10. Doha İnançlararası Diyalog Konferansı

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, "10. İnançlararası Diyalog Konferansı'nın Doha Uluslararası Merkezi (DICID) tarafından Katar Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde 23-25 Nisan 2013 tarihlerinde Doha'da düzenleneceği ve ana teması "İnançlararası Diyalog'ta En İyi Uygulamalar" olan konferans vesilesiyle, bu yıl ilk defa "Uluslararası İnançlararası Diyalog Ödülü"nün verileceği belirtilmektedir.

 

Anılan konferansa ülkemizden inançlararası diyalog alanında faaliyet ve çalışmalara yapan kişilerin katılımcı ve konuşmacı olarak davet edildiği, katılmak isteyen adayların özgeçmiş, temas bilgileri ve konuşma konularını Organizasyon Komitesine iletmeleri talep edilerek, yapılacak değerlendirme sonucunda nihai davetiyelerin kişilerin adreslerine doğrudan gönderileceği ifade edilmektedir.

 

Sözkonusu konferans ve ödül ile ilgili bilgiler ekte iletilmekte olup, daha fazla bilgiye www.dicid.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bahsedilen hususlar inançlararası diyalog konusunda çalışmalar gerçekleştiren kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bilgisine sunulmaktadır.


16. Uluslararası Monastır Üniversitesi Tiyatro Festivali

Tunus, Monastir Üniversitesi Kültür Merkezi tarafından Monastır kentinde 25 - 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında 16.Uluslararası Üniversite Tiyatro Festivali düzenlenecektir. Ülkemizden de üniversite tiyatro gruplarının festivale katılım sağlaması talep edilmektedir.

 

Anılan festival ile ilgili bilgiler şunlardır:

- Festivale, teknik ve idari görevliler de dâhil 15 kişiyi geçmeyen üniversite tiyatro grupları katılabilecektir.

- Oyunun süresi azami 60 dakikayla sınırlıdır.

- Katılım için sunulması gereken adaylık dosyasında grubu tanıtıcı video kayıtları, görsel malzemeler ve afişlerin yanı sıra teknik bilgi formu, oyuncu ve teknik ekip listesinin bulunması gerekmektedir.

 

Festival ile ilgili bilgiler ve başvuru formu ekli dosyada yer almaktadır. Festival çerçevesinde tiyatro gösterisi sergileyecek gruplar heyet tarafından yapılacak seçimler sonucu belirleneceğinden dosyada yer alan formların doldurularak grubu tanıtıcı video kayıtları, görsel malzemeler ve afişlerle birlikte en geç 20 Haziran 2013 tarihine kadar belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için yine aynı adresten "Ben Amor Fethi Bey" ile iletişime geçilebilir.


Yeni Yasa Taslağı Önerisi

Yeni yasa taslağı önerisi tartışmaya açıldı. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yeni yasa çalışmalarını paylaşmak amacıyla hazırlanan internet sitesi 'yeniyasa.yok.gov.tr' yayına geçti. Çalışmalara dair bilgi almak ve görüşlerinizi paylaşmak için yeniyasa.yok.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz .


Akdeniz İçin Birlik Sekreteryasında Görevlendirilecek Uzmanlar

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ülkemizin üyesi olduğu Akdeniz için Birlik (AiB) Yüksek Düzeyli Memurlar (YDM) Toplantısı'nda Sekretarya'nın işleyişine ilişkin konuların ele alındığı belirtilerek, AiB Sekretarya'sında (1.enerji, 2.su ve çevre, 3.ulaştırma ve habercilik, 4.sivil savunma, sosyal konular, 5. yüksek öğrenim ve araştırma ve 6.mali konular, KOBİ'ler) üye ülkelerin atadıkları, iş tanımı yapılmamış, ağırlıklı olarak diplomat kökenli, kısıtlı sayıdaki "seconded" personelin görev yapmakta olduğu ve bu personelin her zaman uzmanlık profilini karşılayamadığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, uluslararası uzmanların işe alınabilmesini mümkün kılmak için personel yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı ve Sekretarya ile ilgili Genel Sekreter Yardımcılıklarına alınacak uzmanlara dair uluslararası duyurunun aşağıdaki internet sitesinde yayınlandığı belirtilmiştir. 


http://www.ufmsecretariat.org/en/careers-at-the-ufm/


Ekli duyurularda münhal kadrolar için son başvuru tarihleri 15 Ocak 2013 olarak belirtilmiş olmasına rağmen, AiB Sekretarya'sınca Dışişleri Bakanlığımıza iletilen e-postada sözkonusu başvuruların 31 Ocak 2013 olarak değiştirildiği kaydedilmektedir. Bahsekonu münhal kadrolara başvurmak isteyenler başvuru ile ilgili detaylı bilgileri ekte bulabilirler.


Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanlığı ile İmzalanan Protokol

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanı Dr. Wolfgang Heubisch beraberinde bir heyet ile 29 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında resmi ziyaretler gerçekleştirme amacıyla ülkemize gelmişlerdir. Bu kapsamda Sayın Heubisch 30 Ekim 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. 

Sözkonusu görüşmede iki bakanlık arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla bir "Bilim, Araştırma ve Akademik İlişkilerin Güçlendirilmesine Dair Protokol" imzalanmıştır. Anılan protokol çerçevesinde uzmanların eğitilmesi, akademisyen ve araştırmacıların değişimi, çalışma ziyaretlerinin organize edilmesiyle bilim, araştırma ve akademik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı kararlaştırılmıştır. Bahsekonu protokol kapsamında Ar-Ge ve yeniliklerin artırılması, bilim, araştırma ve akademik alanlarda seminer, konferans ve sergilerin düzenlenmesiyle üniversiteler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bir kopyası ekte ilgililerin bilgisine sunulmakta olan sözkonusu protokol, işbirliğine gitmek isteyen üniversitelerimize duyurulmaktadır.


Oxford Üniversitesi Master Öncesi Eğitim Kursu

Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Oxford Üniversitesi'ne bağlı "Department for Continuing Education"da görevli Britanya ve Kültürel Çalışmalar Direktörü Dr. Charles Boyle'ın, anılan Bölüm kapsamındaki "Foundations of Diplomacy" başlıklı master öncesi eğitim kursuna ilişkin Londra Büyükelçiliğimize göndermiş olduğu mektupta, sözkonusu programın katılımcılarına diplomasi, uluslararası ilişkiler ve İngilizce bilgilerini arttırma, profesyonel iletişim yeteneklerini geliştirme fırsatı verdiği bildirilmektedir.

 

Anılan programa ilişkin tanıtım broşürü ekte, başvurmak isteyenlerin bilgisine sunulmaktadır.


Küresel Seyir Uydu Sistemleri Uygulamaları Çalıştayı

21-25 Nisan 2013 tarihleri arasında Baska, Krk Adası/Hırvatistan'da düzenlenecek "BM/Hırvatistan Küresel Seyir Uydu Sistemleri Uygulamaları Çalıştayı" na ilişkin olarak BM Uzay Ofisi'den davet yazısı alınmış olup söz konusu çalıştay hakkındahttp://www.oosa.unvienna.org/oosa/SAP/gnss/index.html internet adresinden gerekli bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. 

 

Söz konusu çalıştaya uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlardan toplam 75 katılımcının (bilim insanı, araştırmacı, mühendis, kamu ve özel sektörden karar verici düzeyde uzmanlar vb.) iştirak etmesi öngörülmektedir. Katılıma ilişkin başvuru formu en geç 8 Şubat 2013 tarihine kadar "Ofice for Outer Spae, United Nations Office at Vienna, Vienna Internatiıonal Centre, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria" adresine iletilebilecektir. 


Yurtdışı Okutmanlık Sınavı

Yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile yurt dışı temsilciliklerimiz (Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız) nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla (100) okutman seçilecektir.

 

Başvuru şartları, süresi şekli, seçme sınavı ve yurt dışında görevlendirmeye dair esas ve usuller ile diğer hususların yer aldığı "Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2013", Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanmış olup Kılavuza aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir.


http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disinda-gorevlendirilecek-okutmanlari-secme-sinavi-duyurusu/icerik/133


01 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

Devamını Görmek İçin Tıklayınız.


Fin Üniversitesinin Sağladığı Burslar

Fin Hükümeti 2013 - 2014 akademik yılı için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeye 3 ila 9 ay süreli doktora bursları tahsis edecektir. Söz konusu burslardan yararlanmak isteyen en fazla 10 adayın başvurularının ilgili makamlarımız tarafından en geç 28 Şubat 2013'e kadar Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu burslar master üstü çalışma ve araştırmaları kapsamakta olup, doktora sonrası çalışmaları kapsamamaktadır; dolayısıyla burslar tahsis edilirken doktora öğrencilerine öncelik tanınacaktır. Bursiyerler Uluslararası Öğrenci Değişim Merkezi'ne (CIMO) gönderilecek başvurular arasından yarışma usulüyle seçilecek, bu nedenle her bir ülkeye tahsis edilen burs sayısı yıldan yıla değişiklik gösterebilecektir.

 

Konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almakta olup, başvurular ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru formuna http://www.studyinfinland.fi adresindeki Scholarship/Postgraduate Studies and Research başlığından ulaşılabilir.

 


 


Showing 1,201 - 1,210 of 1,229 results.
Items per Page 10
of 123