HABERLER

YÖK Başkanı Saraç, Erzurum Atatürk Üniversitesinde Düzenlenen ÜNİDAP Çalıştayı'na Katıldı (19.04.2018)

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen programlardan biri olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği...

YÖK-YUDAB Başvuruları Başladı (17.04.2018)

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB programı ile doktora tez aşamasında olup devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinden tez konusu ülkemizin...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Yaşanan Saldırıya İlişkin Basın Açıklaması (05.04.2018)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu bir fakülte sekreteri, bir araştırma görevlisi ve ikisi de doktor öğretim üyesi olmak...

DUYURULAR

Avustralya Tatil ve Çalışma(14.04.2017)

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya'da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.

 

Vize Programına katılmak isteyen öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını ilave etmek istedikleri evraklarla birlikte (gerekli belgeler için tıklayınız) eğitim aldıkları Üniversitenin Rektörlüklerinin (aşağıda bir örneği iletilen) üst yazısıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Başkanlığımıza yapmaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT: GEREKLİ BELGELER VE BU BELGELERİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ. BAŞKANLIĞIMIZ SADECE ÖĞRENCİLİĞİNİZ İLE İLGİLİ İŞLEMİ YÜRÜTMEKTE ve BAŞVURUNUZ İÇİN ÖĞRENCİ DURUM BELGENİZİ YETERLİ GÖRMEKTEDİR. DİĞER BELGELERİN BAŞKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

 

 

 

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

(Uluslararası İlişkiler Birimi)

 

Üniversitemizin ……………. Fakültesi ………….. ………….. bölümünde eğitimine devam etmekte olan ………….. no'lu öğrencisi ……………… ……………., Aralık 2005 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında 12 ay süreli "Çalışma ve Tatil" programına başvuruda bulunmak için rektörlüğümüze başvurmuştur. Ekte belgeleri iletilen öğrencimizin söz konusu programdan faydalanması için gereğini müsâdelerine saygılarımla arz ederim.

 

Rektör İsim ve imzası

 

Ekler: Evrak Listesi (Öğrenim durum belgesi dışındaki belgeler Avustralya Büyükelçiliğinin ilgili birimine sonradan da iletilebilir.)

 

1. Öğrenim durumunu gösterir belge

2. Nüfus cüzdanı sureti

3. Dil seviyesini gösterir belge

4. İletilmek istenen diğer belgeler

 

 

 

Programa Başvuru için Gerekli Şartlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

 1. Öğrenciler tüm masraflarını kendileri karşılayacaktır. Ayrıca diğer detaylar konusunda öğrencilere sunulan herhangi bir hizmet (konaklama vs.) bulunmamaktadır.
 1. Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dâhil) bulunmak.
 1. Üniversite mezunu ya da üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak.

 

Bu kapsama iki yıllık üniversite mezunları girmemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin ise öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte üniversitenin rektörlüğünün bir üst yazısıyla YÖK'e göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Üst yazı örneği yukarıdadır. Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır.

 

Mezun durumundaki üniversite 4. sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunabilir. Mezun olmayan 4. Sınıf üniversite öğrencileri ise yukarıda da belirtildiği şekilde öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK'e göndererek başvuru işleminde bulunacaklardır. Öğrenim belgesi dışındaki iletmek istedikleri diğer belgeleri isteklerine bağlı olarak ekleyebilirler.

 

 1. En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak.

 

IELTS dil sınavından (veya muadili bir dil sınavından) alınan puan ortalamasının (overall band score) en az 4,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri hiçbir üniversitenin öğrencilerini bu şarttan muaf tutmadığını ifade etmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 1. Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak.
 1. "Çalışma ve Tatil" programına daha önce katılmamış olmak.
 1. Yeterli mali kaynağa sahip olmak. (Başvuru sahiplerinin en az 7000 Avustralya Doları (AUD) düzeyinde maddi kaynağa sahip olduklarını veya bu düzeyde maddi kaynağa sahip bir kişinin kendilerine kefil olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. )
 1. Orijinal olmayan her bir evrakın noter tasdikli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 1. Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak. (Sağlık sigortası veya sağlık raporunun Başkanlığımıza başvururken iletilmesine gerek yoktur. Bu belgeler daha sonra Avustralya Büyükelçiliği yetkililerinin talebi doğrultusunda temin edilebilecektir.
 1. "Çalışma ve Tatil" düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ve Avustralya'ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur. Bu kapsamda; "Çalışma ve Tatil" vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya'da bir işveren yanında altı (6) aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.
 1. "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya'da dört (4) aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.
 1. Avustralya "Çalışma ve Tatil" vizesi, hamiline Avustralya'da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.
 1. "Çalışma ve Tatil" vizesi hamili Türk vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Avustralya'da kalmaları mümkün değildir.
 1. Yukarıda sunulan dilekçe ile ekinde belirtilen evraklar başvurunun geçerli sayılması için yeterlidir, talep edilmeyen evrakların iletilmesi başvuru için ek bir avantaj sağlamamaktadır.

 

Başvuru Tarihleri ve 100 Kişilik Kotaya Dâhil Olunma:

 

- Çalışma ve Tatil Vizesi Programının yıllık vize kotası 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. (Öğrenciler ve mezunlar toplam 100 kişi)

 

- Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna en son 30 Mayıs tarihine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuruluna ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.

 

- Kotaya dâhil olan başvurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Büyükelçiliğine iletilecektir. Kota dışı kalan başvurular, kotada yeniden bir boşluk oluşması halinde Dışişleri Bakanlığınca işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.

 

- Dosyalar Büyükelçiliğe iletildikten sonra süreç Büyükelçilikçe yürütülecektir.

 

- Gerekli belgeler ve bu belgelerin niteliğine ilişkin sorularınız için lütfen Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçiniz. Başkanlığımız sadece öğrenciliğiniz ile ilgili işlemden yükümlüdür.

 

Detaylı bilgi için ayrıca Avustralya Büyükelçiliğinin web sayfasına başvurunuz

 

Öğrencilerimize ve üniversitelerimize duyurulur.