Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru (05.10.2015)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevde yükselme merkezi yazılı sınavında ilan edilen kadrolara başvuru şartlarını taşıyan personelin güncel listesi için tıklayınız


UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü Rektörlüğü’nde Münhal Kadro (05.10.2015)

UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü Rektörlüğü'nde münhal kadro verilecektir. Daha dengeli coğrafi dağılım ve kadınların daha hakkaniyetli temsiline önem verilecektir.

 

Münhal Kadro ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır. Başvuruların "UNESCO Kariyer İnternet Sayfası" (UNESCO Careers Website) üzerinden çevirim içi olarak en geç 11 Kasım 2015 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup, Dışişleri Bakanlığının (Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü) aşağıda yer alan iletişim adresine de ayrıca bilgi verilmesi gerekmektedir. İnternet erişimi olmayan hallerde ise başvurular "INLSC0001OS" posta numarasıyla iletilebilecektir.

 

Dışişleri Bakanlığı (Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü)

Selin Zülfikar

Telefon : 0.312.292 10 00

 

Ayrıca, adayların mezun oldukları üniversite, uzmanlık alanları, yayınları, kadro için gerekli yazma, konuşma ve anlama düzeyini içeren yabancı dil bilgileri ile halihazırda ve daha önce görev yaptıkları kurum ve mevkilerini belirten İngilizce veya Fransızca dillerinde ayrıntılı özgeçmiş hazırlamaları ve profesyonel referans bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

 


Slovakya Hükümeti Bursları (02.10.2015)

Slovak Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Slovak Cumhuriyeti "Hareketin Desteklenmesi Ulusal Burs Programı" hakkındaki Slovak Akademik Enformasyon Ajansı yazısı ve programa ilişkin broşür örneği ektedir.

 

2015-2016 akademik döneminde yabancı öğrenci ve akademisyenler tarafından öğrenim, araştırma ve öğretim amaçlarıyla kullanılmak üzere faydalanabilecek burslar için başvurular 31 Ekim 2015 tarihine kadar www.scholarships.sk internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.


IBM Doktora Bursu Programı (01.10.2015)

Dünyanın önde gelen bilgi teknolojisi, yazılım ve hizmetleri şirketi olan IBM, 2016-2107 akademik yılı için Doktora Bursu Programı sağlayacaktır. IBM Doktora Bursuna başvurular doktoralı öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri tarafından 17 Eylül-27 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

Ekte detayları yer alan IBM burs programına başvuracak doktora öğrencilerinin çalıştıkları akademik alanlar başlıca şu şekilde sayılmıştır: Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği (siber güvenlik ve bulut bilişim dahil), elektronik ve makine mühendislikleri, doğa bilimleri (kimya ve fizik dahil), matematik bilimleri (değişkenli yüksek ölçüdeki verilerin analitiği, işlemler araştırması ve iyileştirme dahil), kamu sektörü ve işletme bilimleri (kent politikası ve analitiği, sosyal teknolojiler, bilgi sistemleri ve zihinsel hesaplama dahil), hizmet bilimi, işletmesi ve mühendisliği (SSME).

 

IBM bursunu kazananların belirlenmesi Şubat 2016 ayının ortasında kesinleştirilecek olup, kazananlara e-posta yoluyla haber verilecektir. Aday formunda öğrencinin özgeçmişi, bölüm başkanlığı tarafından verilen onay yazısı ve tavsiye mektubunun bulunması gerekmektedir. Her bölümün en fazla iki aday göstermesi beklenmektedir. Avrupa ve Rusya'dan yapılacak başvurular için adayların doktora öğrenimlerinin ilk yıllarında olmaları; Avrupa ve Rusya dışındaki öğrenciler için ise aday oldukları sırada doktora öğrenimlerinin ilk yılını bitirmiş olmaları şartı aranmaktadır.

 

IBM Doktora Bursu Programını kazanan herkese teknik alanına uygun olarak bir IBM Danışmanı atanacak olup, burs sahiplerinin öğrenimleri boyunca en azından bir dönemde IBM'de stajyer olarak çalışmaları teşvik edilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için http://www.ibm.com/university/phdfellowship sayfası ziyaret edilebilmekte ve phdfellow@us.ibm.com adresinden iletişime geçilebilmektedir.

 


UN-HABITAT Genç Uzmanlar Programı Başvurusu (30.09.2015)

BM Habitat Genç Uzmanlar (UN-HABITAT Junior Professional Officers Programme) Programı kapsamında, "BM Habitat 2014-2019 Strateji Planı"nda belirlenen öncelik alanları dikkate alınarak, 2016-2018 dönemi için gereken personel yeterliliklerinin ve insan kaynakları ihtiyaçları değerlendirilmekte olup, 21 farklı pozisyon için talep listesi oluşturulmuştur.

 

Söz konusu Programa başvuru için detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir;

 

http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=15362

 


G20 Konusunda Çalışmaları Bulunan Akademisyenler (30.09.2015)

Ülkemiz Yirmiler Grubunun (G20) Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2014 tarihinde üstlenmiştir. G20 Dönem Başkanlığı süresince yurtiçinde ve yurtdışında 40 civarında yüksek düzeyli resmi etkinlik gerçekleştirilmiş, ayrıca G20 Açılım Grupları (Business 20, Civil Society 20, Labour 20, Think Tank 20, Youth 20) tarafından da çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Ülkemizin tanıtımı için önemli bir fırsat teşkil eden G20 Dönem Başkanlığının nihai ve dünya kamuoyunda en yüksek görünürlüğe sahip etkinliği olan G20 Liderler Zirvesi, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecektir.

 

Bu çerçevede, üniversitelerde görev yapan G20 konusunda çalışmaları bulunan akademisyenlerin, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere, isim, özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin mümkünse ivedilikle doğrudan Dışişleri Bakanlığı (Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü)'dan aşağıda iletişim adresinin yer aldığı irtibat kişisine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Pınar Atik

Telefon : 0.312.292 10 00

E-mail: pinar.atik@mfa.gov.tr

 


ÖYP Kaldırılma Kararı (22.09.2015)

Basın açıklamasını okumak için tıklayınız


2015 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Sağlık Nedeniyle Kayıt Yaptıramayanların Dikkatine (18.09.2015)

2015 ÖSYS ek yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleşme hakkı kazanarak sağlık nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıt hakkı verilmesine ilişkin dilekçeleri 17/09/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2015 ÖSYS ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ortaöğretim kurumlarından mezun olan ancak sağlık nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarına sağlık durumlarını ibraz etmeleri durumunda 01 Ekim 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar 2015 ÖSYS sonucunda kayıt hakkı kazandıkları ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kayıtlarının yapılmasına, bu tarihten sonra başvuran adaylara işlem yapılmamasına karar verilmiştir.


CEEP’nin Programı ve Burs Olanakları (18.09.2015)

Cremona-İtalya'da 21-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Gıda Ambalajlama: İnovasyon, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik" başlıklı program ile 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Fakirliğin Yokedilmesi: Araziye ve Gıdaya Erişim Konusundaki Araçlar ve Stratejiler" başlıklı BM FAO işbirliğiyle düzenlenecek program için sırasıyla 5 ve 7 adet burs tahsis edilecek olup söz konusu burslar katılım harcı (eğitim ve katılım maliyeti), 4'er öğle ve akşam yemeği ve 5 gece konaklamayı kapsayacaktır. Ülke içi ve dışından yapılacak seyahat ve transfer harcamaları katılımcıya ait olacaktır.

 

Programa ilişkin ayrıntılara http://www.cremonafoodvalley.com, burs olanaklarına ise http://cremonafoodvalley.com/courses/ceeep-scholarship.html internet adreslerinden erişilmesi mümkündür.

 


TÜBİTAK-NIH 2554 Programı İkili İşbirliği Proje Desteği (18.09.2015)

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri National Institutes of Health (NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği esasında imzalanan niyet mektubu uyarınca, 5 Eylül 2015 tarihi itibariyle "2554 TÜBİTAK-NIH İkili İşbirliği Programı" çağrıya açılacaktır.

 

Çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan proje önerilerini teşvik ederek kanser odağında, uygun maliyetli, yaygınlaştırılabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki klinik ihtiyaçları karşılayabilen tanı ve tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Çağrı kapsamında verilecek destek üst sınırı 360.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 5 Eylül-8 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgi için:

 

https://www.tubitak.gov.tr./tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2554/icerik-2554-amerika-birlesik-devletleri-ulusal-saglik-enstitusu-nih-ile-ikili-isbirligi-programi

 


Showing 1 - 10 of 656 results.
Items per Page 10
of 66