Dr. M.Emin ZARARSIZ

 

 

 

 

Dr. M. Emin ZARARSIZ

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Yozgat, 1961

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; 1984

 

 

Doktora Eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku); 1995

 

 

Doç. ve Prof. Unvanı aldığı tarih

 

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Araştırma Görevlisi (1985 – 1989),
 • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında (insangücü, çalışma hayatı, çocuk ve gençlik sektörlerinde) Planlama Uzman Yardımcısı (1989 – 1993), Planlama Uzmanı (1993 – 2003), Müsteşarlık Müşaviri (07.05.2003 – 25.08.2003),
 • Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (25.08.2003 – 8.05.2007)
 • Başbakanlık Müsteşar Vekili (8.05.2007 – 6.09.2007),
 • Gümrük Müsteşarı (27.09.2007 – 20.07.2009),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı (21.07.2009 – 08.08.2011),
 • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (08.08.2011 – 27.05.2013),
 • Başbakan Başmüşaviri (27.05.2013 – devam)
 • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (19.10.2009 – 04.10.2013)

 

2005 – 2007 Yıllarında

 • Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ali BABACAN başkanlığında oluşturulan Avrupa Birliği İzleme ve Yönlendirme Komitesi (AB-İYK) Üyeliği (Başbakanlığı temsilen)
 • Avrupa Birliği Kamu Alımları Faslı ile İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı için oluşturulan Türkiye Heyetlerinin Başkanlığı

 

Ayrıca Muhtelif Tarihlerde

 • Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Denetleme Kurulu Başkanlığı,
 • AVEA A.Ş. Denetleme Kurulu Üyeliği,
 • Türk Telekom A.Ş. Denetleme Kurulu Üyeliği,
 • International Social Security Association (Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği - ISSA) Yönetim Organı Büro Üyeliği,
 • International Social Security Association (Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği - ISSA) Avrupa Ağı Yönlendirme Komitesi Üyeliği,
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Kamu Kesiminde Ücret Dengesizliği: Sorunlar - Çözüm Önerileri -T. Kocaman, R. Dumanlı, S. N. Işık, A. Eroğlu ile birlikte-, DPT için bir rapor, Ankara: DPT, 1995.
 • 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi: İş Kaybı Tazminatı, Diğer Hizmetler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil, Özendirici Emeklilik Hakkı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1999.
 • Lise ve Dengi Okullar İçin Demokrasi ve İnsan Hakları, -H. H. Dilaver, T. Duman ile birlikte- 1999.

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • Kamu Yönetimi Reformu
 • Sosyal Güvenlik Reformu
 • Kamu Personel Reformu
 • Kamuda Bürokrasi ve Kırtasiyecilikle Mücadele çalışmalarının koordinatörlüğü

 

 

Aldığı ödüller (varsa)

 

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma tarihi

 

 

Mehmet Emin Zararsız, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 04.10.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.