Makedonya’da Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından okul tanıma işlemlerinde kullanılan listelerde tanınan üniversite olarak yer alan Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile ilgili olarak Kurulumuza vaki müracaatlar üzerine inceleme başlatılması nedeniyle konu 21.8.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülmüş; adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak yatay geçiş işlemleri hariç olmak üzere üç ay süreyle herhangi bir işlem tesis edilmemesine ve üç ay sonra incelemenin seyri ve/veya sonucu da dikkate alınarak konunun Yükseköğretim Kurulunda yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti.

 

Söz konusu inceleme henüz tamamlanmadığından; adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak yatay geçiş işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir işlem tesis edilmemesine dair uygulamanın ve konunun Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülme süresinin üç ay daha uzatılmasına Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.11.2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 


Belçika’da Master Programları

Ankara'daki Belçika Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'da, Antwerp Üniversitesi'nde, "Development Evaluation and Management", "Governance and Development" ve "Globalisation and Development" alanlarında, bir yıllık master programları açıldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu programlarla ilgili broşür için tıklayınız.

 


Üniversitelerin Dikkatine

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan devlet üniversitelerinin 2015 yılı bütçe tasarılarının kontrol edilerek üniversite isimlerinin belirtilmesi suretiyle;

 

 

-Herhangi bir hata var ise gerekli düzeltmelerin tarafınızdan yapılarak

 

-Bütçenizde bir hata yok ise "bütçemizde hata yoktur" ibaresinin yazılarak 21.11.2014 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ait butceplan@yok.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

2015 Üniveritelerin Bütçe Tasarısını Zip Dosyası Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.


Almanya Bilim ve Siyaset Vakfı’nın Burs Programı

Almanya'nın önde gelen düşüce kuruluşlarından Bilim ve Siyaset Vakfı'nın (Stiftung Wissenschaft und Politik) Istanbul Policy Centre ve Stifuntung Mercator ile işbirliğinde gerçekleştirdiği "Türkiye Burs Programı"na lisansüstü bursiyer kabul edilecektir.
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.swp-berlin.org/en/projects/turkey-in-the-international-system/introduction.html adresinden ulaşılabilmekte olup, programa ilişkin başvurular; kapak yazısı, özgeçmiş (diplomalar dahil) ve yayınlanmış çalışmaların listesiyle birlikte 14 Aralık 2014 tarihine kadar yapılabilecektir.

Hong Kong Doktora Burs Programı

2015-2016 öğretim yıllarına ait Hong Kong doktora burs programına ilişkin tanıtım broşürü ekte yer almaktadır. 
 

Bangladeş Cumhuriyeti Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine Yabancı Öğrenci Alımı

Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Bangladeş Devlet Üniversiteleri Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin, 2013-2014 akademik yılı için yabancı öğrenci alım genelgesi yayınladığını, Türkiye'de dahil olmak üzere 82 kişilik kontenjan ayrıldığını belirtmiştir.
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.
 
 

“Dünya Kadastro Zirvesi”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Bakanlıkları himayesinde "Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre ve Sergi" etkinliği 20-25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Türkiye son yıllarda bölgesinde ekonomik alanda önemli gelişmeler gösteren bir ülke olarak uluslararası alanda yerini alırken, kamu ve özel sektörde sahip olduğu idari ve teknik alandaki birikimlerini de Dünya ülkeleri ile paylaşmak çabasındadır. Türkiye'nin 2013 Hedeflerine uygun olarak; dışa açılımda önemli katkı sağlayacak sektörlerden biri de "Harita- Kadastro" sektörüdür. Ülkemiz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz 167 yıllık deneyiminin yanında, Dünya'daki son teknolojik gelişmeleri kullanarak "Harita ve Arazi-Coğrafya Bilgi" üreten güçlü bir kamu ve özel sektörü bulunmaktadır. Özellikle Orta Asya, Afrika, Amerika ve Çin gibi coğrafyalarda "Kadastro" kültürünün henüz oluşmaması, bu bölgelere Türk Kadastral sisteminin ihracı için ülkemiz adına önemli bir fırsattır.

 

Söz konusu etkinlik kapsamında, "Harita-Kadastro" olgusunun dünya ölçeğinde daha iyi algılanması için konunun tüm yönleriyle ele alınarak tartışılması, teknik ve yasal arazi idare ilkelerinin benimsenmesine dair dünyanın ve ülkemizin önde gelen bilim insanları, araştırmacı, uzman ve idarecileri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tecrübe ve projelerini paylaşarak, dünyamız için ortak bir kadastro vizyonunun oluşturulması hedeflenmektedir. Etkinlikte, özel davetli konuşmacılar, sözlü bilimsel sunumlar, çalıştaylar ve eğitim oturumları yanında ülke temsilcilerinin katılımıyla özel bir "Dünya Kadastro Zirvesi" de ilk kez gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca kamu ve özel sektör temsilcilerinin çalışma ve teknolojilerini paylaşma fırsatı bulacakları bir sergi de etkinlik süresinde açık kalacaktır.

 

"Kadastro" gibi özel ve önemli bir konunun dünya ölçeğinde ilk kez bu kapsamda ele alınacağı etkinlik ile ilgili bilgilere www.wcadastre.org web sayfası üzerinden erişmek mümkün olup, katılımcıların etkinliğe bildiri sunumu, bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlamalarının son derece yararlı olacağı düşünülmektedir.

 


Uluslararası Akademik Etkinlik

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden alınan yazıda edinilen bilgilere göre, 03-05 Aralık 2014 tarihleri arasında Üniversiteleri tarafından Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH, 2014) düzenleneceği, bu Konferansın dünyanın her yerinden uzmanlara, araştırmacılara, bilim adamlarına yükseköğretimde kalite güvencenin her alanına yönelik araştırmaların, fikirlerini, gelişmeleri ve uygulamalarını gösterme fırsatı sunduğunu belirtmektedir.

 

Uzaktan eğitim ve kalite güvencesi gittikçe önem kazanan konular haline geldi. Yükseköğretimde kalite dünya çapında büyük bir önem kazandı. Farklı alanlarda programlar içeren fazla sayıda yükseköğretim kurumu sahada yer aldıkça, profesyonel (mesleki) akreditasyon daha da önemli hale geldi.

 

Ayrıca, evrensel bir bakış açısıyla yükseköğretimde kalitenin geleceğe yönelik vizyonu hakkında fikirlerini paylaşma imkanı sağlamaktadır. Bunlara dayanarak, söz konusu Konferansın amacı bilim adamları ve araştırmacılara eğitimde kaliteye yönelik artan evrensel ilgi hakkında farklı düşünceleri paylaşabilecekleri bir platform sunmaktır.

 

Konferans ile ilgili detaylı bilgilere www.icqh.net internet sitesinden ulaşabilmekte olup, Konferans dünyanın farklı yerlerinden gelen davetli konuşmacıların sunumlarından ve kalite güvence teorileri ve uygulamalarını içeren ve yükseköğretimde kaliteyi araştırmayı amaçlayan yöntemlere yönelik bildirilerden oluşmaktadır.

 


UNESCO - L’OREAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2015 İlanı Hk.

Türkiye Milli Komisyonu'ndan gelen yazıda edinilen bilgilere göre, UNESCO-L'OREAL ortaklığında uluslararası "For Women In Science" programının bir uzantısı olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları" ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye'de, başarı ile yürütülmekte olduğu, 2013 yılından itibaren ise Milli Komisyon ve L'OREAL Türkiye İşbirliği ile ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi maksadıyla burs verilmeye başlandığı belirtilmektedir.

 

Burs kapsamında Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji) ve Malzeme Bilimleri (Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik) alanlarında araştırma yapmakta olan burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde $ 15.000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.

 

Son başvuru tarihi 26 Aralık 2014 olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları"nın başvuru koşulları ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

 

Bursa ilişkin detaylı bilgiye UNESCO Milli Komisyonu'nun resmi web sitesinin http://www.unesco.org.tr duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Doktora sonrası bilim kadınlarını desteklemek amacıyla yürütülmekte olan UNESCO L'OREAL Genç Bilim Kadınlarına Destek programının ulusal burs duyurusunun üniversitelerin Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında eğitim veren ilgili Fakülte ve Enstitülerine duyurulması gerekmektedir.

 


RACVIAC/2015 Yılı Faaliyetlerine Katılım

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, RACVIAC Güvenlik İşbirliği Merkezi, Bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve işbirliğine zemin oluşturmak ve bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri cok taraflı silahların kontrolü, silahsızlanma anlaşmalarına/sözleşmelerine katılmaya hazırlayarak bu düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla "siyasi-askeri" konularda faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu belirtmektedir.

 

Yazıda devamla, RACVIAC'ın asli üyelerinden olan ülkemizin, merkez ve faaliyetlerine verdiği önem uyarınca, örgüte yılda 64.000 Avro mali katkıda (en yüksek katkı yapan üyelerin ödediği miktar) bulunmakta olduğunu ifade ederek, bir personelini RACVIAC karargahında görevlendirmekte ve Merkezin düzenlediği faaliyetlere katılım ve destek sağlamakta olduğunu bildirmektedir.

 

Ülkemizin Merkeze vermekte oldugu destek kapsamında görünürlüğünün artırılması, Örgütün faaliyet konularında görüş alışverişi yapılması ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak üzere, RACVIAC faaliyetlerine önümüzdeki dönemde iştirak edilmeye devam edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

RACVIAC faaliyetlerine Dışişleri Bakanlığının görev alanına giren konularda katılım sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetlerden uygun bulunanlara izleyici/konuşmacı olarak iştirak edilmesinin Balkanlara yönelik siyasetimiz temelinde yararlı olacağı Dışişleri Bakanlığınca değerlendirilmektedir.

 

RACVIAC'ın 2015 yılı faaliyet planı (12 sayfa) ekte iletilmekte olup, örgütün faaliyetler ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere http://www.racviac.org internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Konunun üniversitelerin ilgili birimlerinde duyurulması, faaliyetlere katılım ve RACVIAC faaliyetleri hakkında üniversitelerince olabilecek görüşlerin olması halinde sonucundan 28 Kasım 2014 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı (Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü)'na bildirilmesi gerekmektedir.

 


Showing 1 - 10 of 444 results.
Items per Page 10
of 45