OECD Genç Profesyoneller Programı ( Young Professionals Programme-YPP)

OECD Sekreteryası, OECD Genç Profesyoneller Programı (Young Professionals Programme-YPP) kapsamında 2015 yılında, yeşil büyüme, kalkınma, yeni ekonomik sınamalar, inovasyon gibi alanlarda çalışmak üzere 19 kadronun açıldığına, OECD'nin bu kadrolarda görevlendirmek üzere, 1 Ocak 1982 tarihinde veya sonrasında doğan genç iktisatçı ve politika analistlerine ulaşmayı arzu ettiğine dikkat çekmektedir. Söz konusu kadrolar hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.oecd.org/careers/ypp internet adresinden ulaşılabileceği, ayrıca OECD İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı Başkanı Michele Page'nin (michele.page@oecd.org) olası soruları yanıtlamaya hazır olduğu belirtilmektedir.

 


Uluslararası Türkmen – Türk Üniversitesi Öğretim Elemanı Duyurusu

UNESCO Avicenna Biliminde Etik Ödülü

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, "UNESCO Avicenna Bilimde Etik Ödülü" hakkında bilgi verildiği ve ülkelere bahse konu ödüle aday göstermeleri konusunda çağrıda bulunulduğu belirtilmektedir.

 

Avicenna altın madalyası, sertifika ve 10.000 ABD Doları'nın yanı sıra İran'a düzenlenecek bir haftalık bilimsel geziden oluşan ödüle aday gösterilmesi için son tarih 2 Şubat 2015'dir.

 

Ödül ile ilgili bilgiler, aday formu ve ilgili diğer belgeler ekte yer almaktadır.

 


ELSA ve AK İşbirliğiyle düzenelenecek 3.AİHM Farazi Dava Yarışması Dava Mektubu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA) ve Avrupa Konseyi (AK) işbirliğiyle bu yıl 3. Düzenlenecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Farazi Dava Yarışması'na davette bulunulduğu bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla;

 

- Avrupa İnsan Hakları siteminin işleyişine dair eğilimin, ulusal mahkemelerin rolünü güçlendirerek AİHM üzerindeki dava yükünü azaltma yönünde olduğu, bu nedenle AK üye ülkelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) içeriğine ve ulusal düzeydeki uygulamalarına hakim yargıçlar yetişmesine ihtiyaç bulunduğu,

 

- Avrupa'da 42 ülkede 300 üniversiteyle yerel grupları vasıtasıyla işbirliği yapan ELSA'nın öncülük ettiği yarışma programının hukuk alanında eğitimi teşvik etmeyi ve insan hakları konusundaki duyarlılığı artırmayı amaçladığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu Yarışma ile ilgili bilgilere http://humanrightsmoot.elsa.org internet adresinden ulaşabilmekte olup, daha ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.

 


“IOC’nin Geleceği” başlıklı çalışma grubunda yer almak üzere aday gösterilmesi hakkında

Dışişleri Bakanlığının yazısı ekinde alınan bilgilere göre, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdindeki Daimi Temsilciliğimize gönderilen sirküler mektuplarda, 1-4 Temmuz 2014 tarihlerinde UNESCO merkezinde gerçekleştirilen 47.IOC Yürütme Kurulu toplantısında "IOC'nin Geleceği" konusunda alınan karara atıfta bulunulmakta ve daha önce oluşturulmuş Oturumlararası Çalışma Grubu'nun tekrar toplanacağı ve aşağıda belirtilen konularda teklif sunmak üzere çalışmalar yapmaya devam edeceği belirtilmektedir.

 

- "IOC tarafından, UNESCO ve diğer BM kuruluşlarına IOC'nin görev, program ve faaliyetlerinin sosyal yararlarına dikkat çeken ortak bir mesaj yayınlanması ve IOC üye ülkelerinin kullanabileceği bir strateji belgesinin hazırlanması,

 

- UNESCO'nun önceliklendirilmiş faaliyetlerini içeren orta vadeli stratejisi belgesinde belirtilen konularla ilgili olarak IOC faaliyetlerine ilişkin tavsiyelerin geliştirilmesi,

 

- IOC'nin, alt komisyonlar ve diğer bölgesel organları için yeni ve geliştirilmiş roller düşünülmesi,

 

- IOC'nin, mümkün olduğu ölçüde, BM sistemi içinde ortak uzmanlaşmış bir mekanizma olarak faaliyetlerini sürdürmesi konusunda tavsiyelerde bulunulması."

 

Yazıda devamla, IOC tarafından UNESCO Daimi Temsilciliğimize gönderilen ikinci sirküler mektupta söz konusu IOC Yürütme Kurulu toplantısı kararına tekrar atıfta bulunularak, Mali Danışma Grubu'nun çalışmalarına devam edeceği hatırlatılmakta ve grubun 2016-2017 dönemi için IOC İcra Sekreterine "Taslak Program ve Bütçe" belgesi hazırlanması hususunda yol gösterici olacağı bildirilmektedir.

 

Daha ayrıntılı bilgiler Ek-1 (4 Sayfa) ve Ek-2 (5 Sayfa)'de yer almakta olup, Oturumlararası Çalışma ve Mali Danışma Gruplarına katılım için adaylık mektuplarının 31 Ekim 2014 tarihine kadar IOC İcra Sekreterine iletilmesi gerekmektedir.

 


ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıtları Uzatılmıştır

2014 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucunda yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere yurdumuzda yaşanan sokağa çıkma vb. olaylar nedeniyle 24 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt hakkı verilmesine karar verilmiştir.


TÜBİTAK 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında “İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ” etkinliği 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) tarafından gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında "İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ" etkinliği 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda belirtilen internet sitesinden ulaşılabilir. 
 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılıkları

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan ilgi yazı ekte yer almaktadır.


İran 22. Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması

İran İslam Cumhuriyeti tarafından bu yıl 22. düzenlenecek olan "Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması"nın temaları ‘İslam Araştırmaları' ve ‘İran Araştırmaları' olarak belirlenmiştir.
 
1- Seçilecek olan kitapların konusu ve özellikleri:
a. İslam Araştırmaları alanında: Genel İslam Araştırmaları/İslami İlimler/İslam Tarihi/Rical İlmi/Ahlak/Kuran İlimleri/Hadis/İslami Metinlerin Tercümesi/Kuran ve Tefsir Araştırmaları/Fıkıh ve Usul/Kelam İlmi/Felsefe, İrfan ve Tasavvuf/İslam Kültür ve Medeniyeti/İslam Sanat ve Mimarisi/Çağdaş İslam Araştırmaları/vs.
b. İran Araştırmaları alanında: Genel İran Araştırmaları/Dil ve İran Filolojisi/Halk Bilimi/İran'da İlim Tarihi/Farsça Şiir ve Edebiyatı/İran Tarihi/İran Sanatı ve Mimarisi/Eski İran Tarihi ve Uygarlığı/İran'lı düşünürlerin eserlerinin tercümesi.
 
2- Seçilecek eserlerin özellikleri:
a. Eserin ilk baskısının 2013 yılında gerçekleşmiş olması,
b. İslami bakışın ve İran araştırmalarının sunumunda yaratıcı ve yeni olması,
c. Kitabın dikkat çekici kültürel değerlere sahip olması ve muteber kaynaklara ve araştırma kriterlerine sahip olması,
d. Tercüme edilen eserlerde temel çeviri kriterlerinin riayet edilmesi,
e. Tashih edilen kitaplarda eleştirel metin tashihi kuralları ve yeterli açıklamaların gerektiği kadar riayet edilmesi,
f. Kitabın hacmiyle içeriğinin uygunluğu, konuların bölümlendirilmesi, bölümlerin ve konuların uygunluğunun riayet edilmesi, teknik fihristlerin zikredilmesi, edit, sayfa düzenlemesi ve imla yanlışlarının olmaması ve kabul edilebilir kalitede olması.
 
"22.Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması"na katılmak isteyen değerleri yazar, araştırmacı ve mütercim tercümanların, yukarıda zikredilen özelliklere sahip eserlerinin bir nüshasını      21 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen posta adresine göndermeleri rica olunur:
 
Meydan-e Haft-e Tir, Khiyaban-e Ghaemmagham Farahani, Ebteday-e Khiyaban-e Fajr, Sakhtoman-e shomarey-ye, tabaghah-ye 5 dabirkhaneh-ye jayezeh-ye jahani Ketab-e sal;sandoogh Posti: 11155-1599
 
Tel: 0098 21 8886 1320 ve 0098 21 8834 2980
 
 

Finansal ve Bankacılık Alanında Yüksek Lisans Programları

Lüksemburg Özel Bankacılık Grubu ile Lüksemburg Üniversitesi'nin işbirliğiyle, 2013 Eylül ayından itibaren Lüksemburg Üniversitesi'nde Servet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Master in Wealth Management) başlatılmıştır. Her yıl maksimum 30 öğrenci alan söz konusu programa Türkiye'den de öğrencilerin iştirak etmesi teşvik edilmektedir.
 
Lüksemburg Üniversitesi Hukuk, Ekonomi ve Finans Fakültesi bünyesinde yürütülen söz konusu yüksek lisans programına ilişkin bilgilere http://wwwfr.uni.lu/formations/fdef/master_in_wealth_management adresinden ulaşılabilmektedir. Anılan fakültede bankacılık ve finans alanındaki diğer yüksek lisans programları ise http://wwwen.uni.lu/studies/masters adresinde mevcuttur.
 

Showing 1 - 10 of 427 results.
Items per Page 10
of 43