Gelecek 10 Yıl için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi'nde

Üçüncü Çağrı Başvuruları Devam Ediyor…

 

 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 öncelikli alanda 2000 öğrenciye burs verilecektir.

 

Yeni YÖK tarafından, yeni ve yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilen bu program kapsamında devlet üniversitelerinde doktora öğrenimi gören / görecek öğrencileri desteklemek üzere YÖK tarihinde ilk kez tasarlanan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2017 yılında uygulanmaya başlanmış olup bugüne kadar iki çağrı gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu iki çağrı dönemi sonunda 54 Üniversitemiz 64 Alanda desteklenmiş olup, yaklaşık 1250 öğrenci bu program kapsamında burs imkanı kazanmıştır.

 

 

Yeni Çağrı Dönemi…

 

2017-2018 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi için 8 Aralık 2017 de 3 üncü kez çağrıya çıkılmıştır. Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumlarının başvuruları https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresi üzerinden alınacaktır. Sistem üzerinden alınacak başvurular için son tarih 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 17:00'dir.

 

Üçüncü Çağrı döneminin 100/2000 YÖK Doktora Bursu alanları, yakın zamandaki küresel ve ulusal gelişmeler ve Başkanlığımıza gelen talepler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda güncellenerek100 alanın yaklaşık 30'u yenilenmiştir.

 

Güncellenen alanların listesine http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/hangi-alanlarda adresinden ulaşılabilir.

 

Yükseköğretim kurumları başvuru aşamasında bu alt alanlardan en fazla 10 tanesine başvurabilecektir.

 

 

Adaylar Ne Zaman Başvuru Yapacak?

 

100/2000 YÖK Doktora Bursundan faydalanmak isteyen adayların başvuru dönemi Yükseköğretim kurumlarının başvurularının Başkanlığımızca değerlendirilmesi sonrasında başlatılacaktır. Başvurularını yükseköğretim kurumlarına yapacak olan adayların;

 

- T.C. Vatandaşı olmaları,

 

- Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmaları (ya da bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmaları)

 

-"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmaları

 

gerekmektedir.

 

Program ile ilgili diğer bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/100-2000 adresinden ulaşılabilir.