"DEVLETİN GELECEĞİ GELECEĞİN DEVLETİ: 21. YÜZYILDA TÜRK DEVLET GELENEĞİ ÜZERİNE ÖNGÖRÜLER KONFERANSI" DÜZENLENDİ

 

24 Mart 2017 / İstanbul

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından, devlet nosyonu ve yönetim gelenekleri üzerine insanlık tarihi içerisinde dünden bugüne şekillenen düşünce birikiminin değerlendirilmesi, Türkiye'yi 21. yüzyıl ve sonrasına taşıyacak etkin, işlevsel, güçlü bir yönetim modelinin kurucu, tanımlayıcı çerçevesinin analiz edilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bıçak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Devletin Geleceği Geleceğin Devleti: 21. Yüzyılda Türk Devlet Geleneği Üzerine Öngörüler " adlı bir konferans düzenlendi.

 

 

 

 

İstanbul'daki YÖK Binası'nda gerçekleştirilen konferansa YÖK üyesi Prof. Dr. Hayati Develi, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve bazı YÖK yetkililerinin yanı sıra İstanbul ve çevre illerdeki farklı üniversitelerde görev yapan rektör, dekan ve öğretim üyesi akademisyenler ile yüksek lisans ve doktoralarını sürdüren lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlileri katıldı.

 

 

 

 

Toplantıda, içinde bulunduğumuz dönemde hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de öne çıkan ve temel gündemi oluşturan "devletin yeniden nasıl teşkilatlandırılacağı, bu bağlamda devlet-toplum ilişkisinin nasıl kurulacağı, etkin yönetim modellerinin hangi kurumsal hatlar etrafında gerçekleştirilebileceği ve bu arada temsil mekanizmasının nasıl işlevselleştirilebileceği" gibi temel meseleler görüşüldü.

 

 

 

 

Bu güncel sorunlar halesini, insanlığın ve ülkemizin tarihi-toplumsal, fikrî -bilimsel birikiminden hareketle analitik bir düzeyde ele alındığı toplantı ile alternatif model arayışlarına akademik ve entelektüel bir şekilde katkıda bulunulmaya çalışıldı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Ayhan Bıçak, konuşmasında, öncelikle devlet nosyonunu tanımlayan temel unsurlara değinerek, felsefe ve düşünce geleneği içerisinde devlet mefhumunun tanımlanma biçimlerini ele aldı.

 

Bu bağlamda devlet ve yönetim eksenli düşünce birikiminin geleneksel dünyadan modern zamanlara uzanan düşünsel izleklerini takip eden Bıçak, modern devleti, insanlığın yönetim biçimi ve siyasal iktidar organizasyonu bağlamında ulaştığı nihai nokta olarak işaretleyerek modern devletin taşıdığı karakteristik özelliklere, temel sorun ve açmazlara değindi.

 

 

 

 

Hem bu temel açmazlardan hem de modern toplumun gelecekte karşılaşacağı muhtemel sorunlardan hareketle, modern devletin gelecek formasyonu üzerine öngörülerde bulunan Prof. Dr. Ayhan Bıçak, bu noktada Türk devlet düşünce geleneğinin taşıdığı imkânlardan, ilke ve değerlerden hareketle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak devlet modelinin temel kurumsal hatları üzerine tespitlere yer verdi.

 

 

 

 

Prof. Dr. Ayhan Bıçak, konferansın son bölümünde katılımcılardan gelen konuya ilişkin soruları yanıtladı.