Görev Alanına Giren Konular :

 • Ağ internet bağlantılarının kesintisiz sürdürülmesi
 • Birimlerin yazılım ihtiyacının karşılanması,
 • Kurum personelinin bilgisayar kullanımları ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmesi,
 • Kurumun donanım ve yazılımının sağlanması, güncellemesi ve bakımı.
 •  

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Yükseköğretim Kurulu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı faaliyetleri sırasında;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı,
 • Bilgi Güvenliğine ilişkin riskleri yönetmeyi, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalar yapmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yer alan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensiplerine uymayı,
 • Bilgi İşlem Dairesi Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin farkındalığının oluşması için sürekli çalışmalarda bulunmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli yenilemeyi ve iyileştirmelerde bulunmayı

taahhüt eder.

 

 

 

Telefon: (312) 298 74 41

Faks:    (312) 298 74 42

E-posta: bid@yok.gov.tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 

Bilkent / ANKARA