Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Burs Programı

Modern Diller Eğitiminde 2014 yılında Kore'de 1., dünyada ise 29. olan Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) tarafından 26 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Uluslararası Diplomatik Burs Programına ilişkin toplantıda;

 

- Programın her yıl lise mezunlarına HUFS'ta 4 yıllık lisans eğitimi, üniversite öğrencilerine ise HUFS'a transfer fırsatı vererek lisans eğitimlerini HUFS'ta tamamlama şansı tanıdığı,

 

- 2014 verilerine göre 1514 uluslararası öğrencisi bulunan HUFS'un Uluslar arası Çalışmalar Fakültesi'ne başvurmak isteyen adaylardan sadece IELTS, diğer programa başvurmak isteyen adaylardan ise Korece seviye belirleme sınavı olan TOPIK'den geçerli notu olanların tercih edildiği,

 

- Daha önce en az 2 yıl süreyle anadili İngilizce olan bir ülkede bulunmuş adayların İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olmadığı,

 

- Başvuracak adayların dil seviyelerinin tespit edilmesi için adayların Kore'ye gelmelerinin şart olmadığı ve online mülakatın (skype) yapılabileceği,

 

- Burs kapsamında bursiyerlerin sadece öğrenim katkılarının (tuition fee) karşılandığı, konaklama ve günlük harcama giderlerine bir katkı sağlanamayacağı,

 

- Bursiyerlerin dönem içi not ve performanslarına bakılarak en az 2.5/4 almaları halinde bursun sağlanmaya devam edileceği,

 

- HUFS tarafından bursu almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim vizesi almaları konusunda yardımcı olunacağı,

 

- Ülkemizden burs programına bu yıl 3 kişinin seçilmesinin öngörüldüğü,

 

- Burs programına başvuru için gerekli belgelerin doğrudan HUFS'a gönderilmesinin ardından adayların Büyükelçiliğimizden bir tavsiye mektubu temin etmelerinin gerekli olduğu kaydedilmiştir.

 

Söz konusu programa başvuru tarihleri 29 Eylül - 28 Kasım 2014 olup başvuru koşulları ve diğer detayları içeren bilgi notu ekte yer almaktadır.

 


Bangladeş Eğitim Çağrısı

Bangladeş Büyükelçiliğinden alınan tıp ve dişçilik alanlarına yönelik çağrı metni ekte sunulmuştur. Söz konusu eğitim çağrısı ile ilgilenen Türk öğrencilerin ekte sunulan kriterler ve şartlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 


OECD Genç Profesyoneller Programı ( Young Professionals Programme-YPP)

OECD Sekreteryası, OECD Genç Profesyoneller Programı (Young Professionals Programme-YPP) kapsamında 2015 yılında, yeşil büyüme, kalkınma, yeni ekonomik sınamalar, inovasyon gibi alanlarda çalışmak üzere 19 kadronun açıldığına, OECD'nin bu kadrolarda görevlendirmek üzere, 1 Ocak 1982 tarihinde veya sonrasında doğan genç iktisatçı ve politika analistlerine ulaşmayı arzu ettiğine dikkat çekmektedir. Söz konusu kadrolar hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.oecd.org/careers/ypp internet adresinden ulaşılabileceği, ayrıca OECD İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı Başkanı Michele Page'nin (michele.page@oecd.org) olası soruları yanıtlamaya hazır olduğu belirtilmektedir.

 


Uluslararası Türkmen – Türk Üniversitesi Öğretim Elemanı Duyurusu

UNESCO Avicenna Biliminde Etik Ödülü

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, "UNESCO Avicenna Bilimde Etik Ödülü" hakkında bilgi verildiği ve ülkelere bahse konu ödüle aday göstermeleri konusunda çağrıda bulunulduğu belirtilmektedir.

 

Avicenna altın madalyası, sertifika ve 10.000 ABD Doları'nın yanı sıra İran'a düzenlenecek bir haftalık bilimsel geziden oluşan ödüle aday gösterilmesi için son tarih 2 Şubat 2015'dir.

 

Ödül ile ilgili bilgiler, aday formu ve ilgili diğer belgeler ekte yer almaktadır.

 


ELSA ve AK İşbirliğiyle düzenelenecek 3.AİHM Farazi Dava Yarışması Dava Mektubu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA) ve Avrupa Konseyi (AK) işbirliğiyle bu yıl 3. Düzenlenecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Farazi Dava Yarışması'na davette bulunulduğu bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla;

 

- Avrupa İnsan Hakları siteminin işleyişine dair eğilimin, ulusal mahkemelerin rolünü güçlendirerek AİHM üzerindeki dava yükünü azaltma yönünde olduğu, bu nedenle AK üye ülkelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) içeriğine ve ulusal düzeydeki uygulamalarına hakim yargıçlar yetişmesine ihtiyaç bulunduğu,

 

- Avrupa'da 42 ülkede 300 üniversiteyle yerel grupları vasıtasıyla işbirliği yapan ELSA'nın öncülük ettiği yarışma programının hukuk alanında eğitimi teşvik etmeyi ve insan hakları konusundaki duyarlılığı artırmayı amaçladığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu Yarışma ile ilgili bilgilere http://humanrightsmoot.elsa.org internet adresinden ulaşabilmekte olup, daha ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.

 


“IOC’nin Geleceği” başlıklı çalışma grubunda yer almak üzere aday gösterilmesi hakkında

Dışişleri Bakanlığının yazısı ekinde alınan bilgilere göre, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdindeki Daimi Temsilciliğimize gönderilen sirküler mektuplarda, 1-4 Temmuz 2014 tarihlerinde UNESCO merkezinde gerçekleştirilen 47.IOC Yürütme Kurulu toplantısında "IOC'nin Geleceği" konusunda alınan karara atıfta bulunulmakta ve daha önce oluşturulmuş Oturumlararası Çalışma Grubu'nun tekrar toplanacağı ve aşağıda belirtilen konularda teklif sunmak üzere çalışmalar yapmaya devam edeceği belirtilmektedir.

 

- "IOC tarafından, UNESCO ve diğer BM kuruluşlarına IOC'nin görev, program ve faaliyetlerinin sosyal yararlarına dikkat çeken ortak bir mesaj yayınlanması ve IOC üye ülkelerinin kullanabileceği bir strateji belgesinin hazırlanması,

 

- UNESCO'nun önceliklendirilmiş faaliyetlerini içeren orta vadeli stratejisi belgesinde belirtilen konularla ilgili olarak IOC faaliyetlerine ilişkin tavsiyelerin geliştirilmesi,

 

- IOC'nin, alt komisyonlar ve diğer bölgesel organları için yeni ve geliştirilmiş roller düşünülmesi,

 

- IOC'nin, mümkün olduğu ölçüde, BM sistemi içinde ortak uzmanlaşmış bir mekanizma olarak faaliyetlerini sürdürmesi konusunda tavsiyelerde bulunulması."

 

Yazıda devamla, IOC tarafından UNESCO Daimi Temsilciliğimize gönderilen ikinci sirküler mektupta söz konusu IOC Yürütme Kurulu toplantısı kararına tekrar atıfta bulunularak, Mali Danışma Grubu'nun çalışmalarına devam edeceği hatırlatılmakta ve grubun 2016-2017 dönemi için IOC İcra Sekreterine "Taslak Program ve Bütçe" belgesi hazırlanması hususunda yol gösterici olacağı bildirilmektedir.

 

Daha ayrıntılı bilgiler Ek-1 (4 Sayfa) ve Ek-2 (5 Sayfa)'de yer almakta olup, Oturumlararası Çalışma ve Mali Danışma Gruplarına katılım için adaylık mektuplarının 31 Ekim 2014 tarihine kadar IOC İcra Sekreterine iletilmesi gerekmektedir.

 


ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıtları Uzatılmıştır

2014 ÖSYS Ek Yerleştirme sonucunda yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere yurdumuzda yaşanan sokağa çıkma vb. olaylar nedeniyle 24 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt hakkı verilmesine karar verilmiştir.


TÜBİTAK 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında “İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ” etkinliği 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) tarafından gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında "İNOVASYON ve PROJE PAZARI GÜNLERİ" etkinliği 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda belirtilen internet sitesinden ulaşılabilir. 
 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılıkları

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan ilgi yazı ekte yer almaktadır.


Showing 1 - 10 of 429 results.
Items per Page 10
of 43