Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yeniden Tercih Alma ve Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 43. Maddesinde, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır hükmü uyarınca adaylardan 14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında tercihleri alınmıştır.

 

Ancak, Kurulumuza yapılan başvurularda adayların ailelerinin bulunduğu illerde eğitim imkânı verilerek İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tercih yapılacak üniversite sayısının artırılmasının yanı sıra bazı yükseköğretim kurumlarımız da fiziki mekân yetersizliğini ifade ederek kendilerine verilen kontenjanların düşürülmesini talep etmişlerdir.

 

Konuya ilişkin yapılan taleplerin mevcut imkânlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi neticesinde Ankara (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Antalya (Akdeniz Üniversitesi), Balıkesir (Balıkesir Üniversitesi), Kırklareli (Kırklareli Üniversitesi), Niğde (Niğde Üniversitesi), Uşak (Uşak Üniversitesi), Sakarya (Sakarya Üniversitesi), Eskişehir (Anadolu Üniversitesi-Açıköğretim) ve Malatya (İnönü Üniversitesi-Uzaktan Öğretim) illerindeki yükseköğretim kurumları da tercih edilebilir üniversiteler arasına eklenmiştir. Ancak, İstanbul'daki devlet​ yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe program bulunmadığından tercih edilecek iller arasında İstanbul yer almamıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle adayların ve üniversitelerin talepleri doğrultusunda 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 18:00'den 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar http://yoksis.yok.gov.tr/POLISUYG web sayfası üzerinden yeniden tercih alınarak yerleştirme işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

 

Adayların 31'i zorunlu olmak üzere 33 tercih yapmaları gerekmektedir.

 


Pasaport Bilgi Formu

Diploma denklik başvurusunda bulunacak tüm başvuru sahiplerinin dikkatine!

 

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken pasaport bilgi formunun, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

 

Pasaport Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.


Çince Araştırmaları Merkezi Burs Programı

Çince Araştırmaları Merkezi (Center for Chinese Studies) bünyesindeki "Yabancı Akademisyenler için Çince Araştırmaları Bursu (Research Grant for Foreign Scholars in Chinese Studies)" adlı burs programına başvurular başlamış olup, söz konusu burslara başvuru yapmak isteyenler http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/information.aspx web adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve online kayıt yapabilirler.


2015 TUS Sonbahar Dönemi Kontenjan Talep Toplama

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2015 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


2015 Yılı DUS Kontenjan Talep Toplama

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2015 Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere  ekte  yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri Tercih İşlemleri Süre Uzatımı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmeleri için http://yoksis.yok.gov.tr/POLISUYG adresinden yapılan tercih işlemleri; ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ve MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ‘nde 3. ve 4.sınıflar olmadığından iki üniversitenin tercihlerden kaldırılması ve üyelik modülündeki mernis kontrolündeki yaşanan kısmi arıza sebebi ile 17.04.2015 saat 10:00'a kadar uzatılmıştır.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın, ÖYP giderleri başlıklı 13. Maddesinde değişiklik yapılması Genel Kurul'un 09.04.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

ÖYP Usul ve Esasların son haline ulaşmak için tıklayınız.


2015 Eurodoc Konferansı

2015 Eurodoc Konferansı, 27-28 Nisan 2015 tarihinde Romanya'nın Napoca şehrinde düzenlenecektir. Bu yılki toplantının teması, Avrupa'daki Genç Araştırmacıların Desteklenmesi: Sorumluluk ve Katılım. Yeni araştırmacıların desteklenmesi adına nelerin yapıldığının tartışılması için Avrupa'dan pek çok sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacaklardır.

 

Ayrıca, Eurodoc üyeleri genç araştırmacılarla hangi çalışmaların yürütüldüğünü paylaşacaklardır. Sunumlar, genç araştırmacıların öncelikleri, girişimleri ve ulusal yükseköğretim ile araştırma sistemleri arasındaki paydaşlarla işbirlikleri üzerine odaklanacaktır.

 

Eurodoc üye kuruluşlarının yanı sıra, diğer kuruluşlardan araştırmacılar ve üyeler ile birlikte bu konuda ilgilenen kişiler konferansa davetlidir.

 

Konferansa ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 


İİT Eğitim Değişim Programı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Pakistan'da bulunan COMSATS Enformasyon Teknolojisi Enstitüsü'nün İslam İşbirliği Teşkilatı Eğitim Değişim Programı çerçevesinde İİT üyesi ülkelerin öğrencilerine yönelik çeşitli burs programları ilan ettiği belirtilmektedir.

 

Başvuru formları ile söz konusu programına ilişkin detaylı bilgilere www.comsats.edu.pk internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Başvuruların 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 


Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri

4.4.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 43. Maddesi uyarınca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri http://yoksis.yok.gov.tr/POLISUYG adresi üzerinden yapılacaktır.

 

Öğrenciler 14.04.2015 saat 10:00'dan 16.04.2015 saat 17:00'a kadar yukarıda belirtilen adres üzerinden ekli listede yer alan yükseköğretim kurumlarından 25 tercih yapacaktır. (25 tercih alanın tümü doldurulmak zorundadır.)

 

Yerleştirme öğrencilerin not ortalaması esas alınarak merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları http://yoksis.yok.gov.tr/POLISUYG üzerinden duyurulacaktır.

 

Yükseköğretim kurumlarının listesi için tıklayınız.

 


Showing 1 - 10 of 534 results.
Items per Page 10
of 54