Yükseköğretim Alanında Sıralama ve Kalite Çıktılarının Görünülürlüğü

Dublin'de, 30-31 Ocak 2013 tarihlerinde İrlanda Eğitim ve Mesleki Deneyim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Avrupa Yükseköğretim Alanında Sıralama ve Kalite Çıktılarının Görünürlüğü" konulu konferansta, yükseköğretim kurumlarının performanslarının daha şeffaf değerlendirilmesini, uluslararası alanda kurumsal ve alan bazlı daha objektif sıralamanın sağlanmasını ve Avrupa Birliği üniversiteleri ile Avrupa dışındaki üniversitelerin kıyaslanması (benchmarking) yoluyla AB üniversitelerinin modernizasyonunu amaçlayan "U-Multirank" projesinin açılışı yapılmıştır.

U-Multirank Projesinin finansmanı,  Avrupa Komisyonunca sağlanan ve Avrupa'da 15 kurumun katılımıyla oluşturulmuş bağımsız bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Söz konusu projeyle, 2014 yılında sonuçları açıklamak üzere 500 üniversitenin değerlendirilmesi ön görülmektedir. Kurumsal değerlendirmenin yanı sıra alan bazlı olarak Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Ekonomi ve Fizik alanlarında sıralama yapılması planlanmaktadır. U-Multirank Projesi hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvurularla ilgili bağlantı için http://www.umultirank.org/contact-us/contact-form linki kullanılabilir.


"Okyanus Danışma Grubu" na Aday Gösterme Çağrısı

BM Genel Sekreteri tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan "Okyanus Akti" girişiminin, oluşturulacak "Okyanus Danışma Grubu" tarafından hazırlanacak bir eylem planıyla sonuçlandırılacağı bildirilerek, ülkelerin anılan gruba aday göstermeleri çağrısında bulunulmaktadır.

Söz konusu girişimin, BM sistemi içindeki okyanusların korunması konusundaki çabaların koordinasyonunun sağlanmasını, deniz ekosistemlerine bağlı olarak yaşamlarını sürdüren halkların refahını sağlayıcı politikaların geliştirilmesini, bu konuda farkındalığın artırılmasını ve sürdürülebilir deniz yönetim sistemlerinin oluşturulmasını amaçladığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, "Okyanus Danışma Grubu"nun coğrafi dengeler ve cinsiyet eşitliği de göz önünde bulundurularak, yüksek düzeyli karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından seçilen 20-30 üyeden oluşacağı bildirilmektedir.

Son tarihin 15 Nisan 2013 olarak belirlendiği söz konusu danışma grubuna kurumlarınca aday gösterilmesi öngörülen kişilerin olması halinde isim ve ünvanlarının Sekretarya'ya iletilmesini teminen Bakanlıklarına bildirilmesi talep edilmektedir.

           

Söz konusu yazının örneği ekte iletilmektedir.


Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA)

"Yaz Okulu Duyurusu"  

Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomasi Akademisi (ADA) tarafından, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR işbirliğiyle, 6-20 Temmuz 2013 tarihlerinde Bakü'de enerji politikaları, hukuku ve ekonomisi hakkında bir yaz okulu programı gerçekleştirilecektir. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve BP, ExxonMobil, TOTAL, Statoil, Lukoil, Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Şirketi, Trans-Adriatik Petrol Boru Hattı gibi şirketlerin başkanlarının da konuşmacı olarak davet edileceği yaz okuluna; 40 civarında diplomat, araştırmacı, petrol ve doğalgaz şirketlerinden uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlayacaktır. Ayrıca, Hazar bölgesi ülkelerinden uzmanlarla Avrupa'nın ve ABD'nin bazı üniversitelerinden "Nabucco West" ve "TAP" projelerinden temsilcilerin de konuşma yapacağı yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ada.edu.az/summerschool internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Program ücreti 2300 Euro olup, katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları kendilerine; Azerbaycan'daki şehir içi ulaşım, ders dışı aktiviteler, alan gezileri, öğle yemeği ve resepsiyon masrafları Azeri tarafına aittir.

Anılan Yaz Okuluna katılmak isteyenlerin en geç 23 Nisan 2013 tarihine kadar  http://ccee.ada.edu.az/announcements/baku_summer_energy_school_2013_an.htm internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.


İtalya'da İngilizce dilinde tıp eğitimi için IMAT sınavı

İtalya üniversite sisteminin uluslararasılaşma sürecinde İtalya Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, Avrupa'nın değerlendirme acentelerinden olan Cambridge Assessment ile bir anlaşma imzalamıştır.

İtalya'da İngilizce dilinde tıp eğitimi için üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen yabancı öğrenciler, bu anlaşma sayesinde İngilizce tıp bölümü giriş sınavına İtalyan üniversitelerinin yanı sıra yurtdışında da girebileceklerdir.

Söz konusu Bakanlık 2013/2014 Akademik yılı için İngilizce tıp bölümü giriş sınavını "International Medical Admissions Test- IMAT" 15 Nisan 2013 olarak belirlemiştir. Sınavın yapılacağı yurtdışındaki merkezlerin ve İtalyan üniversitelerinin listesi ile sınav saatlerine buraya tıklanarak ulaşılabilmektedir.

 

IMAT sınavı, linkte verilen İtalyan üniversitelerinin İngilizce tıp bölümler için geçerli olup, kontenjanları da yine aynı listede belirtilmiştir.

 

 


Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin organize ettiği "Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması" hakkındaki duyuru ektedir.


2013 Sonbahar Dönemi TUS Kontenjanları

18 Temmuz 2009 Tarih ve 27292 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği" nin 15/1  maddesi gereğince ; 2013 sonbahar dönemi tıpta  uzmanlık eğitimi giriş sınavı kontenjan talepleri  alınacaktır.

Devamını Görmek İçin Tıklayınız.

2013 TUS Sonbahar Kontenjan Talepleri Formunu Görmek İçin Tıklayınız.

 

 


Rusya Federasyonu'nda Nükleer Mühendislik Alanında Eğitim Programı Sınav Duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilen Sınav Duyurusu ekte yer almaktadır.


Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 10. Yılı

UNESCO Somut olmayan Kültürel Mirasın Hükümetlerarası Komitesi'nin Endonezya'nın Bali adasında 2011 yılında yapılan 6. Olağan Toplantısında, 2003 yılında UNESCO'ya taraf devletlerce imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 10. Yılı vesilesiyle, 2013 yılında yapılması planlanan etkinlikler programı görüşülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye'nin önerisiyle Eskişehir 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti olmuştur.


Huazhong Üniversitesi

Dışişleri Bakanlığının yazısıyla, Çin Eğitim Bakanlığına bağlı ve Çin'in ilk beş üniversitesi içinde olan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Türk üniversiteleriyle işbirliği ve değişim programları yapma talebi iletilmiştir. Aynı yazıda, 2012 yılında 876'sı lisansüstü olmak üzere toplam 2195 uluslararası öğrencisi bulunan sözkonusu üniversitenin, gerek kendi imkânlarıyla gerekse de verilecek çeşitli burslarla eğitim alacak Türk öğrencilere kapılarının açık olduğu da belirtilmiştir.

Sözkonusu üniversiteyle işbirliğine gitmek isteyen üniversitelerimizin bilgisine sunulmaktadır.   

 


EİT Bilim Vakfı / 33. Zooloji Kongresi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıdan alınan bilgilere göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bilim Vakfı, Pakistan Bilim Vakfı Doğa Tarihi Müzesi'yle işbirliği içinde 2-4 Nisan 2013 tarihlerinde İslamabad'da 33. Zooloji Kongresi'ni düzenleyecektir.

Sözkonusu kongreye üye ülkelerden zoologlar davet edilmekte ve bahsi geçen toplantıya ait bilgiler ekte ilgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.
          


Showing 1,201 - 1,210 of 1,272 results.
Items per Page 10
of 128