UNEP İş İlanı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programından (UNEP) anılan Program bünyesinde açılan D-2 seviyesindeki bir pozisyona ilişkin kadro verileceği bildirilmektedir.

 

Görev yeri Nairobi olarak belirtilen detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz söz konusu ilan ekte yer almaktadır.

 


NATO STO NMSG Paneli Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde faaliyet gösteren panel faaliyetlerine ilişkin koordinasyon işlemleri MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığınca yürütüldüğü ve STO ile ilgili detaylı bilgiye http://www.cso.nato.int/ adresinden ulaşılabildiği, paneller bazında arama yapılabildiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu STO panellerinden NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu (NATO Modelling and Simulation Group-NMSG) Panelinin 2015 yılı ve sonrasında başlatılacak olan faaliyetlerin amaç ve kapsamına ilişkin bilgi içeren Teknik Faaliyet Önerileri (Technical Activity Proposal-TAP) talep edilmesi durumunda MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığından (Koordine: Tnk.Bnb.Murat Karaca, 0 312 410 62 10) temin edilebilmektedir.

 

Yeni başlatılacak olan, Görev Grubu (Task Group-TG) ve Çalıştay (Workshop-WS), faaliyetlerine MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığının onayı ile personel katılımı sağlanabilecektir.

 

Söz konusu faaliyetlerle ilgili;

 

Katılım için NATO ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir maddi destek sağlanamayacağından, katılım masrafları (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) ilgili personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş ve/veya bizzat kendisi tarafından karşılanacaktır.

 

Çalışma Grubu faaliyetlerinde toplantılara eksiksiz ve süreli katılım ile çalışmalara teknik katkı sağlanması, faaliyetlerden beklenen kazanımların yanı sıra ülke temsili açısından da önem arz etmektedir. Bu nedenle katılım durumunun değerlendirilmesinde; Faaliyetlerin süreli olduğu ve faaliyet devam ettiği sürece düzenlenecek toplantılara (yıla en az iki toplantı) iştirak etme zorunluluğu bulunduğunun dikkate alınması ve söz konusu çalışmalara katılacak personelin belirlenmesinde devamı sağlayabilecek ve değişiklik ihtiyacı hasıl olmayacak (işten ayrılma halleri gibi zaruri haller hariç) personel isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

 

TG faaliyetlerine yönelik olarak ilgili bilgilere internet ortamında yayımlanan http://www.tekbim.msb/rto adresinden ulaşılabilmekte olup, Personel Bilgi Formu ile Personel Görevlendirme ve Taahhüt Formu doldurularak özgeçmiş belgeleri ile birlikte MSB ARGE ve Teknj. D. Bşk.lığına iletilmesi gerekmektedir.

 

WS faaliyetlerine yönelik olarak internet ortamında http://www.cso.nato.int/ adresindeki "Enrol For" ve "Call for Papaers" bölümlerinde yer alan duyuruların takip edilmesi ve duyuruların yayımlanmasını müteakip, elektronik ortamda kayıt yaptırılması/bildiri özetlerinin gönderilmesi, söz konusu faaliyetlere katılım için NATO güvenlik Kleransı zorunlu olduğundan, kleransı bulunmayan personel için Dışişleri Bakanlığı NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına (Tel.Nu.:0 312 2921683 veya 2921684) müracaat edilerek faaliyet süresince "NATO GİZLİ (NATO SECRET)" gizlilik derecesine haiz klerans alınması (klerans alınması yaklaşık 5ay sürmektedir), faaiyetlere katılımda sürekliliğe özen gösterilmesi ve iştirak edilen toplantılar sonucunda hazırlanacak toplantı sonuç raporlarının en geç bir ay içerisinde MSB ARGE ve Teknj. D. Bşk.lığına gönderilmesi gerekmektedir.

 


15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara'da ATO Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı için ekte yer alan konularda 22 Aralık 2014 tarihine kadar bildiri özetlerinin gönderilmesi talep edilmektedir.


"Askıya Çıkardık"

Yükseköğretim Kurulunca eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerinin güncellenmesine ilişkin bir çalışma başlatılmıştır.

 

Konuya ilişkin basın duyurusunu okumak için tıklayınız.


2015-2016 Yılı Yabancı Hükümet Bursları

Milli Eğitim Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, ikili ilişkiler çerçevesinde 2015-2016 yılı içerisinde Türk öğrenciler için, Lüksemburg hükümeti tarafından 1 kişilik yüksek lisans bursu ve Finlandiya Hükümeti tarafından 10 kişilik doktora düzeyinde araştırma bursu imkanı tanınmaktadır. Söz konusu bursların duyurularına Milli Eğitim Bakanlığının http://abdigm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.


Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni"nin Temmuz 2014-Eylül 2014 dönemini kapsayan 3 aylık gelişmeleri içeren 11.sayısına Dışişleri Bakanlığının internet adresinden (www.mfa.gov.tr) aşağıdaki bağlantıları izleyerek erişmek mümkündür.

 

"Anasayfa/Kütüphane/Yayınlar/Dışişleri Bakanlığı Yayınları/Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni"


TÜBİTAK-Belçika FWO Ortak Proje Öneri Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, TÜBİTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (The Research Foundation Flanders-FWO) arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmış olan "Protocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and Technological Research Council of Turkey and The Research Foundation Flanders" çerçevesinde 2015-2016 yıllarında ortak araştırma projeleri destekleneceği belirtilmektedir.

 

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Belçikalı araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 

Sunulacak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmektedir. Farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

- Enerji

 

- Ulaştırma ve Mobilite

 

- Malzemeler, İmalat ve Üretim Teknolojileri

 

- Tıbbi Bilimler

 

- Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

 

- Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Ortak proje başvurularının online olarak 2539 kodlu "Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı"na yukarıda belirtilen adresden en geç 16 Şubat 2015 tarihinde kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 


Türkçe Yeterlik Belgesi

Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Enstitüleri tarafından Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliliklerini ölçmek üzere Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun Türkçe Yeterlik Sınavları geliştirmekte ve uygulamakta oldukları bildirilmektedir.

 

Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan adaylara, başarı durumlarına göre B2, C1, C2 seviyelerini gösteren ve 2 yıl geçerliği olan Türkçe Yeterlik Belgesi (TYB) verilmekte olduğunu belirten Enstitü'nün yazısı ekte yer almakta olup, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Belgesi ibrazlarında, söz konusu belgelerin doğruluğunun teyidi için Enstitü Sınav Merkezlerinden bilgi alınabilmektedir.


UNESCO Münhal Kadro İlanı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, "Uluslararası Eğitimsel Planlama Enstitüsü (IIEP) Direktör Yardımcısı" (D-1) pozisyonuna ilişkin olarak UNESCO Genel Direktörü Bokova imzasıyla münhal kadro verileceği bildirilmektedir.

 

Kadroya başvuruların "UNESCO Kariyer İnternet Sayfası" (UNESCO Careers Web site) üzerinden çevrimiçi olarak yapılması teşvik edilmektedir. İnternet erişimi olmayan hallerde, başvuruların duyuruda belirtilen posta adresine 24 Aralık 2014 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu göreve ilişkin adaylarda aranan şartları içeren notlar ekte yer almaktadır.


UNESCO 2016-2017 Yılları Anma ve Kutlama Yıldönümleri Hk.

Türkiye Milli Komisyonu'ndan alınan yazıda edinilen bilgilere göre, 2016-2017 yılları için UNESCO ile ilişkilendirilebilecek önemli şahsiyet veya tarihi olaylara ilişkin anma ve kutlama yıldönümleri başvuru sürecinin başladığı bildirilmekte olup, adaylık dosyalarının hazırlanarak gönderilmesi talep edildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, UNESCO Yürütme Kurulunun Ekim 2014'te gerçekleştirilen 195.Oturumunun 25.Maddesinde alınan karara istinaden, Yıldönümleri Programının etkisinin genişletilmesi amacıyla revize edildiği bildirilmektedir.

 

Yapılan değişikliklerin coğrafi dağılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği dengesi, metodoloji, kaynak bulma, ölçme ve değerlendirme, dönemsellik gibi hususların yanında detaylı bilgilerin yer aldığı belgeler ekte yer almaktadır.

 

Üye Devletler UNESCO tarafından özellikle dengeli coğrafik dağılım ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi ile programın kalitesi, temsili ve görünürlüğü arttıracak öneriler yapmaya davet edilmektedir. Her üye Devlet, 2016-2017 yılları için iki yıldönümü önerisinde bulunabilecek olup, bu önerilerden birinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde olması beklenmektedir.

 

UNESCO'ya yapılacak yıldönümü başvurularının ulusal düzeyde öneme sahip olmasının yanı sıra UNESCO kriterlerine göre uluslararası alanda ve evrensel boyutta tanınan ve görünürlüğü olan önemli şahsiyetler veya tarihi olaylardan seçilmesi, önerilerin 2016 veya 2017 yılları dikkate alınarak anma ve kutlama yıldönümünün 50 ve 100'ün katları şeklindeki sunulması belirtilmektedir.

 

Başvuru sürecinin üniversitelerin UNESCO sektörleri olan "Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ile İletişim" konularında eğitim veren Doğa Bilimleri, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Mimarlık, İletişim gibi konuları içeren ilgili birimlerinde duyurulması ve UNESCO kriterleri göz önünde bulundurularak, uygun görülen önemli kişi veya olaylara ilişkin ekteki başvuru formunun İngilizce olarak ve uygun görülen görsel ve akademik bilgilerle hazırlanarak 15 Aralık 2014 tarihine kadar UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na iletilmesi gerekmektedir.

 


Showing 1 - 10 of 455 results.
Items per Page 10
of 46