İran 22. Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması

İran İslam Cumhuriyeti tarafından bu yıl 22. düzenlenecek olan "Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması"nın temaları ‘İslam Araştırmaları' ve ‘İran Araştırmaları' olarak belirlenmiştir.
 
1- Seçilecek olan kitapların konusu ve özellikleri:
a. İslam Araştırmaları alanında: Genel İslam Araştırmaları/İslami İlimler/İslam Tarihi/Rical İlmi/Ahlak/Kuran İlimleri/Hadis/İslami Metinlerin Tercümesi/Kuran ve Tefsir Araştırmaları/Fıkıh ve Usul/Kelam İlmi/Felsefe, İrfan ve Tasavvuf/İslam Kültür ve Medeniyeti/İslam Sanat ve Mimarisi/Çağdaş İslam Araştırmaları/vs.
b. İran Araştırmaları alanında: Genel İran Araştırmaları/Dil ve İran Filolojisi/Halk Bilimi/İran'da İlim Tarihi/Farsça Şiir ve Edebiyatı/İran Tarihi/İran Sanatı ve Mimarisi/Eski İran Tarihi ve Uygarlığı/İran'lı düşünürlerin eserlerinin tercümesi.
 
2- Seçilecek eserlerin özellikleri:
a. Eserin ilk baskısının 2013 yılında gerçekleşmiş olması,
b. İslami bakışın ve İran araştırmalarının sunumunda yaratıcı ve yeni olması,
c. Kitabın dikkat çekici kültürel değerlere sahip olması ve muteber kaynaklara ve araştırma kriterlerine sahip olması,
d. Tercüme edilen eserlerde temel çeviri kriterlerinin riayet edilmesi,
e. Tashih edilen kitaplarda eleştirel metin tashihi kuralları ve yeterli açıklamaların gerektiği kadar riayet edilmesi,
f. Kitabın hacmiyle içeriğinin uygunluğu, konuların bölümlendirilmesi, bölümlerin ve konuların uygunluğunun riayet edilmesi, teknik fihristlerin zikredilmesi, edit, sayfa düzenlemesi ve imla yanlışlarının olmaması ve kabul edilebilir kalitede olması.
 
"22.Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması"na katılmak isteyen değerleri yazar, araştırmacı ve mütercim tercümanların, yukarıda zikredilen özelliklere sahip eserlerinin bir nüshasını      21 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen posta adresine göndermeleri rica olunur:
 
Meydan-e Haft-e Tir, Khiyaban-e Ghaemmagham Farahani, Ebteday-e Khiyaban-e Fajr, Sakhtoman-e shomarey-ye, tabaghah-ye 5 dabirkhaneh-ye jayezeh-ye jahani Ketab-e sal;sandoogh Posti: 11155-1599
 
Tel: 0098 21 8886 1320 ve 0098 21 8834 2980
 
 

Finansal ve Bankacılık Alanında Yüksek Lisans Programları

Lüksemburg Özel Bankacılık Grubu ile Lüksemburg Üniversitesi'nin işbirliğiyle, 2013 Eylül ayından itibaren Lüksemburg Üniversitesi'nde Servet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Master in Wealth Management) başlatılmıştır. Her yıl maksimum 30 öğrenci alan söz konusu programa Türkiye'den de öğrencilerin iştirak etmesi teşvik edilmektedir.
 
Lüksemburg Üniversitesi Hukuk, Ekonomi ve Finans Fakültesi bünyesinde yürütülen söz konusu yüksek lisans programına ilişkin bilgilere http://wwwfr.uni.lu/formations/fdef/master_in_wealth_management adresinden ulaşılabilmektedir. Anılan fakültede bankacılık ve finans alanındaki diğer yüksek lisans programları ise http://wwwen.uni.lu/studies/masters adresinde mevcuttur.
 

ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi

ÖYP kapsamında atanmis olup yabancı dil puanları 65'in altında olan araştırma görevlilerinin tercihleri doğrultusunda yurticinde yabancı dil eğitimi alacakları üniversiteler belli olmuştur.
 
Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.
 

2014 ÖSYS ve 2014 DGS ile Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptıramayan Adayların Dikkatine

2014 ÖSYS ve 2014 DGS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilerin 10 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kontenjana bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına, bu tarihten sonra başvuran adaylara işlem yapılmamasına karar verilmiştir.


2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Hakkında Açıklama - 26.09.2014

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi programları için üniversitelerin kontenjan talepleri ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Eylül 2014 tarihli toplantısında değerlendirilerek onaylanmış olup program açılan her üniversite, kendi imkanlarına göre bu programları en az iki dönem halinde, Temmuz 2015 sonunda tamamlanacak şekilde planlayıp uygulayacaktır. 
 
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde ilgili lisans programlarının mezunları için yapılan iki ayrı merkezi yerleştirme sonunda, yeniden bir yerleştirme yapılmayacak olup programlara katılmak için bekleyen fazla mezun aday olmadığı için bundan böyle mezunlar da bulundukları ilde ya da başka bir ilde program açılan üniversitelere başvurabileceklerdir. Üniversitelere verilen toplam kontenjanın en az %25'i,  daha önce de olduğu gibi söz konusu mezunlara ayrılacaktır.
 
Verilen toplam kontenjan, ilgili lisans alanlarına ve başvurabilecek  öğrenci  potansiyeline bağlı olarak hakkaniyete uygun şekilde dağıtılacaktır. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda daha önceki programlarda da olduğu gibi üniversite senatolarınca belirlenen kriterlere göre sıralama yapılacak; lisans öğrencileri için ayrılan kontenjanlarda öncelik, son sınıflardan başlayarak üst sınıflarda olan öğrencilere  verilecektir.  
 
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarıyla ilgili güncellenen yeni Usul ve Esaslar da 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanacaktır.
 
 
 

Uluslararası Harezmi Ödülü

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Şubat 2015'te Tahran'da düzenlenecek tören sırasında verilecek "Uluslararası 28.Harezmi Ödülü"ne seçkin araştırmacılarca başvuruda bulunulması yönünde davette bulunulduğu bildirilmektedir.

 

Ödül ile ilgili bilgilere http://www.irost.org internet adresinden ulaşabilmekte olup, başvuruların 10 Kasım 2014 tarihine kadar söz konusu internet adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.


Libya'daki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerin Dikkatine

1-Dışişleri Bakanlığından alınan 08.9.2014 tarihli yazıda belirtildiği üzere, Libya'daki güvenlik sorunları nedeniyle Trablus Büyükelçiliğimiz 24 Temmuz'da Libya'daki faaliyetlerini geçici süreyle askıya almış; Büyükelçiliğimiz personeli tahliye edilmiştir. Bu nedenle Libya'daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ilgililerin diplomaları bir süredir teyit edilememekte ve ilgililer hakkında işlem tesis edilememektedir.
 
2- Libya'daki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmuş olan ve teyit yapılamadığı için hakkında işlem tesis edilemeyen ilgililer ihtiyaç duymaları halinde evrak asıllarını geçici süreyle alabilirler.
 
3- Diploma denklik işlemleri de dâhil olmak üzere Libya makamları nezdinde yürütülmesi gereken faaliyetlerimize Libya'da güvenliğin yeniden tesis edilmesini ve Büyükelçiliğimizin Trablus'a dönmesini müteakip devam edileceği için Libya'daki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmak isteyen ilgililerin diploma teyitlerine ilişkin mevcut durumu (teyit aşamasının uzun sürebileceği ihtimalini) göz önünde bulundurarak müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.
 

KINGS Başvuruları

Güney Kore'de bulunan ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO)'ın öncülüğünde kurulan KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School), nükleer tesislerde görev yapmak amacıyla nükleer enerjinin muhtelif alanlarında Koreli ve uluslararası öğrencilere eğitim sunmaktadır. 
 
2012 yılı Mart ayında eğitime başlayan ve her yıl 100 öğrenciye burslu olarak eğitim vermeyi hedefleyen KINGS kapsamında yüksek lisans, doktora ve özel araştırma programları bulunmaktadır. 2014 yılında 22 öğrenci Endonezya, Kenya, Malezya, Güney Afrika, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'dan olmak üzere 54 öğrenci KINGS'ten mezun olmuştur.
 
2015 yılı için adı geçen okula başvurular başlamış olup, başvuru için gerekli bilgi ve belgelere (başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar, başvuru formu başta olmak üzere talep edilen tüm evraklar, vb.) KINGS'in http://www.kings.ac.kr internet adresinden ulaşılabilmektedir. Başvurulara ilişkin sorular ve detaylı bilgi için Kabul Komisyon Üyesi Asistanı Hana Kim (Tel: +82 52 712 7184, Faks: +82 52 712 7189, e-posta: admission@kings.ac.kr) ile irtibata geçilebilir.
 
Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 

Akademik Kadro İlanı - RWTH Aachen Üniversitesi

Almanya'da bulunan RWTH Aachen Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği ve İnformasyon Teknolojileri Bölümü için tam zamanlı profesör aramakta olup konuya ilişkin ilan ekte yer almaktadır. 
 

DUYURU

Showing 1 - 10 of 419 results.
Items per Page 10
of 42