YÖKDİL Sınav Sonuçları Diploma Denklik İşlemlerinde Kullanılabilecek (28.04.2017)

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

 

01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da Kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)" olarak belirlenmesi kararı alınmıştır.

 

19.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verilmiştir.


3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Pullman Hotel Kongre ve Fuar Merkezi’nde “AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı" Gerçekleştirilecek

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'nın himayelerinde Türkiye'de faaliyet gösteren Araştırma Altyapılarının ön plana alındığı, Üniversite, Kamu ve Özel sektör arasında Ar-Ge İşbirliklerinin geliştirilmesi amacı ile 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Hotel Kongre ve Fuar Merkezi'nde "Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı" gerçekleştirilecektir.

 

 

Bu etkinlikte üniversitelerimizin ve firmalarımız bünyesinde yer alan Ar-Ge projeleri için Cahit ARF Görüşme platformunda "Bir-e-Bir Görüşme Programı" düzenlenecektir. Proje kayıtları için http://argezirvesi.org/index.php/birebir-kayit/ adresinden projeler kaydedilmektedir. Halihazırda kaydedilen projeleri görmek için http://argezirvesi.org/index.php/bir-e-bir-gorusme-katilimcilari/ adresinden görülebilmektedir.

 

Detaylı bilgi için: www.argezirvesi.org

 

Tüm Ar-Ge proje sahiplerinin yürüttükleri projeleri bu alana girmelerini ve Bir-e-Bir görüşmelerde yer almaları beklenmektedir.

 


2017 Uluslararası Caz Günü Hk. (24.04.2017)

25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihlerinde yapılan 36.UNESCO Genel Konferans'ında 30 Nisan "Uluslararası Caz Günü" olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu ilan kapsamında dünyanın her yerindeki toplumların, okulların, sanatçıların, tarihçilerin, akademisyenlerin ve caz tutkunlarının cazı kutlamak ve caz sanatının kökleri, geleceği ve etkileri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bir araya gelmesi amaçlanmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun himayelerinde Uluslararası Caz Günü doğrultusunda daha önceki yıllarda İstanbul, Osaka, Paris ve Washington'da etkinlikler düzenlenmiştir.

 

2017 yılında ise Havana'da yapılacak pek çok etkinlik ve konser ile Uluslararası Caz Günü kutlanacaktır. 2017 etkinlikleri ile ilgili bilgiler ekte yer almakta olup, daha detaylı bilgiye aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşılabilmektedir;

 

http://www.unesco.org/new/en/jazz-day

 

http://jazzday.com

 

Yukarıda belirtilen ana hatlarıyla özetlenen söz konusu etkinliklere olası destek ve katkıların UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na haberdar edilmesi gerekmektedir.

 


Öğrenciler için Avustralya Tatil ve Çalışma (14.04.2017)

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya'da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.

 

Vize Programına katılmak isteyen T.C. vatandaşı öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte (Gerekli belgeler ve detaylar için tıklayınız) eğitim aldıkları Üniversitenin Rektörlüklerinin (aşağıda bir örneği iletilen) üst yazısıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Başkanlığımıza yapmaları gerekmektedir.

 

 

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

(Uluslararası İlişkiler Birimi)

 

Üniversitemizin ……………. Fakültesi ………….. ………….. bölümünde eğitimine devam etmekte olan ………….. no'lu öğrencisi ……………… ……………., Aralık 2005 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile     Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında 12 ay süreli "Çalışma ve Tatil" programına başvuruda bulunmak için rektörlüğümüze başvurmuştur. Ekte belgeleri     iletilen öğrencimizin söz konusu programdan faydalanması için gereğini müsâdelerine saygılarımla arz ederim.

 

Rektör İsim ve imzası

 

Ekler: Gerekli Evrak Listesi (Örnektir; gerekli belgeler için tıklayınız)

 

1. Başvuru Formu

2. Öğrenim durumunu gösterir belge

3. Dil seviyesini gösterir belge

4. Pasaport sureti

5. Mali kaynağı ispat eden belge

6. Askerlik Durumu Belgesi

7. Adli sicil kaydı

8. Diğer evrak 

 

 

 

 

 

Başvuru için Gerekli Şartlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

1. Öğrenciler tüm masraflarını kendileri karşılayacaktır. Ayrıca diğer detaylar konusunda öğrencilere sunulan herhangi bir hizmet (konaklama vs.) bulunmamaktadır.

 

2. Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dâhil) bulunmak.

 

3. Üniversite mezunu ya da üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak. Bu kapsama iki yıllık üniversite mezunları girmemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin ise evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK'e göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu işlem, öğrencilerin gerekli tüm evrakları eğitim almakta olduğu üniversitenin rektörlüğünün bir üst yazısıyla YÖK'e başvurması şeklinde gerçekleşecektir. Başvuruları öğrenciler adına eğitidm aldıkları üniversitelerin rektörlükleri yapacaktır. Üst yazı örneği yukarıdadır. Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır. YÖK aracılığıyla anılan programa başvuracak kişiler için irtibat bilgisi aşağıda sunulmaktadır:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi

Muharrem Kaplan (Uzman)

Tel : +90 312 298 7934 Faks : +90 312 266 4744

e-mail: muharrem.kaplan@yok.gov.tr

 

Üniversite 4. sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunabilir. Mezun olmayan 4. Sınıf üniversite öğrencileri ise yukarıda da belirtildiği şekilde evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK'e göndererek başvuru işleminde bulunacaklardır.

Lisansüstü öğrenciler Lisans mezunu olarak başvurmak isterlerse Dışişleri Bakanlığına, öğrenci olarak başvurmak isterlerse öncelikle üniversitelerine (YÖK'e başvurmak üzere) başvurmalıdırlar.

Program T.C. vatandaşlarına dönüktür. 

 

4. En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak.

 

IELTS dil sınavından (veya muadili bir dil sınavından) alınan puan ortalamasının (overall band score) en az 4,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri herhangi bir şekilde Türkiye'deki üniversitelerin öğrencilerine eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle dil muafiyeti vermemektedir. Ayrıca sadece uluslararası dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğini kabul etmektedir.  Daha detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

5. Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak.

 

6. "Çalışma ve Tatil" programına daha önce katılmamış olmak.

 

7. Yeterli mali kaynağa sahip olmak. (Başvuru sahiplerinin en az 7000 Avustralya Doları (AUD) düzeyinde maddi kaynağa sahip olduklarını veya bu düzeyde maddi kaynağa sahip bir kişinin kendilerine kefil olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. )

 

8. Orijinal olmayan her bir evrakın noter tasdikli olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

9. Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak. (Sağlık sigortası veya sağlık raporunun Başkanlığımıza başvururken iletilmesine gerek yoktur. Bu belgeler daha sonra Avustralya Büyükelçiliği yetkililerinin talebi doğrultusunda temin edilebilecektir.

 

10. "Çalışma ve Tatil" düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ve Avustralya'ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur. Bu kapsamda; "Çalışma ve Tatil" vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya'da bir işveren yanında altı (6) aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.

 

11. "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya'da dört (4) aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.

 

12. Avustralya "Çalışma ve Tatil" vizesi, hamiline Avustralya'da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.

 

13. "Çalışma ve Tatil" vizesi hamili Türk vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Avustralya'da kalmaları mümkün değildir.

 

14. Yukarıda sunulan dilekçe ile ekinde belirtilen evraklar başvurunun geçerli sayılması için yeterlidir, talep edilmeyen evrakların iletilmesi başvuru için ek bir avantaj sağlamamaktadır.

 

 

Başvuru Tarihleri ve 100 Kişilik Kotaya Dahil Olunma:

 • Çalışma ve Tatil Vizesi Programının yıllık vize kotası 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. (Öğrenciler ve mezunlar toplam 100 kişi)
 • Son senelerde ciddi bir artış seyreden Avustralya Tatil ve Çalışma Vizesi başvurularının daha sistematik ve adil değerlendirilebilmesini temînen, diploma notunu baz alan yeni bir kriter getirilmiştir. Bu bağlamda başvurular işleme alınırken diploma not ortalaması kişinin başvuru sırasını belirlemede rol oynayacaktır. Bu kapsamda, Başkanlığımıza 30 Mayıs'a kadar ulaşan, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve en yüksek diploma notuna sahip başvuru yapanlar diğerlerine göre öncelikli olacaktır. Diploma notu aynı olanlar arasında ise yaşça büyük olanlar yaşça küçük olanlardan öncelikli olacaklardır.

 

REKTÖRLÜĞÜNÜZ ÜST YAZISIYLA GÖNDERMENİZ GEREKLİ EVRAKLAR;

 

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış, doldurulmuş başvuru formu. (Form 1208)
 • Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı eğitimine ait belgeler (ön lisans diploması/lisans diploması/yüksek lisans diploması/doktora derecesi vs).
 • Başvuru sahibinin İngilizce seviyesini gösterir belgeler
 • Avustralya'da kalacağınız süre boyunca masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgeleyen banka hesap dökümü (minimum 7000A$).
 • Avustralya'da kalacağınız 12 aylık süreyi kapsayan sağlık sigortası
 • 2 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim
 • Pasaportunuzun kimlik sayfasının fotokopisi. Eğer daha önce başka ülkelere seyahatleriniz oldu ise vize etiketlerinin ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru sahibinin annesi, babası, tüm kardeşleri, varsa- tüm eşleri ve tüm çocuklarının gösterildiği nüfus kayıt örneği, (kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber.)
 • Arşivli Sabıka kaydı.  Son 10 yıl içerisinde 12 ay ve daha fazla yaşadığınız Türkiye dışında her ülkeden de sabıka kaydı almanız gerekmektedir.
 • Askerlik durum belgesi.
 • Eğer Avustralya'da bulunduğunuz süre içerisinde 4 aya kadar eğitim almayı planlıyorsanız sağlık muayenesine girmeniz gerekecektir. Sağlık muayenesi ile ilgili detaylar size Öğrenci bölümü tarafından verilecektir.
 • Sağlık evrakları  Vize başvurusu, ön değerlendirmesi tamamlandıktan sonra başvuru sahibinden aşağıdaki evrakları sunmaları istenebilir:

•   göğüs filmi.

 

İstenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli kopyaları ile sunulmalıdır. İngilizce olmayan tüm belgeler;  noterden onaylanmış tercüme; veya yeminli tercümanlar/ mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim tarafından yapılmış tercüme; veya • Avustralya'nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu'nca (NAATI) tercümanlığı/ mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından İngilizceye tercüme edilmiş olarak getirilmelidir.

 

Lütfen başvuru ve davet formlarındaki tüm soruları eksiksiz doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin uzamasına sebep olabilir.

 

PASAPORTUNUZU YOLLAMAYINIZ

 • Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna en son 30 Mayıs tarihine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuruluna ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.
 • Kotaya dâhil olan başvurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Büyükelçiliğine iletilecektir. Kota dışı kalan başvurular, kotada yeniden bir boşluk oluşması halinde Bakanlıkça işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.
 • Dosyalar Büyükelçiliğe iletildikten sonra süreç Büyükelçilikçe yürütülecektir.

 

Öğrencilerimize ve üniversitelerimize duyurulur.


İİT Bilim ve Teknoloji Vakfı/Yarışma (17.04.2017)

İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim Vakfı'nın (ECOSF) Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üye ülkelerin akademik kurumlarına yönelik olarak "Application Idea to Reality" konulu bir yarışma düzenleneceği Başkanlığımız web sayfasında duyurulmuştu.

 

Söz konusu yarışmanın birinci bölümü 4 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Etkinlikte yarışmak üzere "fikir" önerilerinden bazıları anılan tarihe kadar İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim Vakfı'na bildirilmiş olup, yarışmacı görüşlerin sunulması/teslimi için son tarih 24 Nisan 2017 'dir.

 

Ekim ayında sona erecek olan yarışmanın takvimi ekte yer almaktadır.


UNESCO-IBC ve COMEST 2018-2021 Dönemi Üyelikleri (17.04.2017)

UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) ve Bilimsel Bilgi Etiği ve Teknoloji Dünya Komisyonu (COMEST) 2018-2021 dönemi üyelikleri için ülkelere aday göstermeleri çağrısında bulunulmaktadır.

 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı yazı ekte yer almakta olup, olabilecek başvuruların 1 Aralık 2017 tarihine kadar Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) adaylığı için ibc@unesco.org, COMEST adaylığı için ise comest@unesco.org e-posta adreslerine gönderilmesi ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı (Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü)'na bilgi verilmesi gerekmektedir.


Yasal Öğrenim Sürelerine İlişkin Karar

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.04.2017 tarihli toplantısında 23.03.2017 tarihli ve 21040 sayılı yazımızla bildirilen, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan Kararın 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi ile 4 üncü maddenin eklenmesine karar verilmiştir.

 

(3) Öncelikli alanlar dışındaki, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanan veya atanmaya hak kazananlar ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında atanan araştırma görevlilerinin, bu kadrolarda bulunma sürelerin hesaplanmasında atandıkları zamanda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile Kurul Kararlarının uygulanması,

 

(4) Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanan Araştırma Görevlilerinin bu kadrolarda bulunma sürelerinin hesaplanmasında "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"ın uygulanması,


Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Ek 1 inci maddesi hükümleri uyarınca atanan araştırma görevlileri hakkındaki, ekte yer alan " Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar", Yürütme Kurulunun 13.04.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.


18. Uluslararası Matematik ve 10. Uluslararası Kimya Olimpiyatlarına Davet/İran (14.04.2017)

Dışişleri Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında, İran İslam Cumhuriyeti Öğrenci Olimpiyatları Merkezi tarafından 13-17 Ağustos 2017 tarihlerinde 18. Uluslararası Matematik Olimpiyatı ile 10. Uluslararası Kimya Olimpiyatı düzenleneceği bildirilmektedir. Ayrıca söz konusu olimpiyatlara katılacak en fazla 5 öğrenci ve 2 öğretim görevlisinin iaşe ve ibate masraflarının ev sahibi kurum tarafından, ulaşım (gidiş-dönüş bilet masrafları) giderlerinin ise katılımcılar tarafından karşılanacağı belirtilerek olimpiyatlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://olympiad.sanjesh.org/en/default.aspx adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.


"Eduça Moçambique-Uluslararası Eğitim Fuarı ve Konferansı"nın /Maputo (Mozambik)

Mozambikli öğrencilerin yurtdışında yükseköğrenim görmesine yardımcı olmak üzere çalışmalar yürüten CADE (Comunidade Academica para o Desenvolvimento) isimli sivil toplum kuruluşunun Maputo Büyükelçiliğimize ilettiği Mektup ve Broşür'ü ekte sunulan yazıda, CADE tarafından, Mozambik Milli Eğitim ve İnsani Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Teknoloji ve Teknik Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla 03-07 Mayıs 2017 tarihlerinde Mozambik'in başkenti Maputo'da "Eduça Moçambique-Uluslararası Eğitim Fuarı ve Konferansı"nın ikincisinin düzenleneceği bildirilmektedir.

 

- İlki 2015 yılında düzenlenen etkinliğin bu seneki temasının "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ile Genç Kadınların Güçlendirilmesi" olduğu ve temanın kız öğrencilerin teknik alanlara yönlendirilmesi bakımından önem taşıdığı,

 

- Fuarı bu yıl 80.000 kişinin ziyaret etmesinin beklendiği,

 

- Fuarda başta özel sektörden ve akademik çevrelerden olmak üzere Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika'dan 150'nin üzerinde temsilcinin tanıtım faaliyetinde bulunmasının öngörüldüğü ve bu amaçla standlar kiralanacağı,

 

- Etkinlik kapsamında ayrıca Uluslararası Rektörler Zirvesi, Üniversite Öğrencileri Yuvarlak Masa Toplantıları ile Teknik ve Mesleki Eğitim Toplantılarının düzenleneceği belirtilmektedir. Ayrıca CADE Başkanı Cassamo Nuvunga, kapalı oturum şeklinde düzenlenmesi öngörülen Rektörler Zirvesi'ne teknik üniversitelerimizden Rektörlerin katılım sağlamasından memnuniyet duyulacağını ifade etmektedir.

 

Başta turizm ve tarım olmak üzere hemen her alanda teknik ve mesleki eğitime ihtiyaç duyan ve ülkemizin tecrübelerinden yararlanmak isteyen Mozambik'teki bu etkinliğin Konferans bölümünde düzenlenecek oturumuna ülkemizce katılım sağlanarak bir sunuş yapılmasının yararlı olabileceği; "Eduça Moçambique Fuarı"nın Temmuz 2016'da Yunus Emre Enstitüsü ile Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü imzalayan ve ülkenin önde gelen üniversitelerinden olan Eduardo Mondlane Üniversitesi ile ülkemiz üniversiteleri arasında daha kapsamlı bir işbirliği imkânı yaratılması açısından da önemli bir fırsat olabileceği değerlendirilmektedir.

 

İlgilenen üniversitelerimize duyurulur.


Showing 1 - 10 of 1,079 results.
Items per Page 10
of 108