IPBES 2. Genel Kurulu

Orman ve Su İşleri Bakanlığından gelen yazıda, 09-14 Aralık 2013 tarihleri arasında Uluslararası Medya tarafından takip edilecek olan "Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu (IPBES)" 2.Genel Kurulu ve 07-08 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili Bölgesel Danışma Toplantılarının Antalya'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri bilim-politika arayüzü işlevi görmek maksadıyla kurulan bir BM organı olan IPBES hakkında detaylı bilgiler http://www.ipbes.net web sitesinde yer almaktadır.

Sözkonusu Genel Kurulu'nun ülkemizde yapılması;

-    Türk üniversitelerinin IPBES ile partnerlik ve stratejik ilişkileri kurulması,
-    Türk üniversitelerinin ve akademisyenlerinin hem IPBES konularında hem de biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konulu çeşitli BM (UNEP, UNDP, FAO, UNESCO v.b) çalışmalarında görev alması,
-    Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin küresel bilinirliklerinin artması,
-    Üniversitelerimizce 07-14 Aralık 2013 tarihleri arasında konuyla ilgili başarı örnekleri içeren tanıtım mahiyetinde stand açılması için müracaatta bulunulması,
-    Ülkemizin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konusunda know-how ihracı yapabilecek kapasitede olduğunun gösterilmesi,
-    Üniversitelerimizin 25 Eylül 2013 tarihinden önce http://www.ipbes.net/plenary/registration-ipbes-2.html internet adresi üzerinden IPBES-2'ye gözlemci olarak kayıt yapmaları ve bu vesileyle bundan sonra her yıl başka bir BM üye Devletinden gerçekleştirilecek olan Genel Kurullara hızlı bir şekilde akredite olmalarını sağlamaları,
-    Ülkemizin prestijinin artması için önemli bir fırsat sunmaktadır.


ÖYP Lisansüstü Eğitim Başvuruları Süre Uzatılması

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim almaları için yerleştirme tercih işlemleri, 09.09.2013 Pazartesi günü saat 17:30' a kadar uzatılmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Tercih yapmak için tıklayınız.


Uluslararası Öğrenci Ofisleri Temsilcileri İle Toplantı

Yükseköğretimin uluslararasılaşması hedefi doğrultusunda Başkanlığımızca "Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

Üç panelden oluşacak söz konusu toplantıda, uluslararası öğrenci temini konusunda üniversitelerimizin tecrübeleri ile uluslararası öğrencilerle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması öngörülmüş olup, üniversitelerin uluslararası öğrenci ofislerinden katılacak temsilcilerin yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini, deneyimlerini kısa sunumlarla katılımcılarla paylaşmaları hedeflenmektedir. Bu toplantının üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ofislerinin geliştirilmesi ve tam zamanlı uluslararası öğrenci sayısının arttırılması konularında önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

Yukarıda belirtilen çerçevede 19 Eylül 2013 Perşembe günü 09:30-17:00 saatleri arasında Başkanlığımız Konferans Salonunda gerçekleşecek olan toplantıya, Üniversiteniz uluslararası öğrenci ofisi yetkilinizin katılımının sağlanması ve katılacak yetkilinizin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin toplantı gününden önce bilge.kirmizioglu@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca bahsedilen panellerde sunum yapmak isteyen yetkililerin 9 Eylül 2013 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sedat Gümüş (sedat.gumus@yok.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 


ÖYP Lisansüstü Eğitim Başvuruları

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim almaları için yerleştirme yapılacaktır. Tercih işlemleri, 04.09.2013 - 06.09.2013 tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Tercih yapmak için tıklayınız.


Going Global 2014 Duyurusu

British Council'ın her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Eğitim Konferansı GOING GLOBAL, bu sene tüm dünyada 1000'den fazla eğitim kurumu temsilcisi, bakan ve sektör liderlerini ağırlamak üzere 29 Nisan - 1 Mayıs 2014 tarihleri arasında Miami, ABD' de gerçekleşecektir.

Küresel eğitim trendlerinin tartışıldığı, ülke sunumlarının ve atölye çalışmalarının yer aldığı, eğitim sektöründe çalışan uzmanları bir araya getirerek ağ kurma olanakları yaratan dünyanın uluslararası eğitim alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Going Global 2014 Konferansı için bildiri başvuruları 4 Ekim 2013 tarihine kadar devam etmektedir.

Konferans Başlığı: Going Global 2014  Conference for Leaders of International Education
Konferans Teması: Inclusion, Innovation, Impact
Konferans Tarihi: 29 Nisan -  1 Mayıs 2014
Bildiri Başvuruları için Son Tarih: 4 Ekim 2013
Konferans Yeri: Miami, ABD  

Broşür için tıklayınız.

 


TÜBA-GELİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları Hakkında

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında, uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek ve yine TÜBA tarafından yürütülen Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) ile üniversite seviyesinde basılı akademik bilimsel Türkçe telif eserlerin yazılmasının veya yabancı dildeki bir eserin düzgün ve anlaşılır bir Türkçe kullanılarak çevrilmesinin teşviki amaçlandığı bildirilmektedir.

 2013 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları başlamıştır. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2013 Pazartesi'dir.

Anılan başvurulara ilişkin afişler ekte olup, ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına Akademinin internet adresinden  (www.tuba.gov.tr)  erişmek mümkündür.


TRCNA Tarafından Düzenlenecek "US-Turkey Creative Economies Summit" İsimli Etkinlik

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kurulumuza gönderilen bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Eyaleti'nin başkenti Lansing'de geçtiğimiz yıl kurularak faaliyetlerine başlayan ve 2012 yılının Haziran ayında İstanbul'da "Türkiye-Michigan Forumu: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve AR-GE Eğilimleri" başlıklı bir etkinliği de başarılı biçimde gerçekleştirilen "Turkish Resource Center of North America (TRCNA)"nın geçtiğimiz yılki Michigan Forumu ile aynı çerçevede gerçekleştirilmek üzere, yine çeşitli yerel paydaşlarının da işbirliği ve katkısıyla 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde "U.S.-Turkey Creative Economics Summit" başlıklı bir etkinliği İstanbul'da düzenlemek üzere çalışmalara başladığı belirtilmektedir.

    Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ekte sunulmakta olup, güncellenmiş bilgiye http://www.trcna.org adresinden ulaşılabilmektedir.

    Söz konusu yazıda devamla, otomobil ve mobilya üretiminde ABD'de önder konumda bulunan ve bu iki temel sektöre dair tasarımın yanı sıra tıbbi araç, ev eşya ve gereçleri, tüketici malları, giyim ve tüketici elektroniği gibi ülkemizin sanayi ve üretim profiline paralellik arz eden diğer alanlarda da kayda değer tasarım altyapısına sahip olan Michigan eyaletinde Michigan State University, "Detroit Creative Corridor Center", "Design West Michigan" gibi tasarım alanındaki önemli paydaşlarla bu etkinliği düzenleyecek olan TRCNA'nın söz konusu etkinliğe başta üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ve ilgili kamu/özel sektör kuruluşlarımızdan olmak üzere, tatmin edici katılım ve katkı sağlanmasının önemli olduğunun düşünüldüğü belirtilmekte, bunun temin edilmesi halinde, etkinliğin az sayıda bulunan TRCNA ile benzeri kuruluşların faaliyetlerini de güçlendirip cesaretlendireceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

 


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim Bursu

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın lisansüstü eğitim bursu hakkındaki duyurusu için tıklayınız.

YÖK Başkanlığı


Prizren Üniversitesi Öğretim Elemanı İhtiyacı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Prizren Üniversitesi'nin Fizik-Kimya bölümünde dersleri yürütecek birer Fizik ve Kimya öğretim elemanına ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve kurumlarımızdan yardım talep edilmektedir.

Üniversitenizin ilgile birimlerine duyurulması ve anılan üniversitenin yeni açılan Fizik ve Kimya bölümlerinde dersleri yürütecek birer öğretim elemanı talebine olumlu yanıt verilmesi halinde Kurulumuzun bilgilendirilmesini rica ederim.


Çin'le Sağlık Alanında İlişkiler

Dışişleri Bakanlığından alınan  yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında sağlık ve modern/geleneksel Çin tıbbı üzerine ortak çalışmalar yapılmasında ve projeler geliştirilmesinde yarar görüldüğü belirtilmekte ve "Geleneksel Tıp Çalışmaları"nın ülkemizde tıp fakültelerinin müfredatına dahil edilmiş olduğu dikkate alınarak bu konuda ÇHC devlet üniversiteleriyle ve kurumlarıyla kapsamlı işbirliği tesis edilebileceği ifade edilmektedir.
 
Yazıda ayrıca, ÇHC'nin organ nakli konusunda mevzuatını geliştirme çalışmaları kapsamında Türk mevzuatını incelemekte olduğu ve bu alanın da ikili işbirliğinin geliştirilmesine ve deneyim paylaşımına müsait olduğuna müsait olduğu belirtilmektedir.

  


    


Showing 1,201 - 1,210 of 1,344 results.
Items per Page 10
of 135