Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, bilişim personeli ile uzman personel için 17.07.2014 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

 

Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız.


Makedonya’da Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından okul tanıma işlemlerinde kullanılan listelerde tanınan üniversite olarak yer alan Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile ilgili olarak Kurulumuza yapılan vaki müracaatlar üzerine inceleme başlatılması nedeniyle konu 23.7.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş;

 

Adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak üç ay süreyle herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

 

Üç ay sonra incelemenin seyri ve/veya sonucu da dikkate alınarak konunun Yükseköğretim Kurulunda yeniden değerlendirilmesine,

 

Konunun YÖK web sayfasında yayınlanarak duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur. 25.07.2014


İKB Bilim ve Teknoloji Ödülü

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, ülkemizin de üyesi olduğu İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından, İKB üyesi ülkelerdeki bilimsel araştırmaları ve akademik kuruluşları desteklemek amacıyla "Bilim ve Teknloji" ödülleri verildiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu ödüllerle ilgili yarışma için İKB'ye son başvuru tarihi 30 Ekim 2014'tür. Ödüller 3 ayrı kategoride İKB üyesi ülke kuruluşlarına verilecek olup, her bir ödülü kazanan kuruluşa 100.000 ABD Doları nakit para, hatıra plaketi ve başarı sertifikası takdim edilecektir. Ödül hakkında ayrıntılı bilgiye İKB'den alınan ekli broşürden ve bankanın resmi internet adresinden ( http://www.isdb.org) ulaşmak mümkündür.


TÜBİTAK-NRF 2016-2016 Ortak Proje Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kore Ulusal Araştırma Merkezi (NRF) arasında 23 Aralık 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2014-2016 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.
 
Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 
Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 29 Ağustos 2014 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 
 

“Pakistan Teknik Yardım Programı” kapsamında ülkemize tahsis edilen kontenjan

Pakistan Ekonomi Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıda, Pakistan Hükümeti'nin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Teknik Yardım Programı (PTAP) kapsamında ülkemize, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Pakistan üniversitelerinde bulunan tıp bölümleri için 2, mühendislik bölümleri için ise 3 kişilik başvuru kontenjanı tahsis edildiği belirtilmektedir.
 
Başvuru için gerekli koşulları ve belgeleri de söz konusu yazıda belirtilmekte olup, başvuru formlarının www.ead.gov.pk internet adresinden temin edilebileceği, istenilen başvuru belgelerinin dört kopya halinde, mühendislik bölümleri için 31 Ağustos 2014, tıp bölümleri için 31 Ekim 2014 tarihine kadar anılan Bakanlığa ulaştırılması gerektiği, asaleten yapılacak başvuruların yanında aynı sayıda yedek başvurunun değerlendirmeye alınacağı kaydedilmektedir.
 
Konuya ilişkin ilave bilgi için so.fs@ead.gov.pk adresine elektronik postayla başvuruda bulunulabilmektedir.
     
 

Grand Challange Yarışması-Kanada

Kanada'nın Alberta Eyaleti Hükümeti Çevre Departmanı bünyesindeki "Climate Change and Emissions Management Corporation" (CCEMC) adlı kar amacı gütmeyen kuruluşu, "Grand Challange" başlıklı, karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik yenilikçi projelere destek veren bir yarışma düzenleyecektir. 
 
5 projeye kadar 3'er milyon dolar ödül verilmesi planlanan yarışmanın ikinci turuna başvurular 28 Ağustos 2014 tarihine yapılacak olup, yarışmanın son turunda ise ikinci tur finalistleri arasından seçilecek tek bir projeye 10 milyon dolarlık "Grand Challenge" büyük ödülü verilecektir.
 
Söz konusu yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye CCEMC'nin www.ccemc.ca internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 

İslam Teknoloji Üniversitesi 2014-2015 Öğretim Yılı/Başvuru Kabul Süreci

Dakka'da yerleşik İslam Teknoloji Üniversitesi (IUT), 2014-2015 öğretim yılı kayıt sürecini başlatmıştır. Bir örneği ekte yer alan söz konusu üniversitesinin yazısında, öğrenim görmek isteyen öğrencilerin 10 Eylül 2014 tarihine kadar başvuru formlarını anılan üniversiteye iletmeleri gerektiğini belirtilmektedir.
 
Üniversiteye kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına http://www.iutoic-dhaka.edu/admission/  web adresinden ulaşılabilmektedir.
 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ daki Değişiklik

Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda, yükseköğretim kurumlarımıza yurtdışından başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar' a ulaşmak için tıklayınız.
 

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadrolarına Tercih İşlemleri (21.07.2014)

 
 
ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına tercih işlemleri başlamıştır.
 
 
Tercih yapmak için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Alınan Karar

14.11.2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilen, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller'in 6. maddesinin 4. ve 5 fıkra hükümlerinin geriye doğru uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız aleyhine açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden, söz konusu yargı kararlarının uygulanmasını teminen, anılan Esas ve Usuller'in 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümlerinin geriye doğru işletilmemesi Yürütme Kurulu'nun 16.07.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Buna göre;

 

· 14.11.2013 tarihinden önce Başkanlığımızca ÖYP kapsamında yerleştirilenlere bu usul ve esasların 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümleri yerine 26/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren usul ve esasların 5. maddesinin 3. fıkra hükmü uygulanır

· 14.11.2013 tarihinden sonra Başkanlığımızca ÖYP kapsamında yerleştirilenlere ise bu usul ve esasların 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümleri uygulanmaya devam edilir.

 

14.11.2013 Tarihli Esas ve Usul;

(4) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, 10 uncu madde uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar, bu süre geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür.

(5) Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz ve bir daha ÖYP' ye başvuruları kabul edilmez.

 

26/06/2012 Tarihli Esas ve Usul;

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.

 

 

 


Showing 1 - 10 of 377 results.
Items per Page 10
of 38