Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (29.04.2016)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 6 (altı) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

Sınav duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.


"YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri" Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Yapılacak

 

 

 

YÖK tarihinde ilk kez öğrenci ve akademisyenlere yönelik "YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri" başlığı altında etkinlikler yapılması planlanmış ve bu kapsamda sırasıyla Bartın, İstanbul Medeniyet ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinde farklı katılımcılar ve konu başlıklarında söyleşiler düzenlenmiştir.

 

Her ay farklı bölgelerdeki yeni kurulan üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerin Nisan ayı programı Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya'nın "Hermes'ten Itri'ye Kâinatın Dili: Musiki" söyleşisi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde, 29 Nisan 2016 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

 

Dördüncüsü düzenlenecek olan YÖK Kültür-Sanat Söyleşisine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve bazı YÖK Genel Kurul üyeleri de katılacaktır.

 

SÖYLEŞİ PROGRAMI

 

Söyleşi

 

 

:

 

 

Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya "Hermes'ten Itri'ye Kâinatın Dili: Musiki"

 

Tarih

 

:

 

29 Nisan 2016, Cuma

 

Saat

 

:

 

14.00

 

Yer

 

 

 

 

:

 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Kongre ve Kültür Merkezi

Zihni Derin Yerleşkesi,

Fener Mah. / Rize

 

Basına açık olarak gerçekleştirilecek söyleşiye ait afiş ektedir

 


Ljubljna Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Uluslararası Programları (26.04.2016)

Slovenya Cumhuriyeti'nde bulunan Ljubljana Üniversitesi Ekonomi Fakültesi bünyesinde 2016-2017 akademik yılında yabancı öğrencilere yönelik keza ekte sunulan listede yer alan uluslararası (İngilizce Lisans ve Yüksek Lisans) programlar açılmış olup, adaylar lisans programlarına 5 Mayıs 2016 tarihine kadar, yüksek lisans programlarına ise 16 Eylül 2016 tarihine kadar www.ef.unilj.si/international veya www.ef.uni-lj.si/international/ru internet adreslerinden başvuru yapabileceklerdir. Aynı internet adreslerinden programlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 

İhtiyaç olması halinde ise martina.sagir@ef.uni-lj.si ile e-posta vasıtasıyla veya 00 386 1 5892 416 telefon numarasıyla irtibata geçerek (ayrıca Skype: felu.martina) ilave bilgi de alınabilecektir.


“Mülteci Dostu” Araştırma Haritası (20.04.2016)

Avrupa Birliği tarafından mülteci niteliğindeki araştırmacıların Avrupa'ya daha etkin entegrasyonlarını sağlamayı amaçlayan "Mülteciler için Bilim (Science4Refugees)" girişimi tasarlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Avrupa'da "Mülteci Dostu Kurumlar (refugee-welcoming organisations)" olarak nitelendirilen üniversite ve araştırma merkezlerinde açılan iş ilanlarına mültecilerin başvurabilmelerini sağlayan çevrimiçi bir sistem olarak tanımlanabilecek girişim çerçevesinde mülteci araştırmacılara iş imkanlarının yanı sıra, yarı- zamanlı araştırmacı pozisyonları ve stajyerlik imkanları da sunan Science4Refugees sistemi, EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess internet adresi üzerinden hizmet vermektedir.

 

"Mülteciler için Bilim" girişimi ile ilgili oluşturulan bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Avrupa'da bu somut girişimin yanında, mülteci araştırmacı ve üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen tüm bağımsız girişimleri bir araya getirmek adına, Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-EUA) tarafından mülteci öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanlarını destekleyecek girişimler yürüten kurumlara yönelik bir anket çalışması yürütülmektedir.

 

Hemen hemen her Avrupa ülkesinde çeşitli üniversiteler, Avrupa'daki mülteci üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere barınak, yerel otoriteler ile iletişimde danışmanlık, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım ve çeşitli düzeylerde destekler sağlamaktadır. Bu destekleri bir araya getirerek tek bir adreste toplamak ve mültecilerin hizmetine sunmak amacıyla hazırlanan söz konusu ankete aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir;

 

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Survey/Intro

 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu "Mülteci Dostu" bir harita ortaya konmuştur. Yeni veriler ile sürekli güncellenmekte olan haritaya ise aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir;

 

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34

 

Türkiye'den de başta Kilis 7 Aralık Üniversitesi olmak üzere dört üniversitemiz halihazırda yürütmekte oldukları girişimler ile haritaya dahil olmuş bulunmaktadır.

 


KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri için Teklif Çağrısı (20.04.2016)

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı kapsamında "KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri" bileşeni altında "Eğitim, öğretim ve gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi" konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

Bu çağrının amacı, Avrupa'da yaşanan terör saldırıları sonrası 17 Mart 2015 tarihli AB Eğitim Bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan "vatandaşlığı ve özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık karşıtı ortak değerlerin eğitim yoluyla teşvik edilmesine ilişkin Paris Deklarasyonu" doğrultusunda eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi iyi uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Toplam bütçesi 13 Milyon Avro olan ve eğitim-öğretim ve gençlik olmak üzere iki lottan oluşan teklif çağrısının iki genel hedefi bulunmaktadır:

 

- Şiddete yönelik radikalleşmenin önlenmesi ve demokratik değerlerin, temel hakların, kültürler arası anlayışın ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi;

 

- Başta göçmenler olmak üzere ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve bu uygulamalarla mücadele edilmesi yoluyla dezavantajlı öğrencilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi.

 

Proje başvurularının 30 Mayıs 2016 Brüksel saati ile 12:00'a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel, Kültür, Vatandaşlık ve Gönüllülük Katılımcı Portalı'na elektronik olarak sunulması gerekmektedir. Teklif çağrısına ilişkin ilave bilgi Avrupa Komisyonumun "https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en " adresli internet sayfasından edinilebilmektedir.

 

Teklif çağrısı, eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların başvurusuna açık olup, ülkemizde Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kuruluşların bu çağrıya başvurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 


“Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü” Konulu Yaz Seminerleri (19.04.2016)

Bulgaristan ile Eğitim, Bilim ve Kültür Alanlarında İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Programın 6. maddesi çerçevesince "Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü" yaz seminerleri 10 – 30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sofya Üniversitesi'nde, 18 Temmuz – 7 Ağustos 2016 tarihleri arasında Veliko Tarnovo Üniversitesinde yapılacaktır.

 

Söz konusu seminerlere başvuru formunun en geç 10 Mayıs 2016 tarihine kadar Bulgaristan Büyükelçiliğine iletilmesi veya Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına faks (Faks no: 00359 292 17 445) ya da m.nedelvheva@mon.bg adresine e-mail yolu ile 30 Mayıs 2016 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

Katılımcıların ulaşım masrafları ve sağlık sigortaları Türk tarafınca veya katılımcılarca; iaşe ve ibate ile eğitim ve kültürel program giderleri ise Bulgar tarafınca karşılanacak olup konuya ilişkin bilgi ve formlar ekte yer almaktadır.


2016 Sonbahar Dönemi TUS Kontenjanları (15.04.2016)

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12/1 maddesi gereğince; 2016 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


2016 DUS Kontenjanları (15.04.2016)

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2016 Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Sözleşmeli Uzman Alımı İlanı (15.04.2016)

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.

 

İlan detayları için tıklayınız.

 

Başvuru formu için tıklayınız.


Kazakistan’ın Ülkemiz Üniversiteleri ile İşbirliği Talebi (15.04.2016)

2016-2019 yıllarına ilişkin olarak "Densaulık/Sağlık" konusu Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Gelişim Devlet Programı olarak kabul edilmekte olup söz konusu programın ana amacı halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesidir.

 

Bahse konu program itibariyle Kazakistan'ın önde gelen Tıp Üniversiteleri ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında stratejik işbirliği kurulması öngörülmektedir.

 

İlgi duyabilecek üniversitelerimiz için konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.


Showing 1 - 10 of 831 results.
Items per Page 10
of 84