Türkmen-Türk Üniversitesinde Okutulacak Dersler İçin Öğretim Elemanı İhtiyacı

Türkmenistan Aşkabat'ta bulunan uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesinde okutulacak dersler için ülkemizden öğretim üyelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Alanında en az 3 yıl çalışmış ve en az "Yardımcı Doçent" unvanına sahip olması beklenen öğretim üyeleri için bölümler ve sayılar şöyledir;

 

BÖLÜM ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI

Uluslararası Finans Piyasaları

1

Endüstri Mühendisliği

3

Tekstil Mühendisliği

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı

3

Bilgisayar Mühendisliği

1

Söz konusu öğretim üyeleri Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından da desteklenecek olup, başvurularınızın en geç 26 Eylül 2014 tarihine kadar bilge.kirmizioglu@yok.gov.tr adresine (İrtibat tel: 0312 298 79 46) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları arasındaki kültürel değişim programlarını desteklemektedir. Fulbright Programı 1946 yılında Senatör J. William Fulbright'ın önerisiyle Amerikan Senatosu tarafından çıkarılan bir yasa ile başlatılmıştır. Programın bütçesi iki ülke hükümetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır. Fulbright Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerikan vatandaşları arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıyı, kültürel değişim yolu ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 
Amerika Birleşik Devletleri'nde alanı ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere yönelik olarak verilen Doktora Sonrası Araştırma Bursunun son başvuru tarihi 14 Kasım 2014'tür. Söz konusu burs programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.fulbright.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.
 
Tercih yapmak için tıklayınız.
 

Türkmen-Türk Üniversitesinde okutulacak dersler için öğretim elemanı ihtiyacı

Uluslararası Endüstri ve Ticaret Terminolojisi ve Çokdilli İçerik Konferansı

Kolombiya'nın Medellin kentinde 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde "International Conference on Terminology and Multilingual Content for Industry and Trade" (Uluslararası Endüstri ve Ticaret Terminolojisi ve Çokdilli İçerik Konferansı) başlıklı bir konferans düzenlenecektir. Söz konusu konferansta e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, e-öğrenim gibi farklı alanlarda dil ve kavram birliğinin sağlanması konuları ele alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye http://tscit2014.blogspot.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.
 

ÖYP 2014 Güz Lisansüstü Eğitim Kontenjanları

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için adaylardan tercihleri alınmış ve Başkanlığımızca yerleştirme işlemleri yapılmıştı.

 

Bu defa, ÖYP yurtiçi yabancı dil eğitimini tamamlayarak 06/09/2014 tarihinde YDS'ye giren ve güz dönemi tercih süresini kaçıran adayların mağdur olmamaları için 2014 güz döneminde boş kalan kontenjanlara Başkanlığımızca yeniden yerleştirme yapılmasına esas olmak üzere;

 

1. Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelere verilecek kontenjanlarda, bazı alanların bölüm bazında bazı alanların ise anabilim dalı bazında değerlendirilmesi ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2014 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:1'de belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi (15.09.2014 Tarihinden itibaren sistem üzerinden görülebilecek)

 

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES'ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2011 Güz)

 

3. ÖYP kapsamında Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilmeleri,

 

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları,

 

5. 2014 Temmuz ayında Başkanlığımızca yapılan yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan, atama işlemleri devam edenlerin bu kontenjanlara başvurabilmeleri ancak atama işlemleri tamamlanmadan lisansüstü eğitime başlayamayacakları,

 

6. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları,

 

7. "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller"in 9. Maddesinin 12. Fıkrasında belirtilen "Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır." hükmü uyarınca, Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan bazı lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesinin, söz konusu programlarda eğitim verilebilmesi için ilişkili alanlardan öğretim üyesi görevlendirilebilmesi,

 

8. "Görsel İletişim Tasarımı" anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini "Grafik", "Resim", "Medya Tasarımı" veya "İletişim Tasarımı ve Yönetimi" alanında sürdürebilmeleri,

 

9. Ek:1'de ilan edilen lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 15.09.2014 – 19.09.2014 (saat 17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden yapılması yürütme Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

 

 


British Council – Akademik Ziyaret Fonu

Türkiye'de 1940 yılından bu yana Eğitim, Sanat ve İngilizce alanlarında faaliyet gösteren bir kurum olan ve Kurulumuz ortaklığı ile Türkiye-Birleşik Krallık yükseköğretim işbirliğini işlevsel kılmaya yönelik kurulan ekibe dahil olan British Council'den alınan bir yazıda, kültürler arası ilişkiler ile dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren araştırma ve yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği kurma çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Researcher Links Programı'nın hayata geçirilerek iki ülke araştırmacılarını bir araya getiren Çalıştay Fonu ve Birleşik Krallık - Türkiye Akademik Ziyaret Fonu'nun yürütüldüğü belirtilmiştir.
 
Researcher Links programı altında oluşturulan Birleşik Krallık - Türkiye Akademik Ziyaret Fonu, Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan kariyerinin başlangıcındaki genç araştırmacılar arasındaki uluslararası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta çalışmalarını yürüten araştırmacı ve akademisyenler programa başvurarak 6 aya kadar olan akademik ziyaretleri için bu fondan yararlanabileceklerdir.  Programın bu yılki başvuruları 30 Eylül 2014 tarihine kadar devem edecektir.
 
Researcher Links Programı ve Birleşik Krallık - Türkiye Akademik Ziyaret Fonu ile ilgili detaylı bilgiye, http://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/researcher-links/travel-grants adresinden ulaşılabilecektir.
 
İlgililerin bilgisine sunulmaktadır.
 

Going Global 2015

British Council tarafından her yıl düzenlemekte olan Uluslararası Eğitim Konferansı Going Global 2015, tüm dünyadan 1000'den fazla üniversite temsilcisi, bakanlar ve sektör liderlerini ağırlamak üzere 1-2 Haziran 2015 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecektir.
 
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Miami, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve 1000'den fazla hükümet yetkilisi ve eğitim uzmanının yer aldığı konferansa Türkiye'den çeşitli üniversite rektörleri ile birlikte YÖK temsilcileri de katılmıştır. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, geçtiğimiz iki yılda katıldığı oturumlarda Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki vizyonunu ortaya koymuş ve katılımcılara uluslararasılaşma alanında atılan adımları aktarmıştır.
 
Dünyanın uluslararası eğitim alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Going Global 2015 Konferansı için oturum başvuruları 31 Ekim 2014 tarihine kadar devam etmektedir. Küresel eğitim başlıklarının tartışıldığı, ülke sunumlarının ve atölye çalışmalarının yer aldığı, eğitim sektöründe çalışan uzmanları bir araya getirerek ağ kurma olanakları yaratan konferans, bu yıl da Türkiye'deki üniversitelerden gelecek başvurulara açıktır.
 
Konferansa ilişkin detaylı bilgilere, www.britishcouncil.org/going-global adresinden ulaşılabilecektir
 

UNESCO Münhal Kadro İlanı

     Dışişleri Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, "Sosyal Değişimler ve Kültürlerarası Diyalog Bölüm Direktörü" (D-1) pozisyonuna ilişkin olarak UNESCO Genel Direktörü Bokova imzasıyla münhal kadro verileceği bildirilmektedir. 
 
     Kadroya başvuruların "UNESCO Kariyer İnternet Sayfası" (UNESCO Careers Website) üzerinden çevrimiçi olarak yapılması teşvik edilmektedir. İnternet erişimi olmayan hallerde, başvuruların duyuruda belirtilen posta adresine 12 Ekim 2014 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. 
 
    Ayrıca adaylardan, belirtilen formata uygun olarak, doğum yeri ve yılı, cinsiyeti, mezun olunan üniversite, uzmanlık alanları, yayınlar, yabancı dil bilgileri, daha önce çalışılan kurumları belirten İngilizce veya Fransızca ayrıntılı özgeçmişlerini hazırlamaları ve profesyonel referans bildirmeleri istenmektedir.   
 
    Kadroyla ilgili bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

02.03.2014 tarihinde yazılı, 04-07 Ağustos 2014 tarihleri arasında ise sözlü sınavı yapılan Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları açıklanmıştır.
 
Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız.
 
   
  
 

Showing 1 - 10 of 403 results.
Items per Page 10
of 41