DUYURULAR

KSYÖ/2019 Ortaklık Programı (28.11.2018)

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından 26 Temmuz-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Taraf Devletlerden kimyager ve kimya mühendislerinin bir araya gelmelerini amaçlayan "2019 Ortaklık Programı" (Associate Programme 2019) başlıklı program sunulmaktadır.

 

Söz konusu programla, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (KSS) kimya endüstrisiyle ilgili hükümlerinin ulusal düzeyde uygulanmasının kolaylaştırılması, ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi, kimya endüstrisinde güvenilir uygulamaların oluşturulmasıyla ticaretin kolaylaştırılması, Ulusal Makamlarda ve ilgili kuruluşlarda endüstriyle ilgili konularda gerekli insan kaynağının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

 

192 üye ülkeden toplam 32 katılımcıyla yapılması öngörülen ilgili program hakkındaki bilgiler ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

 

Başvuru formların ulusal otorite tarafından onaylanarak4 Şubat 2019 tarihine kadar icb@opcw.org e-posta adresine gönderilebilmeke olup, söz konusu programa iştirak edilmesi öngörüldüğü takdirde adaylar 28 Ocak 2019 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı (Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü)'na da ayrıca bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

Konu ilgililere duyurulmaktadır.