İstanbul'daki Üniversitelere ICIST Hakkında Bilgi Verilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Türk Dış Politikasındaki gelişmeler ışığında, İstanbul'da bulunan ve İstanbul'a gelecek olan uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan İstanbul'a adapte olma sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere Uluslararası Öğrenciler için İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi'ni hazırlayarak İstanbul Kalkınma Ajansı'na  (ISTKA)  sunduğu ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan proje ISTKA tarafından desteklendiği belirtilmektedir.
 

Yazının Devamını Görmek İçin Tıklayınız.


UNESCO - L'OREAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2014 İlanı Hk.

Türkiye Milli Komisyonu'ndan gelen yazıdan edinilen bilgilere göre, UNESCO-L'OREAL ortaklığında Uluslararası "For Women In Science" programının bir uzantısı olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları" ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye'de, başarı ile yürütülmekte olduğu, 2013 yılından itibaren ise Milli Komisyon ve L'OREAL Türkiye İşbirliği ile ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi maksadıyla burs verilmeye başlandığı belirtilmektedir.

 Burs kapsamında Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın  araştırmacı bu program çerçevesinde $ 15.000 değerinde birer yıllık burs  ile desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 03 Aralık 2013 olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları"nın başvuru koşulları ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

Bursa ilişkin detaylı bilgiye UNESCO Milli Komisyonu'nun resmi web sitesinin http://www.unesco.org.tr duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.  
 


Deniz Koruma Alanları E-Öğrenme Uygulaması ve Teknik Rapor Serisi

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Bakanlıkları (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Türkiye uygulayıcı ortaklığında yürütülen, Küresel Çevre Fonu tarafından mali destek verilen "Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" çalışmaları kapsamında hazırlanan Deniz Koruma Alanları E-Öğrenme Uygulaması ve Teknik Rapor Serisi projeye ait internet sitesinden http://www.dka.gov.tr erişime açıldığı belirtilmektedir.

Sözkonusu proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülen Devlet Üniversitelerinin 2014 Yılı Bütçe Tasarıları

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülen Devlet Üniversitelerinin 2014 Yılı Bütçe Tasarısının Kontrol Edilmesi İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

2014 Üniversitelerin Bütçe Tasarısını Görmek İçin Tıklayınız.

 

 


Uluslararası Kristalografi Yılı Etkinlikleri


Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, 20-21 Ocak 2014 tarihlerinde UNESCO evinde gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Kristalografi  Yılı" açılış törenlerine üye ülkelerin davet edildiği belirtilmekte olup, kristalografisinin doğal bilimler, mühendislik, kimya, fizik ile tarım ve madencilik gibi alanlarda, canlı ve cansız cisimleri atom ve moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalı olarak, 2015 sonrası kalkınma gündeminin önemli konu başlıklarını oluşturan "gıda güvenliği", "temiz suya erişim", "sağlık", "yenilebilir enerji" ve "çevrenin korunması" için yapılan çalışmalara önemli katkılarda bulunduğu vurgulanmakta ve Uluslararası Kristalografi  Yılı etkinlikleri çerçevesinde, belli üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde, deney ve çalıştaylar yoluyla öğrencilerin eğitimini hedefleyen "açık laboratuarlar" şeklinde eğitim programları yapılacağı belirtilerek üye ülkelerin sözkonusu etkinliklere katkı yapmaları çağrısında bulunulmaktadır.  

Sözkonusu etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır. 


Lahor Üniversitesi Burs Programı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Pakistan'da eğitim veren Lahor Üniversitesi'nin (UOL), İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) Eğitim Değişim Programı kapsamında yüksek lisans sonrası/yüksek lisans ve doktora sonrası/doktora düzeylerinde üye ülkelerden 11 öğrenciye burs sağladığı belirtilmektedir.

IIT Eğitim Değişim Programı çerçevesinde burs sağlanan çalışma alanları ve burs sayısı ile sözkonusu çalışma alanlarının eğitime başlama tarihleri aşağıda sunulmaktadır;

Program       Burs Sayısı  Eğitim Başlangıç Tarihi
Tıp   1 Eylül 2014
Dişçilik 1 Eylül 2014
Eczacılık    2 Eylül 2014
Mühendislik  2 Eylül 2014
Bilgisayar Bilimleri  Ocak 2014
Medya  Ocak 2014
İşletme 1 Ocak 2014
Sağlık Bilimleri 2 Ocak 2014
     

Ocak 2014 ve Eylül 2014 tarihlerinde eğitime başlayacak programlar için son başvuru tarihleri sırasıyla 15 Aralık 2013 ve 01 Haziran 2014'dür.

Programa ilgi duyan adayların Üniversite'nin resmi (www.uol.edu.pk) web adresinden temin edilebilen başvuru formlarını "Admission Office at the University of Lahore, 1-KM, Defence Road, Lahore, Pakistan" adresine göndermeleri gerekmekte olup başvuruların birer örnekleri adresi aşağıda sunulan IIT Genel Sekreterliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

Department of Science &Technology
OIC General Sekretariat
Jeddah (P.O.Box 178, Jeddah 21411)
Kingdom of Saudi Arabia, zghoul@oic-oci.org

                                              


 


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖYP Araştırma Görevlisi kadroları için tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG adresinden öğrenebilirsiniz.
 
Üniversite Rektörlüklerinin sonuçlara ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir. yoksis.yok.gov.tr >> Personel İşlemleri >> Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı >> ÖYP Araştırma Görevlisi İşlemleri


TÜBİTAK-FWO Ortak Proje Öneri Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından alınan yazıda, Başkanlıkları ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (The Research Foundation-Flanders FWO) arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmış olan "Prtocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and The Research Foundation-Flanders (FWO) çerçevesinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri destekleneceği belirtilmektedir.

Programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekler/2539/icerik-2539-belcika-flaman-bolgesi-araştirma-kurulusu-fwo-ile-ikili-isbirliği-prog

Sözkonusu program çerçevesinde değerlendirilecek projelerin aşağıda belirtilen alanlarda iletilmesi gerekmektedir. Anılan alanlar dışındaki ortak proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ortak Proje alanları:

-    Bilgi ve iletişim teknolojileri
-    Enerji
-    Ulaştırma ve hareketlilik
-    Malzeme, imalat ve üretim teknolojileri
-    Tıp bilimleri
-    Gıda, tarım ve Biyoteknoloji
-    Sosyal ve beşeri bilimler

Proje önerilerinin 01 Şubat 2014 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanlığı-İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

  


Üniversitelerin Dikkatine

Üniversitelerin 50 adet bütçe tasarısı ve 25 adet kesin hesap tasarısını TBMM Bütçe Başkanlığına en az 3 gün önceden teslim etmeleri gerekmektedir. Devamını Görmek İçin Tıklayınız.

 

Ayrıntılı bilgi için 0 312 420 68 05 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları için tercih işlemleri başlamıştır. Adaylar tercihlerini  30.10.2013 saat 17:30'a kadar https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/ adresi üzerinden yapabileceklerdir.


Showing 1,201 - 1,210 of 1,375 results.
Items per Page 10
of 138