Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversiteler

 

Eğitim Fakülteleri

 

1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3- Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
4- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5- Ağrı Dağı Üniversitesi Eğitim Fakültesi
6- Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
7- Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
8- Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
9- Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
10- Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
11- Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
12- Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
13- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
14- Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi
15- Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
16- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
17- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
18- Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğitim Fakültesi
19- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
20- Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
21- Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
22- Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
23- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
24- Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
25- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
26- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
27- Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
28- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
29- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi
30- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
31- Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
32- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
33- Hakkari Üniversitesi Hakkari Eğitim Fakültesi
34- Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
35- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
36- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
37- Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi
38- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. Eğitim Fakültesi
39- Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
40- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
41- Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
42- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
43- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
44- Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
45- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
46- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
47- Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi
48- Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
49- Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
50- Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
51- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
52- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
53- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
54- Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi
55- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
56- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
57- Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
58- Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi
59- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
60- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
61- Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
62- Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
63- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
64- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi

 

Vakıf Üniversiteleri
 

1- Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2- Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3- Gazikent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
4- İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5- Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
6- Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
7- Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunan Üniversiteler
1- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi