İKB Bilim ve Teknoloji Ödülleri (28.06.2016)

İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından İKB üyesi ülkelerdeki bilimsel araştırmaları ve akademik kuruluşları desteklemek amacıyla 2016 yılı Bilim ve Teknoloji ödülleri verilecektir. Ödüller üç ayrı kategoride verilecek olup, İKB' ye yapılacak başvuru için son tarih 30 Kasım 2016'dır. Başvurular doğrudan İKB'ye gönderilecektir.

 

Başvuruya ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru detayları için lütfen tıklayınız.


29 Nisan 2016 Tarihli Uzman Yardımcılığı Alım İlanı Sözlü Mülakata Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi (23.06.2016)

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar belli olmuştur.

 

Mülakata girmeye hak kazananların listesini görmek için tıklayınız.

 

Sözlü sınav yeri ve tarihi: 28 Haziran 2016 saat: 13:30'da Personel Dairesi Başkanlığı


Seviye Tespit Sınavı Başarı Puanı Değişikliği (23.06.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Kurulumuzca ÖSYM ve Anadolu Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı) hesaplanmasına karar verilmiştir.

 

(Karar ÖSYM tarafından 2016 Sonbahar döneminde yapılacak olan Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği alanlarında, Anadolu Üniversitesince yapılacak olan Mühendislik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk vb. tüm alanlarda geçerli olacaktır.)


YÖK, Yaz Dönemi Toplantılarını Başlatıyor (22.06.2016)

 

Adnan Menderes Üniversitesinde düzenlenecek toplantıya ilişkin duyuru ektedir.

 

 

 

Orijinal boyutu için tıklayınız


YÖK'te; Ziraat, Tarım, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerinin Yöneticileri ile Toplantı Gerçekleştirilecek (21.06.2016)

22 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilecek ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, ülkemiz için stratejik önem arz eden bu programları tercih edecek öğrencilerimizi yakından ilgilendirecek yeni bir açılımı ilk kez kamuoyu ile paylaşacağı toplantıya ilişkin duyuru ektedir.


Türkoloji Projesi Kapsamında Öğretim Elemanı Görevlendirme (20.06.2016)

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulu'nun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye'de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde görev yapan, gerekli başvuru şartlarını taşıyan Öğretim Elemanları, 2016-2017 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

 

Bu kapsamda, görev almak isteyen öğretim elemanlarının ilgili belgeleri doldurarak 27 Haziran 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sıkıştırılmış dosya halinde basvuru@yee.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuruya ilişkin gerekli form ve detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru Dilekçesi

Özgeçmiş Formu

Ön Çalışma Programı

Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları

 


STO SET Paneli Faaliyeti (20.06.2016)

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde yer alan panellerden Sensörler ve Elektronik Teknoloji (Sensors and Electronic Technology-SET) Panelinin, 37'nci toplantısı 18 - 22 Nisan 2016 tarihlerinde Hague/HOLLANDA'da icra edilmiştir.

 

Anılan toplantı neticesinde 2017 yılından itibaren başlatılacak yeni çalışma konularına ait Teknik Faaliyet öneri (Technical Activity Proposal-TAP) formlarının listesi ve gerekli bilgiler EK-A'da sunulmuş/gönderilmiştir.

 

Anılan konulara ilişkin çalışmalara iştirak edilebilmesi için; EK-B ve EK-C'de sunulan/gönderilen formların doldurularak MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığına iletilmesi gerekmektedir.

 

NATO STO Uzmanlar Toplantısı (RSM), Sempozyum (RSY) ve Eğitim Serisi (RLS) faaliyetlerine katılım sağlayacak kişilerin ise, http://www.cso.nato.int adresindeki "Enroll For" ve "Calls for Papers" bölümlerinde yer alan duyuruları takip ederek duyurunun yayımlanmasını müteakip, elektronik ortamda da kayıt yaptırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Çalışma Grubu (TG) ve/veya gizlilik derecesi ihtiva eden diğer faaliyetlere katılım planlanması durumunda; NATO Güvenlik Kleransı zorunlu olduğundan, kleransı bulunmayan kişiler için Dışişleri Bakanlığı NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına (Tel. No: 0 312 2921683 veya 2921684) müracaat edilerek faaliyet süresince "NATO GİZLİ (NATO SECRET)" gizlilik derecesini haiz klerans alınması (klerans verilmesi süreci yaklaşık 5 ay sürmektedir) gerekmektedir.

 

NATO STO faaliyetleri için görevlendirilen personelin faaliyetlere katılımında sürekliliğe özen gösterilmeli ve iştirak edilen faaliyetler sonucunda hazırlanacak sonuç raporları en geç bir ay içerisinde MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığına gönderilmelidir.

 

Anılan faaliyetlere katılım için MSB'den herhangi bir maddi destek verilmeyeceğinden, katılım masraflarının ilgili personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş ve/veya bizzat kendisi tarafından karşılanacaktır.

 

2016 yılı içerisinde TÜBİTAK Bşk.lığınca sınırlı sayıda akademisyene NATO STO faaliyetlerine katılım için destek verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu destekten faydalanmak isteyenlerin asir.bahcebasi@msb.gov.tr elektronik posta adresine başvurmaları gerekmektedir.

 

Bu kapsamda; ilgili kurum/kuruluşlar tarafından listesi EK-A'da gönderilen faaliyetler için katılım planlanması halinde EK-B ve EK-C'deki formların doldurularak MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığına gönderilmesi gerekmektedir.

 


Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Bursu (20.06.2016)

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından, 2016 yılının UNESCO tarafından "Hoca Ahmet Yesevi Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, "Hoca Ahmet Yesevi" üzerinde çalışma yapacak olan 2 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisine, eğitimleri süresince Mütevelli Heyet gelirlerinden karşılıksız "Hoca Ahmet Yesevi Lisansüstü Eğitim Bursu" verilmesi öngörülmekte olup konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.


Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Personel İlanı

İlana ilişkin detaylar ektedir.


DGS Başvuru Tarihleri Uzatıldı (14.06.2016)

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, üniversiteleri tarafından açıköğretim programlarının sonuçlarının 14.06.2016 tarihinde açıklandığını, mezun olabilecek durumda olan adayların da DGS için başvuru yapabildiği ancak bazı adayların sınav sonuçları belli olmadığı için başvuru yapmadığını ve 2016 DGS başvuru tarihlerinin sona erdiği belirterek süre uzatımı talep eden yazısı, 14.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun'un 7-e maddesi ile meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik uyarınca, 20.04.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak 2016 DGS başvuru tarihinin 20 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 


Showing 1 - 10 of 882 results.
Items per Page 10
of 89