Üniversitelerin Dikkatine

Üniversitelerin 50 adet bütçe tasarısı ve 25 adet kesin hesap tasarısını TBMM Bütçe Başkanlığına en az 3 gün önceden teslim etmeleri gerekmektedir. Devamını Görmek İçin Tıklayınız.

 

Ayrıntılı bilgi için 0 312 420 68 05 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları için tercih işlemleri başlamıştır. Adaylar tercihlerini  30.10.2013 saat 17:30'a kadar https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/ adresi üzerinden yapabileceklerdir.


Suriye ve Mısır Ülkelerinden Yurdumuzda Bulunan Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu yönetmeliğin Ek Madde 2'si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu 9 Ekim 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve;

2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

1.    Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıfa ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

2.    Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

3.    Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine karar verilmiştir.
 

Not: Yatay geçişte istenen belgeler için ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurulması gerekmektedir.


Suriyeli Öğrenciler için Küresel Platform Girişimi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Sayın Cumhurbaşkanımızın Portekiz'i ziyareti sırasında 7 Mayıs 2013 tarihinde görüştüğü Portekiz eski Cumhurbaşkanı ve Medeniyetler İttifakı eski Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio, "Suriyeli Öğrenciler İçin Küresel Platform" başlıklı girişimi hakkında bilgi vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız söz konusu girişime destek verebilecek üniversitelerimizin konuyla ilgili Lizbon Büyükelçiliğimizle temas edebileceklerini belirtmiştir.

Girişimin akıbeti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, ülkemizden Gaziantep Üniversitesi 5, Anadolu Üniversitesi (uzaktan eğitim) ise 500 Suriyeli öğrenciye burs vermeyi taahhüt etmişlerdir. Ülkemizden bugüne kadar yapılan taahhütlere ve gereken ilave fonlara dair bilgileri içeren liste ek 2'de yer almaktadır. Söz konusu girişim çerçevesinde öncelikle Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkelerle temas edildiği, Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere farklı ülkelerden 1000'e yakın burs tahsis edildiği ve kaynak temini çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği  Dışişleri Bakanlığı yazısında ifade edilmiştir.  

Yazıda devamla, eğitim masrafları üniversitelerce karşılanacak olan bahse konu öğrencilerin konaklama ve gıda gibi diğer harcamalarını karşılayabilmek için ilave fona ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle bir kampanya başlatıldığı, kişisel veya kurumsal, büyük miktarda veya cüzi her türlü bağışın girişime katkı sağlayacağı, bağış için ek 1'deki formun kullanılabileceği, konuya ilişkin ilave bilgi için Sampaio'nun Danışmanı Helena Barroco'yla (E-posta: hbarroco@netcabo.pt; Cep telefonu: +351-91 777 63 09) temas edilebileceği belirtilmiştir.
    

 


ISC (D-8) Burs Duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Başkanlığından alınan yazıda, D-8 Sekreteryası ile Islamic World Science Citation Center (ISC) arasında 04 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde ISC'nin d-8 üyesi her ülkeden bir adaya burs vereceği bildirilmektedir.

Sözkonusu burs koşullarının belirtildiği ISC mektubu ekte sunulmaktadır.


ÖYP Araştırma Görevlisi Kadro İlanları

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları ilan edilmiştir. Söz konusu kadrolara başvuru ve tercih işlemleri 21/10/2013-30/10/2013 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. (https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/)

İlanları görmek için tıklayınız.


Türkmenistan'da Biyoteknolojinin Geliştirilme Yolları Konferansı

Türkmenistan İlimler Akademisi Tıbbi Bitkiler Enstitüsü tarafından 20-21 Kasım 2013 tarihleri arasında Türkmenistan'da "Türkmenistan'da Biyoteknolojinin Geliştirilme Yolları" konulu uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

 Konferansa ait duyuru için tıklayınız.


Uluslararası Malezya İslam Üniversitesince Sağlanan Burs İmkanları

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi tarafından (IIUM) İslam İşbirliği Teşkilatı Eğitim Değişim Programı kapsamında muhtelif düzey ve alanlarda sağlanan burs olanakları ile akademisyenlere yönelik uygulamalar hakkında bilgilerin yer aldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede;
-  2014 yılı için lisans düzeyinde 7 adet burs ile ilgili
Lisans programları: www.iium.edu.my/programmes-courses
Kabul için yeterlilikler: www.iium.edu.my/home/prospective-students
Kabul sürecine ilişkin detaylı bilgi: www.iium.edu.my/anr
Son başvuru tarihi: 01 Aralık 2013         (Şubat 2014 dönemi)
                                   01 Nisan 2014        (Haziran 2014 dönemi)
                                   01 Temmuz 2014   (Eylül 2014 dönemi)

-    2014 yılı için lisansüstü düzeyde 3 adet burs ile ilgili
Lisansüstü programlar: www.iium.edu.my/cps/programmes-offered
Kabul sürecine ilişkin detaylı bilgi www.iium.edu.my/admissions/postgraduates Son başvuru tarihi: 18 Kasım 2013   (Şubat 2014 dönemi)
           31 Mayıs 2014    (Eylül 2014 dönemi)

Sözkonusu programlar için başvuruların doğrudan Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi (IIUM)'ye yapılması ve başvurular üzerine "IIUM-OIC Ummatic Academic Support Programme" şeklinde not düşülmesi gerekmekte olup, bir başvuru örneğinin ise aşağıda sunulan adresler vasıtasıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

Email   : zghould@oic-oci.org veya shero@oic-oci.org
Adres : Department of Science&Technology
OIC Genel Secretariat
P.O.Box 178, Jeddah 21411
Kingdom of Saudi Arabia


- Doktora sonrası programlar kapsamında, her yıl 3 adet burs imkanı sağlanmaktadır. Tüm başvuruların Rektör Yardımcısının Ofisine (Internationalisation & Industry and Community Relations) iletilmesi gerekmektedir.  

-    Progamın bir unsuru olarak, kamu ve devlet üniversitelerinin IIUM ile kısa veya uzun vadeli akademisyen değişimleri gerçekleştirebilecektir. Bu yöndeki başvurularında Rektör Yardımcısının Ofisine iletilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, ekte yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğin yazısında da danışman ve araştırmacı ile ihtisas kurslarına yönelik değişimler hakkında bilgi verilmektedir.
 


COMSATS Bilgi Teknolojisi Enstitüsü?nde (Pakistan) Burs İmkanı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, İslamabad'da bulunan COMSATS Bilgi Teknolojisi Enstitüsü'nün (CIIT) İİT Eğitim Değişim Programı kapsamında 2014 güz dönemi için biyoloji, bilgisayar, elektrik mühendisliği, matematik, fizik, meteoroloji ve yönetim bilimleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde (Masters of Science-MS) burs olanakları sağlayacağı belirtilmektedir.

Ekte yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğin yazısında muhtelif oranlarda sağlanacak burs imkanları hakkında bilgi verilmekte olup, dönemlik okul ücretleri dahil giderlerini kendi imkanları dahilinde karşılayacak öğrencilerin eğitim masraflarına ilişkin bilgi sunulmaktadır.

Bir örneği COMSATS Bilgi Teknolojisi Enstitüsü'ne iletilmesi şartıyla başvuruların İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Enstitü'nün internet sayfasının www.comsats.edu.pk "International Students for Fall 2014" başlıklı kısmından ulaşılabilmektedir. 


E-üniversite Yönetimi/Malezya

Multimedya Üniversitesi tarafından Malezya Teknik İşbirliği Programı (MTCP) kapsamında, 26 Ekim - 3 Kasım 2013 tarihleri arasında "e-üniversite yönetimi kursları" düzenlenmesi öngörülmektedir. Konuya ilişkin müfredat, broşür ve başvuru formu ekte yer almaktadır.


Showing 1,211 - 1,220 of 1,377 results.
Items per Page 10
of 138