TÜBİTAK- Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik araştırma Merkezi (CNRST) Ortak Proje Duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasında 5 Kasım 2013 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. 
 
Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
Bu program ile, Temel Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki projeler desteklenecektir.
 
Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 27 Haziran 2014 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 

Saraybosna’da Düzenlenecek Yaz Kursu

Balkan  Enstitüsü ile  Cenevre Diplomasi  ve Uluslararası  İlişkiler  Okulu   tarafından
16-28 Haziran 2014 tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenmesi öngörülen "Savaş ve Barışa İlişkin 1914-2014 Akademik Yaz Programı"nın broşür ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.
 
Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2014 olan Yaz Kursu ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.balkaninstitute.com web adresinden ulaşılabilmektedir.
 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları Hakkında Duyuru

 
 
Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Programları Hakkında Duyuru
 
18.04.2014
 
 
Öğretmen yetiştirmede rekabet ve niteliğin artırılması amacıyla eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenliği programlarına önümüzdeki öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya devam edilecektir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren alan öğretmenliği bölümlerinin öğrenim süresinin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesine karar verilmiştir. 
 
 
Ayrıca 2015-2016 öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yeniden öğrenci alınacaktır. 
 
 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

                                                                                              
 
            PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU
            17.04.2014
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda pedagojik formasyon eğitimi konusunda alınan yeni kararlar, kamuoyuna duyurulmuş; eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde, lisans mezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında bir kişisel gelişim programı olarak değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizin imkanları ölçüsünde bu programların, talep edenlere lisans eğitimi sırasında da sunulmasına karar verilmiştir. Kurulumuza konuyla ilgili olarak yöneltilen bazı sorular nedeniyle söz konusu kararlarda yer alan bazı hususlara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
 
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usul ve esaslar çerçevesinde, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen üniversitelerde açılmaktadır. Lisans eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak önümüzdeki günlerde eğitim fakültesi bulunan üniversitelere YÖK tarafından gönderilecek bir forma göre programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları istenecektir. Daha sonra doldurulan bu formlar, YÖK'te değerlendirilecek ve açılması kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler kesin kayıt yapacaklardır. Lisans öğrencilerinden programa başvuruda herhangi bir seçme yöntemi uygulanmamakla birlikte bazı üniversitelerin kapasitelerinin üstünde başvuru olduğunda belirleyecekleri bazı kriterlere göre sıralama yapabileceklerdir.
 
Lisans eğitimine paralel olarak yürütülecek programlar, mezunlar için açılan programlarla birlikte aynı usul ve esaslara tabidir. İlgili üniversiteler, programların yürütülmesinde kendi imkanlarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, gündüz, akşam, hafta sonu gibi farklı alternatifler sunabilecek; bunların dışında yaz okulu uygulaması (uygulamalı dersler hariç), uzaktan öğretim (uygulamalı dersler hariç) ve gerek duyulduğunda açık öğretim fakültesinden yararlanabileceklerdir. Pedagojik formasyon eğitimi programlarıyla ilgili usul ve esaslar güncellenerek önümüzdeki günlerde YÖK'ün Web sayfasından ilan edilecektir. Bu konuda izlenecek süreç, aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 
 
 
Hâlihazırdaki İlgili Lisans Mezunları
 
Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi programı açmalarına izin verilen üniversitelerde, kontenjanlar dahilinde Mayıs 2014'te ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuza dayalı olarak, Şubat 2014'te yapılan yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar, başvurularını ve tercihlerini yenileyeceklerdir. Bu yerleştirmede kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvurarak 2014-2015 öğretim yılı yaz döneminden itibaren iki dönem olarak düzenlenecek bu programlara başlayacaklardır. Yaz dönemi açılamayan ilgili üniversitelerde programın ilk döneminde yer alan teorik dersler, ilgili üniversiteler ya da işbirliği yapacakları birimler ve kurumlar tarafından uzaktan ve açık öğretim yoluyla sunulacaktır.
 
Hâlihazırda Son Sınıfta Olan Lisans Öğrencileri
 
Halen üniversitelerin son sınıfında, yani sekizinci dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine başvurarak açılacak programlara kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir. 
 
Halen Üçüncü Sınıf Öğrencileri
 
Halen üniversitelerin üçüncü sınıfında, yani altıncı dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir
 
Halen İkinci Sınıfta Olan Öğrenciler
 
Halen ilgili lisans programlarının ikinci sınıfında, yani dördüncü dönemde bulunan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak  programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere dört dönem halinde düzenlenecektir. 
 
Halen Birinci Sınıfta Olan Öğrenciler
 
Halen üniversitelerin birinci sınıfında, yani ikinci dönemde olup ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine, 2014-2015 öğretim yılı başında başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere altı dönem halinde düzenlenecektir. İzleyen öğretim yıllarında ise ikinci sınıfın üstündeki lisans öğrencilerinden yeni kayıt alınmayacaktır. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde mezunlar için açılan programlara başvurabilecektir. 
 
 
Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıtlı Öğrenciler
 
Öğretmenliğe başvurabilecek lisans alanları içinde yer alıp uzaktan ve açık öğretim programlarına 
(Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe vb.) devam eden öğrenciler, örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerle aynı koşullarda kayıtlı bulundukları üniversitelerde pedagojik formasyon programları açılmışsa, bu programlara başvurabilirler. 
 
 
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunmayan İllerdeki ve Üniversitelerdeki Öğrenciler
 
Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabileceklerdir.
 
 
 

                                                             Özet Tablo

Nisan 2014 İtibariyle
Öğrencilerin Durumu

Programın Başlama
 Dönemi

Programın Bitiş
Dönemi

Programın Normal
Süresi

Lisans Mezunları

2013-2014
Yaz Dönemi

2014-2015
Güz Dönemi
Sonu

İki Yarıyıl

4. Sınıf Öğrencileri

2013-2014
Yaz Dönemi

2014-2015
Güz Dönemi
Sonu

İki Yarıyıl

3. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2014-2015
Bahar Dönemi Sonu

İki Yarıyıl

2. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2015-2016
Bahar Dönemi Sonu

Dört Yarıyıl

1. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2016-2017
Bahar Dönemi Sonu

Altı Yarıyıl

 

Formasyona ilişkin güncellenen usul ve esaslar önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurulu web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 

 


Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi

Tarih boyunca ülkemizin ortak bir geçmişi ve güçlü bağları olduğu Arap dünyası ile ilişkilerimiz geçtiğimiz 10 yılda daha da artarak kültürel ve ekonomik bağlarımız kuvvetlenmiştir. Ülkeler ve milletler arası işbirliğinin daha ileriye götürülmesi amacıyla özellikle üniversitelerin liderlik görevini üstlenmeleri gerekmektedir . 
 
Bu doğrultuda Arap Üniversiteleri Birliği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile Arap ve Türk üniversitelerini bir araya getirecek "The First Turkish-Arab Congress on Higher Education" kongresi gerçekleştirilecektir. Kongrede; dünya üniversitelerindeki eğitim konusundaki son gelişmelerin, Türk-Arap üniversitelerinin güncel durumlarının ve üniversite eğitimi ile ilgili gelecekteki olası gelişmelerin değerlendirilmesi ile Türk-Arap üniversiteleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Kongrede ayrıca üniversiteler kendilerini tanıtmak için stant açabilecekler ve kendi aralarında işbirliği protokolleri imzalayabileceklerdir. 
 
İstanbul'da 26-28 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan söz konusu kongreye ilişkin detaylı bilgilere www.tache2014.com adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 
 

Yükseköğretim Kurulu Taşıt Satış İlanı

 

Yükseköğretim Kurulu envanterinde kayıtlı ekli  tabloda  detayları belirtilen 12 adet taşıt, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile  satılacaktır.

 


Türk-Alman Bilim Yılı Etkinlik Desteği Programı

"2014 Türk-Alman Bilim Yılı" kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik,  Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminere TÜBİTAK-BİDEB tarafından 2223-D Programı kapsamında destek verecektir. Etkinlik desteği üst sınırı, uluslararası nitelikteki etkinlikler için 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Etkinliğe yurtiçinden veya yurtdışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyonun afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem ve toplantı ikram giderleri ile toplantı salonu kiralama giderleri karşılanacaktır (Promosyon amaçlı giderlere destek verilmeyecektir). Etkinliklere Türkiye ve Almanya dışında üçüncü bir ülkeden katılımlar, destek kapsamında bulunmamaktadır.

2014 Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında etkinlik başvuruları için belirlenen öncelikli alanlar:
"Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Üretim Teknolojileri; Ulaşım; Sağlık Araştırmaları; Enerji; Gıda ve Tarım; İklim Değişikliği; Çevre Teknolojileri ve Demografik Değişim"
1 Mayıs 2014 – 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında açık olacak çağrıya http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapılabilecektir.


“Çin’in Liaoning Bölgesinde Yer Alan Shenyang Tarım Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Sponsorluğunda, 10-29 Eylül 2014 Tarihleri Arasında Güvenli Tahıl Üretimi Konusunda Bir Uluslararası Eğitim Semineri Düzenleyecektir.Söz konusu seminere ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır."


UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova’nın Ülkelere COMEST’de Yer Almak Üzere Uzmanlarını Aday Göstermeleri Çağrısı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, "Bilimsel Bilgi Etiği ve Teknoloji Dünya Komisyonu" (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology-COMEST) mevzuatına atıfta bulunularak, COMEST'te yer alan sekiz uzmanın görev sürelerinin Aralık 2013 tarihinde sona erdiği hatırlatılmakta ve ülkelere aday göstermeleri çağrısında bulunulduğu belirtilmektedir.

COMEST, bilim, mühendislik, hukuk, felsefe, kültür, ilahiyat ve siyasi bilimler alanında çalışmalarda bulunan 18 uzmanın yer aldığı bir danışma organıdır. 1998 yılında kurulan COMEST'in başkanlığını Madagaskar temsilcisi yürütmektedir. Aday gösterilen uzman, UNESCO Genel Direktörü tarafından seçilerek atanmaktadır.

COMEST, bilimsel etik, bilimin sürdürülebilir kalkınmaya olan katkıları, "Bilimsel Araştırmacıların Durumuna İlişkin 1974 Tarihli Tavsiye Kuralları"nın gözden geçirilmesi ve çevresel etik konularında danışmanlık hizmeti vermekte, ayrıca iklim değişikliğiyle ilgili etik kurallar geliştirilmesi hususundaki değerlendirmelerini de UNESCO'ya sunmaktadır.

 Söz konusu görev süresi ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yazısı ve COMEST tüzüğü ekte yer almakta olup, görev süresi yıl sonunda sona erecek sekiz uzmandan dördü ikinci dönem görev yapmak üzere tekrar aday olabileceklerdir. Üyelerin görev süreleri dört yıl ile sınırlıdır. Üyeler en fazla iki kere seçilebileceklerdir. Münhal hale gelecek sekiz kadroya ek olarak bir kadro daha halihazırda  boştur.

COMEST'te yer almak üzere aday gösterilecek uzmanların özgeçmişleriyle birlikte başvurularını 30 Nisan 2014 tarihine kadar ekte gönderilen yazıda yer alan adrese yapmaları gerekmektedir.

 

 


Ünvan Değişikliği Sınavı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 2 (iki) adet Avukat Kadrosu için Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde  yapılacak olan Ünvan Değişikliği Sınavı, 26 Nisan Cumartesi günü saat 13.00' de GAZİSEM dersliklerinde yapılacaktır. 


Showing 1 - 10 of 304 results.
Items per Page 10
of 31