğü belirtilmekte, bunun temin edilmesi halinde, etkinliğin az sayıda bulunan TRCNA ile benzeri kuruluşların faaliyetlerini de güçlendirip cesaretlendireceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

 


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim Bursu

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın lisansüstü eğitim bursu hakkındaki duyurusu için tıklayınız.

YÖK Başkanlığı


Prizren Üniversitesi Öğretim Elemanı İhtiyacı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Prizren Üniversitesi'nin Fizik-Kimya bölümünde dersleri yürütecek birer Fizik ve Kimya öğretim elemanına ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve kurumlarımızdan yardım talep edilmektedir.

Üniversitenizin ilgile birimlerine duyurulması ve anılan üniversitenin yeni açılan Fizik ve Kimya bölümlerinde dersleri yürütecek birer öğretim elemanı talebine olumlu yanıt verilmesi halinde Kurulumuzun bilgilendirilmesini rica ederim.


Çin'le Sağlık Alanında İlişkiler

Dışişleri Bakanlığından alınan  yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında sağlık ve modern/geleneksel Çin tıbbı üzerine ortak çalışmalar yapılmasında ve projeler geliştirilmesinde yarar görüldüğü belirtilmekte ve "Geleneksel Tıp Çalışmaları"nın ülkemizde tıp fakültelerinin müfredatına dahil edilmiş olduğu dikkate alınarak bu konuda ÇHC devlet üniversiteleriyle ve kurumlarıyla kapsamlı işbirliği tesis edilebileceği ifade edilmektedir.
 
Yazıda ayrıca, ÇHC'nin organ nakli konusunda mevzuatını geliştirme çalışmaları kapsamında Türk mevzuatını incelemekte olduğu ve bu alanın da ikili işbirliğinin geliştirilmesine ve deneyim paylaşımına müsait olduğuna müsait olduğu belirtilmektedir.

  


    


ÇHC'de İngilizce Dilinde Tıp Eğitim Veren Akademik Kurumlar

Dışişleri Bakanlığından alınan  yazıda, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Çin'deki 52 üniversite ve yüksekokulun yabancı öğrencilere lisans düzeyinde İngilizce tıp eğitimi verme konusunda yetkili kılındığı, bu okullar dışında kalan eğitim kurumlarının lisans düzeyinde İngilizce tıp ve diş hekimliği alanlarında öğrenci kabul edemeyecekleri öte yandan ilgili diğer okulların yüksek lisans düzeyinde İngilizce tıp eğitimi için yabancı öğrenci kabul edebilecekleri, Çince dilinde tıp eğitimi için ise herhangi bir okul sınırlaması bulunmadığı belirtilmektedir.
 
Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığınca yayınlanan "2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Uluslararası Öğrenciler için Klinik Tıp Alanında Lisans Düzeyinde İngilizce Eğitim Veren Akademik Kurumlar" listesine http://moe.edu.cn ve http://studyinchina.net.cn web adreslerinden ulaşılması mümkündür.                                                                                                                                

 


Dünya İslam Şehirleri Kurulu Toplantısı

Dışişleri Bakanlığımızdan iletilen bir yazıda, Tahran'da bulunan Dünya İslam Şehirleri Kurulu Genel Sekreterliği Dünya İslam Şehirleri Kurulu Toplantısı'nın, 31 Ağustos - 1 Eylül 2013 tarihlerinde Kazvin'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Belediyelerimizin kendi şehirlerini tanıtan sergiler açabileceği söz konusu etkinliğe, üniversitelerimizden de katılım olabileceği ve bunun ülkemizin uluslararası platformda görünürlüğüne katkı yapabileceği düşünülmektedir. İlgili akademisyenlerimizin aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Tahran Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçmeleri mümkündür.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Telefon: 00 98 21 3 311 89 97 - 3 311 52 99 00 98 21 3 311 53 51 - 3 311 12 02 00 9821 35 95 11 00-99(santral)
Faks: 00 98 21 3 311 79 28

embassy.tehran@mfa.gov.tr
http://tahran.be.mfa.gov.tr


Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Bursu Duyurusu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için; Mütevelli Heyet Başkanlığınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 5 öğrenciye lisansüstü eğitim bursu verilecektir.

Başvuru koşulları, burs verilecek alanlar, burs süresi ve miktarı ile başvuru işlemleri için http://www.yesevi.edu.tr web adresinden ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile irtibata geçilebilmektedir.
 

Başvuruların Başlangıç Tarihi  : 16/09/2013
Başvuruların Bitiş Tarihi   : 30/09/2013
Mülakat Tarihi   : 07/10/2013
Sonuçların İlan Edilmesi : 11/10/2013
   
   

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit Temel Kuloğlu Sok.
No:30    06490 Bahçelievler/ANKARA
Telefon : 0 312 216 06 00
Web      : www.yesevi.edu.tr
E-posta : egitim@yesevi.edu.tr


İKB Ödülü

Ülkemizin de üyesi olduğu İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından, İKB üyesi ülkelerdeki bilimsel araştırmaları ve akademik kuruluşları desteklemek amacıyla "Bilim ve Teknoloji" ödülleri verilmektedir.

"Bilim ve Teknoloji" ödüllerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru şartlarına İslam Kalkınma Bankasının internet sitesinden (http://www.isdb.org) ulaşmak mümkündür. Sözkonusu internet adresinde bulunan başvuru formlarının doldurulması ve STPrize1435@isdb.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen ödüller için İKB'ye son başvuru tarihi 27 Kasım 2013'tür.

Ödüller, üç ayrı kategoride İKB üyesi ülkelerde bulunan akademik kuruluşlara ve bilimsel araştırma merkezlerine verilecektir. Her bir kategoride ödül kazanan kuruluşa 100.000 ABD Doları nakit para, hatıra plaketi ve başarı sertifikası takdim edilecektir.


British Council internet sayfası

13 Aralık 2012 tarihinde Birleşik Krallık Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Universities UK ile Başkanlığımız arasında, iki ülke arasında yükseköğretim ve araştırma alanlarındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Birleşik Krallık kültür ve eğitim ilişkileri alanında çalışan ve Türkiye'de 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren British Council, adı geçen mutabakat zaptında belirtilen vizyonu gerçekleştirmek üzere Birleşik Krallık yükseköğretimini temsilen Başkanlığımız ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

British Council, Birleşik Krallık'ta eğitim ile ilgilenen araştırmacı ve öğrenciler için www.educationuk.org/turkey internet sayfasını hazırlamıştır.  

 


İslam Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen kurs

Dakka'da bulunan ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde olan İslam Teknoloji Üniversitesinin (Islamic University of Technology) Mekanik ve Kimya Mühendisliği Bölümü 17-20 Aralık 2013 tarihlerinde "Vibration, Acoustics and Non Destructive Testing" başlıklı dört günlük bir kurs düzenleyecektir.

Katılım ücretinin 200 ABD Doları olduğu belirtilen sözkonusu kursa ilişkin ayrıntılı bilgi içeren broşür ekte bulunmaktadır.
 


Showing 1,211 - 1,220 of 1,348 results.
Items per Page 10
of 135