TÜBİTAK-NIH 2223-D Programı Çalıştay Desteği Duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health) arasında mevcut 25 Nisan 2013 tarihli "İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde ikili işbirlikleri başlatılmıştır.

 

TÜBİTAK ile National Institutes of Health (NIH) çalışmaları doğrultusunda, iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, sağlık alanında araştırma yapan Kamu Kurum/Kuruluşları veya üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara bu program kapsamında destek verilecektir.

 

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgi için:

http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararası/ikili-proje-destekleri/2223-d/icerik-tubitak-abd-ulusal-sagik-enstituleri-nih-isbirligi

 

Söz konusu program çerçevesindeki çalıştay önerilerinin 16 Mart-17 Nisan 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'na (BİDEB) teslim edilmesi gerekmektedir.

 


Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi Konferansı

Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi, 01-02 Mayıs 2015 tarihinde "Yaratıcı Sanayi Teknolojilerinin Eğitimi ve Uygulaması" konulu bir konferans düzenleyecektir. Konferans aşağıdaki oturumları içermektedir:

 

 • Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Bilimde, Eğitimde ve Endüstride Uygulanması
 • Gıda Endüstrisinin Modern Teknolojileri ve Denetimi
 • Tekstil ve Hafif Sanayide Yeni Materyeller ve Teknolojiler
 • Metalurji endüstrisi ve Atık Yönetimine İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi
 • Makine Yapım Teknik ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Azerbaycan'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi.

 

Yukarıdaki başlıklar kapsamında gönderilmek istenen makalelerin en geç 15 Nisan 2014 tarihine kadar conference2015@aztun.edu.az e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Konferansa ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.aztun.edu.az/index2.php?seh=elan&etrafliel=37 web sayfasından ulaşılabilir.

 


IACA Şubat Bülteni

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda edinilen bilgilere göre, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi'nin (IACA) faaliyetleri hakkında bilgi içeren 27 Şubat 2015 tarihli Bülten'de IACA'da önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen aşağıda belirtilen etkinlik ve eğitim programlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bildirilmektedir.

 

 • Legal Incentives for Corporate Integrity Training
 • Summer Academy
 • Best of Luis Moreno Ocampo Seminer
 • Anti-Corruption in Local Governance Training
 • Procurement in Anti-Corruption Training
 • Master in Anti-Corruption Sudies (MACS)

 

Bülten ile ilgili bilgiler ekte yer almakta olup, daha ayrıntılı bilgilere www.iaca.int internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 


Gulf Exhibition for Training and Education Pre Employment 2015

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Medpoint adlı firma tarafından 3-4 Mayıs 2015 tarihlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'da "Gulf Exhibition for Training and Education Pre Employment 2015" başlığıyla bir fuar düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Anılan firma tarafından geçtiğimiz yıl Nisan ayında "Bahrain Exhibition for Training and Education Pre-Employment (B Training) Fair 2014" başlığıyla gerçekleştirilen fuarda Manama Büyükelçiliğimizce açılan standımıza Başkanlığımızdan bir, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan ise iki temsilci katılım sağlamış ve stantlarımız büyük ilgi görmüştür. Söz konusu fuara bu yıl üniversitelerimizce katılım sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Bahse konu fuara ilişkin tanıtım broşürü ve fuar alanı planı, Manama Büyükelçiliğimizden alınmakla ekte sunulmaktadır. Söz konusu fuara katılmayı düşünen yükseköğretim kurumlarımızın anılan Büyükelçiliğimizle de temas halinde olmaları gerekmektedir.

 

İlgililerin bilgisine sunulmaktadır.

 

 


Ürdün'de düzenlenecek Konferans

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Ürdün Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde Amman'da "The Third International Conference on Innovation Economy" başlıklı bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Broşürleri ekte yer alan konferans ilgilenebilecek kurum ve kuruluşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.


EİT Bilim Vakfı’ndan alınan Nota / Araştırmaya dayalı Bilim Eğitimi Kapasite Geliştirme Çalıştayı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilim Vakfı (ECOSF) "EİT Bölgesi için Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitimi Kapasite Geliştirme Çalıştayı"nın 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında Astana'da düzenleneceğini bildirmekte, EİT üyesi ülkelerden çalıştaya katılmak üzere bilim, teknoloji ve eğitim alanında en uygun iki adayı belirlemeleri istenmekte olup, adayların iaşe ve ibate (dört geceye kadar) masrafları ile şehiriçi ulaşımlarının evsahibi ülke tarafından karşılanacağı, uluslararası seyahatlerinin ise bulundukları ülkedeki Fransa Büyükelçiliğince karşılanacağı belirtilmekte ve adaylardan Fransa Büyükelçilikleri ile irtibata geçmelerini talep etmektedir.

 

Çalıştaya ilişkin açıklayıcı bilgiler ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.


Sınav Duyurusu

12.05.2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında Rus tarafının, Türk vatandaşlarının ücretsiz olarak eğitilmesi ve kurulacak nükleer güç santralinin işletilmesinde istihdam edilmesi hususlarında yükümlü olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yazılı ve sözlü sınav yapılarak 50 öğrenci Moskova Mephi Üniversitesi'ne, 30 öğrenci St. Petersburg Politeknik Devlet Üniversitesine olmak üzere toplamda 80 Türk öğrencinin Rusya'ya gönderilmesi planlanmaktadır. 27 Mart 2015 tarihine kadar açık olacak başvurularla ve sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi ektedir.


SUNY Korea Üniversitesi Bursları

Kore'de açılan ilk Amerikan Üniversitesi unvanına sahip, 2012 yılında faaliyete geçen ve 2014 yılında 20'den fazla ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü "SUNY (State University of New York) Korea" Üniversitesi, önümüzde dönemler içinde ülkemizden başarılı öğrencilere burs vermek istemektedir. Konuya ilişkin bilgi için Öğrenci Kayıt Kabul Müdürü Julie Kim (+82 32 626 11 21 ve juliekim@sunykorea.ac.kr) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.sunykorea.ac.kr/web adresinden temin edilebilir.


Moğolistan Devlet Üniversitesi Yaz Okulu

Moğolistan Devlet Üniversitesi, 2015 yılı süresince "Moğol Dili ve Kültürü", "Arkeoloji ve Antropoloji" ve "Maden Ekonomisi" alanlarında yabancı öğrenciler için 21 gün süren yaz okulları düzenleyecektir. Konu ile ilgili broşür ektedir. Ayrıntılı bilgiye www.ism-num.org adresinden ve infomonstudies@gmail.com irtibat adresinden ulaşılabilir.


Nazarbayev Üniversitesi Kamu Politikası

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yerleşik Nazarbayev Üniversitesi'nin Singapur Milli Üniversitesi Lee Kun Yew School of Public Policy ile birlikte açmış oldukları Kamu Politikası Yüksek Lisans Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://gspp.nu.edu.kz/gspp/homepage adresinden, nugspp@nu.edu.kz irtibat adresinden ve +7 7172 709149 (709147) numaralı telefondan erişilebilir. 2 yıl süreli söz konusu programın dili İngilizce olup, en az 2 yıllık iş deneyimi istenmektedir. Kazakistan tarafınca program için burs tahsisi imkanı bulunduğu belirtilmiş olup, Astana'da ikamet etmeyen öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarının kendileri tarafından sağlaması beklenmektedir. Başvurular, 31 Mart 2015 tarihine kadar http://admissions.nu.edu.kz adresinden yapılabilir.


Showing 1 - 10 of 515 results.
Items per Page 10
of 52