Mühendislik Alanlarında Yapılan Seviye Tespit Sınavı (2014) Ek Başvuru Süresi Hakkında Duyuru

 
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca Mühendislik alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı başvuruları 31 Mart 2014-04 Nisan 2014 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesince alınmıştır.
 
Haklarında sınav kararı alınmış olmakla birlikte çeşitli nedenlerle sınav başvurularını kaçıran ilgililer için, 28 Nisan 2014 Pazartesi günü mesai başlangıcından 30 Nisan 2014 günü mesai bitimine kadar Mühendislik Seviye Tespit Sınavı başvurularının yeniden açılmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.04.2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
 
Karar kapsamında olan ilgiler başvurularını 28 Nisan 2014 Pazartesi saat 09:00'dan 30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 18:00'e karar Anadolu Üniversitesinin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.
Kamuoyuna duyurulur. 24.04.2014
 

Yemen’de 2. Türk Eğitim Fuarı

3-7 Mart 2013 tarihlerinde Yemen'de Başkanlığımız, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Yunus Emre Enstitüsünün üst düzey katılım ve katkılarıyla ve 35 üniversitemizden 5 Rektör ile 65 temsilcinin katılımıyla Sana Büyükelçiliğimiz himayesinde " Yemen'de Türk Eğitim Fuarı" düzenlenmişti.
 

Çoğunluğu gençlerden oluşan 25 milyona sahip Yemen'de ülkemizde eğitim almaya da yoğun ilgi gösterildiği ve birçok kişinin ülkemizde eğitim imkanları hakkında bilgi almak üzere anılan Büyükelçiliğimize başvurduğu öğrenilmiştir. Bu yoğun ilginin somut sonuçlara dönüştürülmesi amacıyla birçok tarihi eserimizin mevcut olduğu başkent Sana'da 19-20 Mayıs, ülkenin en kalabalık nüfusuna ve ülkemiz ile yakın ilişkilere sahip Taiz'de ise 21-22 Mayıs 2014 tarihlerinde Sana Büyükelçiliğimiz himayesinde, Yemen Yükseköğretim Bakanlığı, Taiz Üniversitesi ve Yemen'de bulunan TİKA Koordinasyon Ofisi'nin katkılarıyla eğitim fuarları düzenlenecektir.
 

19-22 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek "Yemen'de 2. Türk Eğitim Fuarları Haftasına" katılım için sayı sınırı bulunmamakta olup, üniversitelerden katılım uygun görüldüğü takdirde konaklama, ulaşım ve stand kurulumu ve bunların maliyetleri için ekte iletişim bilgileri verilen kişilerle irtibata geçilmesi gerekecektir.

 

 


LYS’ye Başvuracak Öğrencilere Duyuru

 

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) başvurularının başladığı bugün, sınava girecek tüm öğrencilere önemli bir hatırlatmada bulunulması faydalı görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulunca son dönemde yeniden düzenlenen Yatay Geçiş Yönetmeliği ile üniversite öğrencilerinin farklı puan türleri arasındaki yatay geçişleri kolaylaştırılmıştır. Öğrencilerin yerleştikleri belli bir puan türündeki bölümden farklı bir puan türündeki bölüme yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, öğrencinin sınava girdiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacaktır. Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin İnşaat Mühendisliği programına yatay geçiş yapmak istemesi durumunda, merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanının bulunması gerekmektedir. Bu öğrencinin MF4 puanı, geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının sınava girdiği yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci belirlenen uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

 

Bu nedenle LYS' ye başvuran öğrencilerimizin, ileride yatay geçiş imkanlarından tam olarak faydalanabilmelerine ve farklı puan türlerinin oluşabilmesine olanak sağlamak için 2014- Lisans Yerleştirme Sınavlarının tamamına kayıt yaptırarak tüm sınavlara girmelerini önemle tavsiye ederiz.

 

Yükseköğretim Kurulu

 


47.IOC Yürütme Kurulu Konseyi Hakkında

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, 1-4 Temmuz 2014 tarihlerinde UNESCO evinde Hükümetlerarası  Oşinografi Komisyonu (IOC) 47.Yürütme Konseyi gerçekleştirilecektir.
 

Söz konusu konsey ile ilgili bilgiler ekte yer almakta olup, konseyin çalışma belgelerine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir. Gözlemci ülkelere toplantı sırasında Başkanın uygun görmesi halinde kısıtlı bir süre için görüşlerini bildirmeleri imkanı sunulabilecektir.       

 http://www.iocunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=69
 

Konsey'de;
IOC İcra Sekreteri'nin 27.IOC Genel Asamblesinden itibaren tamamlanan faaliyetler hakkında bilgi sunması,

IOC'nin geleceğine ilişkin oluşturulan çalışma grubunun ve IOC Küresel Bilim Raporu'nun oluşturulmasından sorumlu olan açık katılımlı çalışma grubunun raporlarının sunulması,
 

IOC Kapasite Geliştirme Stratejik Planının geliştirilmesine ilişkin görüşmelerde bulunulması,

Uluslararası Kutup Ortaklığı Girişimi"nin ele alınması,

IOC'nin BM bünyesinde başlatılan diğer girişimlere katkısı (BM-Okyanuslar, 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma gündemi) ve 28.IOC Asamblesi hazırlıklar konularının ele alınması öngörülmektedir. 

Katılım öngörülmesi halinde UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliğimize iletilmesi ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı (İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü)'na bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

                  

         


Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni"nin Ocak 2014-Mart 2014 dönemini kapsayan 3 aylık gelişmeleri içeren 9.sayısına    Dışişleri Bakanlığının internet adresinden (www.mfa.gov.tr) aşağıdaki bağlantıları izleyerek erişmek mümkündür.  

"Anasayfa/Kütüphane/Yayınlar/Dışişleri Bakanlığı Yayınları/Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni" 
 

TÜBİTAK- Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik araştırma Merkezi (CNRST) Ortak Proje Duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasında 5 Kasım 2013 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. 
 
Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
Bu program ile, Temel Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki projeler desteklenecektir.
 
Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 27 Haziran 2014 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 

Saraybosna’da Düzenlenecek Yaz Kursu

Balkan  Enstitüsü ile  Cenevre Diplomasi  ve Uluslararası  İlişkiler  Okulu   tarafından
16-28 Haziran 2014 tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenmesi öngörülen "Savaş ve Barışa İlişkin 1914-2014 Akademik Yaz Programı"nın broşür ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.
 
Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2014 olan Yaz Kursu ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.balkaninstitute.com web adresinden ulaşılabilmektedir.
 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları Hakkında Duyuru (18.04.2014)

 
 
Öğretmen yetiştirmede rekabet ve niteliğin artırılması amacıyla eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenliği programlarına önümüzdeki öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya devam edilecektir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren alan öğretmenliği bölümlerinin öğrenim süresinin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesine karar verilmiştir. 
 
 
Ayrıca 2015-2016 öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yeniden öğrenci alınacaktır. 
 
 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru (17.04.2014)

                                                                                              
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda pedagojik formasyon eğitimi konusunda alınan yeni kararlar, kamuoyuna duyurulmuş; eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde, lisans mezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında bir kişisel gelişim programı olarak değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizin imkanları ölçüsünde bu programların, talep edenlere lisans eğitimi sırasında da sunulmasına karar verilmiştir. Kurulumuza konuyla ilgili olarak yöneltilen bazı sorular nedeniyle söz konusu kararlarda yer alan bazı hususlara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
 
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usul ve esaslar çerçevesinde, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen üniversitelerde açılmaktadır. Lisans eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak önümüzdeki günlerde eğitim fakültesi bulunan üniversitelere YÖK tarafından gönderilecek bir forma göre programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları istenecektir. Daha sonra doldurulan bu formlar, YÖK'te değerlendirilecek ve açılması kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler kesin kayıt yapacaklardır. Lisans öğrencilerinden programa başvuruda herhangi bir seçme yöntemi uygulanmamakla birlikte bazı üniversitelerin kapasitelerinin üstünde başvuru olduğunda belirleyecekleri bazı kriterlere göre sıralama yapabileceklerdir.
 
Lisans eğitimine paralel olarak yürütülecek programlar, mezunlar için açılan programlarla birlikte aynı usul ve esaslara tabidir. İlgili üniversiteler, programların yürütülmesinde kendi imkanlarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, gündüz, akşam, hafta sonu gibi farklı alternatifler sunabilecek; bunların dışında yaz okulu uygulaması (uygulamalı dersler hariç), uzaktan öğretim (uygulamalı dersler hariç) ve gerek duyulduğunda açık öğretim fakültesinden yararlanabileceklerdir. Pedagojik formasyon eğitimi programlarıyla ilgili usul ve esaslar güncellenerek önümüzdeki günlerde YÖK'ün Web sayfasından ilan edilecektir. Bu konuda izlenecek süreç, aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 
 
 
Hâlihazırdaki İlgili Lisans Mezunları
 
Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi programı açmalarına izin verilen üniversitelerde, kontenjanlar dahilinde Mayıs 2014'te ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuza dayalı olarak, Şubat 2014'te yapılan yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar, başvurularını ve tercihlerini yenileyeceklerdir. Bu yerleştirmede kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili üniversitelere başvurarak 2014-2015 öğretim yılı yaz döneminden itibaren iki dönem olarak düzenlenecek bu programlara başlayacaklardır. Yaz dönemi açılamayan ilgili üniversitelerde programın ilk döneminde yer alan teorik dersler, ilgili üniversiteler ya da işbirliği yapacakları birimler ve kurumlar tarafından uzaktan ve açık öğretim yoluyla sunulacaktır.
 
Hâlihazırda Son Sınıfta Olan Lisans Öğrencileri
 
Halen üniversitelerin son sınıfında, yani sekizinci dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine başvurarak açılacak programlara kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir. 
 
Halen Üçüncü Sınıf Öğrencileri
 
Halen üniversitelerin üçüncü sınıfında, yani altıncı dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir
 
Halen İkinci Sınıfta Olan Öğrenciler
 
Halen ilgili lisans programlarının ikinci sınıfında, yani dördüncü dönemde bulunan öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine 2014-2015 öğretim yılı başında kayıt döneminde başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak  programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere dört dönem halinde düzenlenecektir. 
 
Halen Birinci Sınıfta Olan Öğrenciler
 
Halen üniversitelerin birinci sınıfında, yani ikinci dönemde olup ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler, program açılmasına izin verilen üniversitelerde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine, 2014-2015 öğretim yılı başında başvurarak kayıt yaptıracaklardır. Bu öğrenciler için açılacak programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere altı dönem halinde düzenlenecektir. İzleyen öğretim yıllarında ise ikinci sınıfın üstündeki lisans öğrencilerinden yeni kayıt alınmayacaktır. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde mezunlar için açılan programlara başvurabilecektir. 
 
 
Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıtlı Öğrenciler
 
Öğretmenliğe başvurabilecek lisans alanları içinde yer alıp uzaktan ve açık öğretim programlarına 
(Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe vb.) devam eden öğrenciler, örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerle aynı koşullarda kayıtlı bulundukları üniversitelerde pedagojik formasyon programları açılmışsa, bu programlara başvurabilirler. 
 
 
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunmayan İllerdeki ve Üniversitelerdeki Öğrenciler
 
Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler, aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabileceklerdir.
 
 
 

                                                             Özet Tablo

Nisan 2014 İtibariyle
Öğrencilerin Durumu

Programın Başlama
 Dönemi

Programın Bitiş
Dönemi

Programın Normal
Süresi

Lisans Mezunları

2013-2014
Yaz Dönemi

2014-2015
Güz Dönemi
Sonu

İki Yarıyıl

4. Sınıf Öğrencileri

2013-2014
Yaz Dönemi

2014-2015
Güz Dönemi
Sonu

İki Yarıyıl

3. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2014-2015
Bahar Dönemi Sonu

İki Yarıyıl

2. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2015-2016
Bahar Dönemi Sonu

Dört Yarıyıl

1. Sınıf Öğrencileri

2014-2015
Güz Dönemi

2016-2017
Bahar Dönemi Sonu

Altı Yarıyıl

 

Formasyona ilişkin güncellenen usul ve esaslar önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurulu web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 

 


Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi

Tarih boyunca ülkemizin ortak bir geçmişi ve güçlü bağları olduğu Arap dünyası ile ilişkilerimiz geçtiğimiz 10 yılda daha da artarak kültürel ve ekonomik bağlarımız kuvvetlenmiştir. Ülkeler ve milletler arası işbirliğinin daha ileriye götürülmesi amacıyla özellikle üniversitelerin liderlik görevini üstlenmeleri gerekmektedir . 
 
Bu doğrultuda Arap Üniversiteleri Birliği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile Arap ve Türk üniversitelerini bir araya getirecek "The First Turkish-Arab Congress on Higher Education" kongresi gerçekleştirilecektir. Kongrede; dünya üniversitelerindeki eğitim konusundaki son gelişmelerin, Türk-Arap üniversitelerinin güncel durumlarının ve üniversite eğitimi ile ilgili gelecekteki olası gelişmelerin değerlendirilmesi ile Türk-Arap üniversiteleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Kongrede ayrıca üniversiteler kendilerini tanıtmak için stant açabilecekler ve kendi aralarında işbirliği protokolleri imzalayabileceklerdir. 
 
İstanbul'da 26-28 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan söz konusu kongreye ilişkin detaylı bilgilere www.tache2014.com adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 
 

Showing 1 - 10 of 309 results.
Items per Page 10
of 31