Louis-Jeantet 2016 Tıp Ödülü

TÜBİTAK ve Louis-Jeantet Fakfı tarafından alınan ilgi yazılarda, Louis-Jeantet Vakfı tarafından tıp alanında verilen 2016 yılı Louis-Jeantet Ödülü'ne aday arandığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu ödülün Avrupa Konseyi ülkelerindeki yenilikçi araştırmayı desteklemek amaçlı olduğu da vurgulanmaktadır. Kişisel başvurular kabul edilmemektedir. Gerekli bilgi ve başvuru formları için ilgili web sayfası aşağıda yer almaktadır.

 

Aşağıdaki adreste yer alan başvuru formlarının doldurularak en geç 01 Şubat 2015 mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Birimine posta yoluyla ve mehmet.sengul@yok.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

İlgili web sayfası: http://www.jeantet.ch/en/support-to-european-research/louis-jeantet-prize/call-for-nominations.php

 


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için tercih işlemleri başlamıştır.
 
Tercih yapmak için tıklayınız
 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılması Hakkında

28 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülen 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için mezun durumda olanlar ile 2011 ve öncesi girişli olup halen son sınıfta bulunan öğrencilerin başvuru yapabileceği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına izin verilen üniversiteler ve kontenjanlarını görmek için tıklayınız.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için tercih işlemleri 29.01.2015 tarihinde başlayacaktır.

 

Yürütme Kurulunun 28/01/2015 tarihli Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ek:2 için tıklayınız. (Güncellenmiş)

 


26 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6569 Sayılı Kanun’dan Yararlanmak İsteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Eğitim Kurumları İle Polis Akademisi Ve Bağlı Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere İlişkin Bilgi

26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun'dan yararlanmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerin 26 Nisan 2015 tarihine kadar Kurulumuz internet sayfasında yer alan Örnek Başvuru Dilekçesini doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuruların değerlendirmelerde sıkıntı yaşanmaması açısından Yükseköğretim Kurulu yazışma adresine 26 Nisan 2015 tarihine kadar ulaşacak şekilde postayla (iadeli taahhütlü veya aps) ya da şahsen müracaat edilmesinde yarar görülmektedir.

 

Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilenlerin ise ilgili yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Örnek Başvuru Dilekçe için tıklayın


Azerbaycan’ın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) uluslararası öğrenciler için Azerbaycan Hükümeti tarafından desteklenecek burs imkânları sunmaktadır.

Azerbaycan'ın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) uluslararası öğrenciler için Azerbaycan Hükümeti tarafından desteklenecek burs imkânları sunmaktadır. 32 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığı ve 14 farklı ülkeden öğretim görevlisinin faaliyet gösterdiği üniversitede verilmesi öngörülen burs tam harcı, konaklamayı ve eğitim/öğretim kitaplarını kapsamaktadır. Burs başvuruları aşağıda sıralanan eğitim düzeyi ve programlar için kabul edilmektedir:

 

- Lisansüstü programlar; Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, tam zamanlı MBA, Yönetici MBA,

 

- Lisans programları; Uluslararası Çalışmalar, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Bilgisayar Bilimleri, IT ve Sistem Mühendisliği. 

 

Başvurular 1 Nisan 2015 tarihine kadar yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye www.ada.edu.az internet adresinden ulaşılabilmektedir. Başvuru şartları için adayların admissions@ada.edu.az hesabına e-posta göndermeleri gerekmektedir. 

 


Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Charles Üniversitesi Bilimler Akademisi ve Ekonomi Enstitüsünce düzenlenen “Yeni Ekonomi Kabiliyeti 2015 Yarışması”na ülkemizden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunlar (2 yıla kadar) araştırmalarını sunmaya davet edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Charles Üniversitesi Bilimler Akademisi ve Ekonomi Enstitüsünce düzenlenen "Yeni Ekonomi Kabiliyeti 2015 Yarışması"na ülkemizden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunlar (2 yıla kadar) araştırmalarını sunmaya davet edilmektedir. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2015 olan yarışmaya sunulacak eserler talent@cerge-ei.cz hesabına gönderilecek olup, ayrıntılı bilgiye www.cerge-ei.cz/talent adresinden ulaşılabilmektedir.

 

EK: Davet yazısı

 


Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Havuzu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı alt birimlerde (subsidiary organs) yapılacak görevlendirmelerde yararlanılmak üzere BM tarafından bir "Uzmanlar Havuzu" (Roster of Experts) oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

Uzmanlar Havuzu'ndan, ilgili BMGK kararları uyarınca Konsey'e bağlı olarak tesis edilen yaptırım komitelerinin çalışmalarına katkıda bulunan panellere (expert panels) atanacak uzmanların belirlenmesinde yararlanılmaktadır.

 

Bu bağlamda BM tarafından üye ülkelerden, söz konusu Havuz için aşağıdaki konularda tecrübe sahibi adaylar göstermeleri talep edilmektedir;

 

 • Sınır kontrolü
 • Silahlı çatışmalarda çocuklar
 • Konvansiyonel silahlar
 • Terörle mücadele
 • Finans
 • Cinsiyet konuları
 • İnsani konular/İnsan hakları
 • Uluslararası Hukuk
 • Yargı (ceza/adli kovuşturma)
 • Hukuki yaptırım
 • Narkotik
 • Doğal kaynaklar
 • Korsanlık
 • Bölgesel konular (Doğu ve Batı Afrika, Sahel, Orta Doğu ve Batı Asya, Kuzeydoğu Asya)
 • Ulaştırma
 • Kitle imha silahları/Yayılmanın önlenmesi

 

Söz konusu uzman görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.un.org/sc/committees/expertroster/index.htm internet adresinden ulaşılabilmekte olup, adayların özgeçmişleri ve iletişim bilgilerinin BM Siyasi İşler Bölümü Güvenlik Konseyi İşleri Birimi'ne iletilmek üzere, expertroster@un.org e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 


2015 Uluslararası Işık Yılı hk.

Türkiye Milli Komisyonu'ndan alınan yazıda edinilen bilgilere göre, UNESCO'nun 37.Genel Konferansı Doğa Bilimleri Komisyonunda alınan karar doğrultusunda 2015'in "Uluslararası Işık Yılı" ilan edilmesi benimsenmiş, öneri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 68.Oturumunda da kabul edilerek, 2015 "Uluslararası Işık Yılı" olarak ilan edildiği belirtilmektedir.

 

Bu doğrultuda UNESCO'nun yıl boyunca ulusal ve bölgesel seviyede gerçekleştirilecek ışık bilim ve teknolojisi etkinlikleri teşvikinde etkin rol oynaması tavsiye edilmiştir. "2015 Uluslararası Işık Yılı" görme teknolojilerinin insan hayatındaki önemi ve toplum kalkınmasındaki rolünün farkına varılması, ışık bilim teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi sorunlara dikkat çekmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulamak, ışık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence, kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu, ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve refahının arttırılması konularında farkındalık oluşturulması amacındadır.

 

2015 yılının "Uluslararası Işık Yılı" olarak belirlenmesinin arka planında, İbn-ül-Haytham'ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Augustin-Jean Fresnel'in 1815 yılında ışığın dalga olduğu kavramını ortaya koyması, James Clerk Maxwell'in 1865'te ışığın elektromanyetik yayılma teorisini ileri sürmesi, Albert Einstein'ın 1915'te izafiyet teorisini geliştirmesi ve 1965'te Aron Allan Penzias ve Robert Wilson'un kozmik mikrodalga arka plan ışımasını keşfi gibi bilim tarihinde bir seri önemli kilometre taşının bulunması ve bunların insanlığa yaptığı olumlu katkılar vardır.

 

"Uluslararası Işık Yılı" ilanının, ışık konusundaki bilim teknolojilerinin insanlığın geleceği ve toplumun kalkınmasındaki önemi hakkında küresel farkındalığın artmasına yönelik eğitsel ve kapasite geliştirme aktivitelerinin düzenlenmesi için büyük bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere www.light2015.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Anılan yıldönümü ilanı kapsamında ışığın enerji (özellikle solar enerji) üretimi, ekonomi, çevre ve iletişime etkisi düşünülerek, lazer, dünya ışık kaynakları, doğadaki ışık, kültür ve sanat ve yaşamda ışık başlıkları üzerinde durulmaktadır.

 

UNESCO, üye devletleri "Uluslararası Işık Yılı" ile ilgili farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, ışık bilim ve teknolojisi konularında ulusal kapasitelerini güçlendirmeleri kapsamında teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizdeki üniversitelerin ışık bilim ve teknolojileri konularında eğitim veren başta Fen, Tıp, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri olmak üzere ilgili bütün birimlerine "Uluslararası Işık Yılı" ilanının duyurulması ile ışık bilimleri alanında akademik çalışmalarına teşvik edilmesi gerekmektedir.

 


Showing 1 - 10 of 480 results.
Items per Page 10
of 48