Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Başkanlığımızca Yapılacak Alan Sınavına Başvurular Sonuçlanmıştır (02.072015)

Sonuçları öğrenmek ve yazılı sınav giriş belgenizi dökmek için tıklayınız.

 

Temel tıp bilimleri

 

Yazılı sınav 07/07/2015 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ek Bina'da saat 10:00'da,

 

Sözlü sınav 08-09-10/07/2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde

 

Sözlü sınav tarih ve saatleri

 

Temel İslam Bilimleri

 

Yazılı sınav 07/07/2015 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ek Bina'da saat 14:00'de,

 

Sözlü sınav 08-09-10/07/2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ek Bina'da yapılacaktır.

 

Sözlü sınav tarih ve saatleri

 

Yazılı sınava gelirken sınav giriş belgenizi,

 

Sözlü sınava gelirken, başvuru esnasında beyan ettiğiniz ales, yabancı dil ve lisans not ortalamanıza ilişkin belgeler ile lisans mezuniyet belgenizi getirmeniz gerekmektedir.

 


2015 ÖSYS Sonucunda Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumuna Yerleşen Ancak Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olamadığı İçin Kayıt Yaptıramayacak Öğrencilerin Dikkatine (02.07.2015)

Yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazı için tıklayınız.


2015 Yılı YDUS Kontenjan Talep Toplama (01.07.2015)

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2015 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır.

 

Rektörlüğünüze bağlı tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulan yan dal uzmanlık öğrencisi taleplerinizi ekte yer alan formun, ekteki açıklamalara uygun olarak eksiksiz bir şekilde doldurulup, Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere en geç 15 Temmuz 2015 çarşamba günü mesai bitimine kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excell dosyası olarak gönderilmesi gerekmektedir.


İslam Teknoloji Üniversitesi’nin (IUT) Rektör Yardımcılığı Pozisyonu (01.07.2015)

Bangladeş'te bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) alt kuruluşu İslam Teknoloji Üniversitesi'nin (IUT) Rektör Yardımcılığı pozisyonu için atama yapılacaktır.

 

Resmi kurumları tarafından gösterilecek adayların başvurularını Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapmaları ve resmi kurum mensubu olmayan adayların ise Bakanlıklarınca uygun görülmesi halinde, başvuruların İİT Genel Sekreterliğe sunulmak üzere yine ilgili Bakanlıktan uygun görüş yazısı (no objection certificate) temin etmeleri gerekmektedir.

 

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2015 olup, başvurular ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

 


Kral Abdülaziz Üniversitesi’nin Akademik Personel İhtiyacı (01.07.2015)

Suudi Arabistan Kültür Ataşeliği'nden alınan yazıda, Kral Abdülaziz Üniversitesi Çevre Planlama Fakültesi'nde çalışmak üzere yabancı dili İngilizce olan ve aşağıda belirtilen branşlarda Doktor, Doçent ve Profesör unvanlarına sahip erkek öğretim elemanlarına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

 

İhtiyaç duyulan branşlar:

 

- Architecture (Mimarlık)

- Landscape Architecture (Peyzaj Mimarlığı)

- Urban Planning (Şehir Planlama)

 

Bu niteliklere haiz ilgililerin env@kau.edu.sa e-mail adresi vasıtasıyla iletişime geçmeleri mümkündür.

 


Avrupa Yükseköğretim Alanı/Bologna Süreci 2015 Bakanlar Konferansı/4. Bologna Politika Forumu (30.06.2015)

14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Erivan'da gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretim Alanı/Bologna Süreci 2015 Bakanlar Konferansı ile 4. Bologna Politika Forumu'nda Erivan Bildirisi ile 4. Bologna Politika Forumu yayımlandı.

 

Söz konusu Bildiri'yi okumak için tıklayınız.

 

4. Bologna Politika Forumu okumak için tıklayınız.

 


Makedonya ve Bosna Hersek’te Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Dikkatine (29.06.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında, Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi (Прв приватен Европски Универзитет Република Македонија-The First Private University European University - Republic of Macedonia) ve Uluslararası Struga Üniversitesi (Меѓународен Универзитет Струга-International University of Struga) ile Bosna Hersek'te bulunan Travnik Üniversitesinin (Univerzitet u Travniku-University of Travnik) Kurulumuzca tanınmamasına karar verilmişti.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24/6/2015 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulunun yukarıda bahsedilen 12/2/2015 tarih ve 2015.2.54 sayılı kararı alınmadan önce Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile Bosna Hersek'teki Travnik Üniversitesine kayıt yaptırmış öğrencilerin mezuniyetleri akabinde Kurulumuza yapacakları diploma denklik başvurularında, ilgililerin diploma aldıkları alanlarda yapılacak Seviye Tespit Sınavı'nda başarılı olmaları halinde denklik işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

 


Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (29.06.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine karar verilmişti.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, aşağıda sayılan muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

 

Muadil Belgeler:

 

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Alan Sınavı (26.06.2015)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimlerinde yapılacak Alan Sınavı için başvurular bugün 15:00'da https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG adresinden alınmaya başlanacaktır.

 

Başvurular 01/07/2015 saat 18:00'da son bulacaktır.

 

Alan Sınavına İlişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız…

 

Genel Şartlara ulaşmak için tıklayınız…


A1A2 Düzeyinde Türk Personel Alımına Yönelik İş Başvurusu (22.06.2015)

Avrupa Komisyonu (AK) Sekreteryası bünyesinde belirli süreli sözleşmeyle A1/A2 kadrosunda "yönetici" konumunda görevlendirilebilecek ülkemiz vatandaşı personel alımı için sınav yapılacağına ilişkin duyuru AK nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz üzerinden alınmıştır.

 

Sözkonusu görevlinin yönetici konumunda gerçekleştirmesi beklenen faaliyetler belirtilmekte olup başvuru sahiplerinin en az 4 yıllık lisans derecesi (Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna süreci nitelikler çerçevesi ikinci aşaması) ve AK'ın faaliyet alanlarının biri veya birkaçında en az iki yıllık mesleki deneyim sahibi olmalarının yanı sıra AK'ın resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadan birini çok iyi, diğerini iyi düzeyde bilmelerinin beklendiği kaydedilmektedir.

 

Ekteki duyuru metininde, başvuruların 2 Temmuz 2015 tarihine kadar yapılması gerektiği, ön elemeden geçen adayların yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulacakları ve daha sonra mülakata çağırılacakları ifade edilmektedir. Yetkinlik değerlendirmesi ve mülakatın ardından başarılı olan adayların başarı sırasına göre sıralandığı bir liste oluşturulacağı, iki yıl süreyle geçerli olan (dört yıla kadar uzatılabilmektedir) listede yer almanın adaylara AK'da çalışma hakkı kazandırmak için yeterli olmayacağı, listede yer alan adayların seçimlerinin sadece listedeki sıralarına göre değil, adayın nitelikleri ve adayın kabul edeceği pozisyonun gereklerine göre seçilecekleri kaydedilmektedir. Ayrıca, listenin geçerlilik süreci boyunca listede yer alan adaylara, ilk iki yılı deneme süreci olmak üzere, bir veya daha fazla kez yenilenebilir belirli süreli sözleşmelerle iş önerisi yapılabileceği ifade edilmektedir.

 

Başvuru için lütfen tıklayınız.

 

Duyuru Formu için lütfen tıklayınız.

 


Showing 1 - 10 of 589 results.
Items per Page 10
of 59