DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “en az üç yıl hizmeti bulunmak” İBARESİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN D U Y U R U (20.05.2015)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde:" İlan tarihi itibariyla (Ek ibare:RG-4/2/2015-29257) ilgilinin başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

 

gerektiği hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2014/1158 sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "en az üç yıl hizmeti bulunmak" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Yurtdışında Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (20.05.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/2/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararı uyarınca; Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/5/2015 tarihli toplantısında;

 

1-Hazırlık eğitiminin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında alınacak eğitimin bir parçası olduğunun,

 

2-Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında alınan 2015.2.48 sayılı karardaki "2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle" ifadesinin tabiatıyla hazırlık sınıfını içerdiğinin,

 

3-İlgililerin mezuniyetleri akabinde yapacakları başvurularının değerlendirilmesi sırasında hangi eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimi aldıklarını belgelemelerinin isteneceğinin,

 

4-Hazırlık eğitimine dair sunulan belgenin doğruluğunun tespitinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmaların yanı sıra başvuru sahiplerinin pasaportlarındaki ülkeye giriş ve ülkeden çıkış bilgilerinin de kullanılacağının,

 

5-Halen hazırlık sınıfında eğitim alanlar dâhil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararından etkilenmeyeceklerinin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 


Sempozyum Duyurusu (15.05.2015)

Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 22-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde "Dünden Bugüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

 

Sempozyum duyurusuna ve sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://sempozyum.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.


The Academy Turkey Senior Fellowship Burs Programı (12.05.2015)

Chatham House ve Akbank ortak girişimi olan "The Academy Turkey Senior Fellowship" programı çerçevesinde ülkemizde veya yurtdışında mukim Türk kamu görevlisi, özel sektör veya sivil toplum kuruluşu çalışanlarının yanı sıra akademi camiası mensubu olabilecek kıdemli adaylara altı ay süreyle araştırma bursu verilecektir. Bursiyerlerin Chatham House'da düzenlenecek etkinliklere akademik katkı yapacak yeterliliğe sahip olması ve Chatham House bünyesinde;

 

- Düşük ve orta gelirli ülkelerde antimikrobiyal direnç (Antimicrobial Resistance (AMR) in Low – and Middle – Income Countires),

 

- Türkiye Rusya İlişkileri (Turkey – Russia relations)

 

- Türk sınırlarındaki istikrarsızlık kapsamında devlet dışı aktörler (Non-state actors in the context of instability on the Turkish border),

 

- Ortadoğu'da nükleer güvenlik ve emniyet (nuclear security and safety in the Middle East) ve

 

- Ortadoğu'da genç nüfus (Young people in the Middle East)

 

konularından birinde araştırma yapması beklenmektedir.

 

Başvurular en geç 31 Mayıs 2015 tarihine kadar kabul edilecek olup, bursiyerlere aylık 3000 Sterlin civarında ödeme yapılacaktır. Barınma gereksinimlerinin bursiyerin kendisi tarafından karşılanması beklenmektedir. Diğer şartlara ilişkin detaylı bilgiler, başvuru formu ve diğer belgeler ektedir.

 


Avrupa Yaylı Çalgılar ve Solo Vibrafon Yarışması Lüksemburg (12.05.2015)

Lüksemburg Müzik Okulu "Union Grand-Duc Adolphe (UGDA)" tarafından Lüksemburg Şehir Konservatuarı'nda –Büyük Dük Jean'ın himayesinde– 15 Kasım 2015 tarihinde 2015 yılı Avrupa Solo Yaylı Çalgılar ve Vibrafon Yarışması (Genç Solistler) düzenlenecektir. Yarışmaya tüm Avrupa ülkelerinden katılım beklenmekte olup katılımcıların 26 yaşından büyük olmaması ve en geç 12 Ekim 2015 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almakta olup diğer bilgiler ve başvuru formu www.ugda.lu/ecomus web adresinden edinilebilir.

 

Öte yandan, Avrupa Gençlik Orkestrası 2015 yılı kayıtları başlamıştır ve son başvuru tarihi 15 Haziran 2015'tir.


Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personelinin Üniversitelere Yerleştirilmesine Yönelik Ek Yerleştirme Sonuçları (11.05.2015)

6638 sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4652 sayılı Kanuna eklenen  Geçici 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca üniversitelere atanma teklifi yapılan öğretim elemanlarının yerleştirme işlemeleri tamamlanmıştır. Yerleştirilen öğretim elemanları, anılan Kanun gereği 1 ay içinde atanmaları gerektiğinden, en kısa sürede atanma teklifi yapılan üniversite rektörlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.  
 

Polis Akademisi Başkanlığına Ataması Yapılmayan Akademik Personelin Üniversitelere Ek Yerleştirme İşlemleri (11.05.2015)

Boş kalan kontenjanlar için tercih yaptığı halde yerleşemeyen adaylar ile tercih yapamayan adaylar 11.05.2015 tarihinde saat 11:00-16:00 arasında https://yoksis.yok.gov.tr/POLISUYG  adresinden tercih yapabilirler.

 


Going Global 2015 (11.05.2015)

British Council tarafından her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Eğitim Konferansı GOING GLOBAL 2015, bu sene tüm dünyadan 1000'den fazla eğitim uzmanı, üniversite temsilcisi, bakanlar ve sektör liderlerini ağırlamak üzere 1-2 Haziran 2015 tarihleri arasında Londra, İngiltere'de gerçekleşecektir.

 

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Miami, ABD'de gerçekleşen ve yine 1000'den fazla hükümet yetkilisi ve eğitim uzmanının yer aldığı konferansa Türkiye'den çeşitli üniversite rektörleri ile birlikte YÖK temsilcileri de katılım göstermiştir.

 

Bu yıl, üniversitelerimize sağlanacak kayıt kodu ile konferansa indirimli olarak katılım mümkün olacaktır. 2015 Birleşik Krallık – Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında konferansın ilk gününde, Türkiye ile ilgili özel bir kapalı oturum gerçekleşecektir.

 

Dünyanın uluslararası eğitim alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Going Global 2015 konferansı için kayıtlar 15 Mayıs 2015 tarihine kadar devam etmektedir.

 

İlgili web adresi: www.britishcouncil.org/going-global

Konferans Başlığı: Going Global 2015 LONDON

Konferans Teması: Connecting Cultures, Forging Futures

Konferans Tarihi: 1- 2 Haziran 2015

Konferansa kayıt için son tarih: 15 Mayıs 2015

Konferans Yeri: Londra, İngiltere

 

Söz konusu konferansa kayıt kodu için gerekli telefon numarası:

 

0312 298 79 48 - Müsemme MERT

 


Polis Akademisi Başkanlığına Ataması Yapılmayan Akademik Personelin Üniversitelere Yerleştirme Sonuçları (08.05.2015)

6638 sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4652 sayılı Kanuna eklenen  Geçici 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca üniversitelere atanma teklifi yapılan öğretim elemanlarının yerleştirme işlemeleri tamamlanmıştır. Yerleştirilen öğretim elemanları, anılan Kanun gereği 1 ay içinde atanmaları gerektiğinden, en kısa sürede atanma teklifi yapılan üniversite rektörlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Boş kalan kontenjanlar için tercih yaptığı halde yerleşemeyen adaylar ile tercih yapamayan adaylar 11.05.2015 tarihinde saat 11:00-16:00 arası tercih yapabilecektir.
 
Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.
 

Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı (08.05.2015)

Milli Eğitim Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji kürsülerinin ve Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla gelen 2015 ve sonrasındaki okutman taleplerinin karşılanması amacıyla sınavla 100 okutman seçilecektir.

 

Söz konusu sınavla ilgili başvuru şartları, süresi, şekli, seçme sınavı, yurt dışında görevlendirmeye dair usul ve esaslar ile diğer hususların yer aldığı "Yurt dışında Görevlendirilecek Okutmanların Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2015" Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanmış olup, ekte yer alan Kılavuza http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.


Showing 1 - 10 of 555 results.
Items per Page 10
of 56