Şener ASLAN

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

 

 

 

Görev Alanına Giren Konular:

 

 • Medya takip merkezinden iletilen YÖK, YÖK Başkanı, ÖSYM, ÜAK ve Üniversite anahtar kelimelerinin geçtiği haber küpürleri değerlendirilerek «Basında Yükseköğretim» başlığı altında bülten haline getirilmesi, başta Sayın Başkan olmak üzere ilgili kişilere günlük olarak sunulması, mail olarak paylaşımı ve haberlerin arşivlenmesi,
 • Kurulumuzla ilgili televizyon ve internet medyasında çıkan tüm haberlerin takibi, paylaşılması ve arşivlenmesi,
 • Medyada çıkan ve kurumumuzu ilgilendiren tüm son dakika haberlerin ilgili yetkililere anında bildirilmesi,
 • Kurulumuzu takip eden medya mensupları ile iletişimin sağlanması,
 • Kurulumuza gelen medya mensuplarının ağırlanması, takibi ve işlerinde yardımcı olunması,
 • Başkanlıkça uygun görülen bilgilerin medya ile paylaşılması, bu bilgiler doğrultusunda haber yaptırılması,
 • Kurulumuz adına (başkanlıkça uygun görülen) Basın Açıklaması ve Duyuruların yapılması,
 • Başkanlığın talebi üzerine istenilen yer ve zamanda Basın Toplantısı düzenlenmesi,
 • YÖK Genel Kurulu toplantılarının duyurulması, toplantı bitiminde başkanlığın uygun gördüğü kararların basın açıklaması kanalıyla kamuoyu ile paylaşılması,
 • Kurulumuzun gündeminde olan konularla ilgili faaliyetlerinin değerlendirildiği, takipçileri tarafından gelen soru eleştiri ve önerilerin değerlendirildiği "Yükseköğretim Kurulu Bilgi Paylaşım Forumu" sayfasının içerik yönetiminin sağlanması,
 • Kurumsal web sitemizde yer alan Haberler ve duyurular bölümlerinin içerik girişlerinin yapılması ve güncellenmesi,
 • Kurumsal ve Sayın Başkanın adına açılan tüm sosyal medya sayfalarının takibi, paylaşımlar yapılması, takipçilerden gelen tüm soru-görüş ve taleplerin bir rapor halinde Başkana sunulması,
 • Özellikle Sayın Başkanın katıldığı Kurul, toplantı, ziyaret ve kabullerde fotoğraf çekilmesi, fotoğrafların arşivlenmesi,
 • Kurul veya Ankara dışındaki programlarda (isteğe bağlı olarak) fotoğraf çekilmesi, çekilen fotoğraf ve videoların ilgili yerlerden temin edilerek paylaşımı,
 • Kurumsal tüm toplantı, seminer vb. faaliyetlerin organizasyonunda yer alınması,
 • Kurulumuza gelen Bilgi Edinme ve BİMER başvurularının ilgili yasa çerçevesince, kurum içerisindeki ilgili birimlere ve üniversitelere iletilmesi, süresi içerisinde cevaplandırılmasının takibi,
 • Yazılı olarak gelen bilgi edinme dilekçelerinin kayda alınarak ilgili birimlere iletilmesi,
 • Başbakanlık yıllık Bilgi Edinme Raporu'nun hazırlanarak gönderilmesi,
 • Halkla İlişkiler faaliyeti kapsamında, tüm kurum, kuruluş ve kişilerden telefonla, faksla, veya kurulumuza gelerek bizzat iletilen tüm soru, istek ve şikayetlerin yetkilerimiz dahilinde cevaplandırılması, ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takibi,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili gelen şikayet, öneri ve taleplerin değerlendirilmesi.

 

 

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İletişim Bilgileri

 

Telefon:

+90 312 298 70 47

+90 312 298 70 48

+90 312 298 70 49

+90 312 298 70 51

 

Fax:

+90 312 266 47 58

 

E-posta:

basin@yok.gov.tr

yokbasin@gmail.com

 

Adres:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilkent / ANKARA