Kullanıcı Tanımlama İşlemleri Hakkında

Farabi Değişim Programı otomasyon sisteminde kurum koodinatörlerinin ofis çalışanlarını sisteme tanıtabilmesine ilişkin Başkanlığımız tarafından hazırlanmış info grafiği görmek için TIKLAYINIZ.


Kullanıcı Tanımlama İşlemleri Hakkında

Farabi Değişim Programı otomasyon sisteminde kurum koodinatörlerinin ofis çalışanlarını sisteme tanıtabilmesine ilişkin Başkanlığımız tarafından hazırlanmış info grafiği görmek için TIKLAYINIZ.


2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Ara Raporu Hakkında

2013-2014 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı  ara rapor girişleri YÖKSİS üzerinden 29 Kasım 2013 mesai bitimine kadar farabi kurum koodinatörükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektededir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu raporların rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 2013 yılı içerisinde gönderilmesi önem arz etmektedir.
 

Ara rapor giriş sürecinde ortaya çıkabilecek teknik sorunlar için lütfen farabidestek@yok.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçiniz.


2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Başvuruları Hakkında

2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Farabi Değişim Programı kapsamında başvurular neticesinde gerçekleşen değişim sayısı ve aktarılan tutarları görmek için TIKLAYINIZ.


Kullanılmayan Tutarlar Hakkında

Farabi Değişim Programı Kapsamında 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi İçin Aktarılan Tutarların Kullanılmayan Kısımları Hakkında  Listede Bulunan Kurumların İade İşlemlerini Gerçekleştirilerek Üst Yazı İle Başkanlığımıza Bildirmeleri Gerekmektedir 

Listeyi Görmek İçin Tıklayınız.


Akademik Değişim Programları Semineri (14-15 Kasım 2013 İzmir-Çeşme)


14-15 Kasım 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir-Çeşme'de gerçekleştirilecek olan Akademik Değişim Programları Seminerine yükseköğretim kurumlarımızın Farabi ve Mevlana Kurum Koordinatörlükleri ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve İç Denetim Birim Başkanı da davetli olup, söz konusu seminere katılacakların 11 Kasım 2013 tarihi mesai bitimine kadar http://farabi7.deu.edu.tr bağlantısından kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi önemle duyurulur.

 


Farabi Değişim Programı 2012-2013 Dönemi İadesi Hk.

Nihai Rapor İşlemleri Hakkında

2012-2013 Farabi Değişim Programı Nihai Rapor Formu işlemlerinin YÖKSİS otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde Sistem üzerinden nihai rapora yansıtılamayan konu ve hususların Nihai Rapor formu ile birlikte ayrı bir üst yazı ile tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir. Bilgilerinize sunulur.

 


Nihai Rapor Otomasyon Sistemi Süresi Hakkında

YÖKSİS üzerinden gerçekleştirilen  Nihai Rapor girişleri devam etmekte olup, söz konusu sitem belli bir süre daha açık kalacaktır.
 


Kullanılmayan Tutarların İadesine İlişkin Hatırlatma
Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı'nın Vergi ve IBAN numarası aşağıdaki gibidir.

VERGİ NUMARASI


9920039720     


TC ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİ (IBAN)


TR44 0001 0017 6205 3864 1950 01    


 


Nihai Rapor Hakkında Ek Bilgilendirme (Hatırlatma)

Bilindiği üzere bu yıl başvuruda olduğu gibi nihai rapor formlarımız da YÖKSİS üzerinden hazırlanıp gönderilecektir. Sorunla karşılaşmanız halinde YÖK ve diğer üniversitelerle lütfen irtibata geçiniz. Öncelikli olarak bilinmesi gereken en önemli husus, üniversiteler sisteme sadece giden öğrenci bilgisini girip gelen öğrenci bilgilerini onaylayacaktır. Yani sisteme ilk olarak; YÖK Raporlar kısmından nihai rapor-giden öğrenci kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Eğer Birim seçiminde bir sorunla karşılaşıldığı anda YÖK Farabi Birimi ile irtibata geçebilirsiniz. Değişimin Organizasyonu sekmesi gelen ve giden işlemleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelecek olup, bu bölümün aktif hale gelmesi hakkında tarafımızca tekrar bir bilgilendirme yapılacaktır.

1. Adımda Daha önce sisteme kaydettiğiniz öğrencilerin bilgilerinde değişiklik yapmak isterseniz;

  •  Onay durumu "beklet" durumunda ise öğrencinin isminin yer aldığı satırda yer alan düzenle butonunu tıklayarak bilgileri yeniden düzenleyebilirsiniz.
  •  Onay durumu gönderen üniversite "onaylandı" kabul eden üniversite "beklet" durumunda olan öğrencilerle ilgi düzenleme yapılması gerekli ise kabul eden üniversite tarafından iade/red işlemi yapıldıktan sonra düzenleme yapabilirsiniz.
  •  Her iki üniversite tarafından "onaylandı" durumunda olan öğrencilerin bilgilerinde değişiklik yapılması gerekli ise karşı üniversite onayı iptal butonunu kullanarak onayı iptal edebilir ve yeniden bilgileri düzenleyebilirsiniz.

4. adımda Öğrenciye Güz Döneminde % 70 oranında ödenen burs tutarı ve Bahar Döneminde % 70 oranında ödenen burs tutarı miktarları bu adımda girilmelidir. Söz konusu alanların elle doldurulması gerekli olmadığı durumlarda tutar otomatik olarak atanır. Aksi durumda tutarların elle girilmesi gerekir.

Diğer tüm teknik sorunlar için; farabidestek@yok.gov.tr


17.09.2013 ÖNEMLİ DUYURU

2012-2013 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI OTOMASYON SİSTEMİ HAKKINDA; (NİHAİ RAPOR)

Nihai  Rapor  Bilgi  formaları  otomasyon sistemi üzerinden 2012-1013 dönemine ait,  17 Eylül 2013 tarihi itibariyle Nihai Rapor bilgileri https://yoksis.yok.gov.tr  adresi genel işlemler menüsünden , (Farabi Ofisleri daha önce belirlenen şifreleri ile  girişi yapacaklardır.

YÖKSİS Farabi otomasyon uygulaması sistem üzerinden Nihai Rapor bilgileri karekodlu çıktı alınarak en geç 1 Ekim 2013 tarihli  Rektör imzalı üst yazı ile Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.  

Formlar sistem üzerinde doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;
1-    Öğrenci çalışma durumu  (Burs alıp almadığına)
2-    Bursu yatırılmayan veya kesintiye uğrayan öğrenciler mutlaka belirtilmesine,
3-   Farabi Değişim Programı çerçevesinde Bahar Dönemine uzatma yapan  öğrencilerin durumlarının belirtilmesi,
4-    %30 burs tutarının doğruluğu hazırlanacak nihai rapor ve iade edilen tutarın sistem üzerinden hazırlanan Nihai Raporla çelişmemesi,

dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Not: Gönderilecek olan Nihai Rapor Formunun her sayfasında Rektör ve Kurum Koordinatörü parafının yer alması gerekmektedir. Otomasyon sistemine ilişkin sorun ve sorularınızı farabidestek@yok.gov.tr adresinden Koordinatörlüğümüze ulaştırabilirsiniz.


29 AĞUSTOS 2013 / NİHAİ RAPORLARIN UZATMA TARİHİ HAKKINDA

2012 - 2013 eğitim-öğretim dönemi Farabi Değişim Programı Nihai Raporu son gönderim tarihi 01 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Nihai Raporların ne şekilde doldurulacağı daha sonra internet sayfamızda ilan edilecektir.


02.07.2013 Kurum Koordinatörlüğü Bilgileri Hakkında

Bilindiği üzere Nihai rapor girişleri Farabi Otomasyon Sistemleri üzerinden yapılacağından, yükseköğretim kurumlarımızın Farabi Kurum Koordinatörü değişikliklerinin kurum koordinatörü adı soyadı ve TC kimlik numarası bilgilerini (postadan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle) öncelikle e-posta ya da faks yoluyla, daha sonrada resmi yazı ile Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Not: Yeni göreve başlayacak kurum koodinatörlerinin YÖKSİS'e kayıtlı e-posta adresine gelecek şifreler ile otomasyona bilgi girişi yapacaklarından kendi Personel Daire Başkanlıkları'ndan e-posta adreslerinin YÖKSİS'e kayıtlı olup olmadıklarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

e-posta : farabidegisim@yok.gov.tr

fax         : 0 312 298 72 13


24.05.2013 Farabi Otomasyon Sistemi Hakkında(Örnek Form)

Üniversitelerin Otomasyondan çıktı alarak YÖK'e gönderecekleri form örnekleri:

Gelen Öğrenci Formu için TIKLAYINIZ.
Giden Öğrenci Formu için TIKLAYINIZ.

Not: Söz konusu formlar temsilidir.

Bugunün tarihiyle giden evrak sayısı ile çıktı alınıp YÖK'e daha sonra resmi yazı olarak ulaşmasında herhangi bir sorun olmayacaktır.


24.05.2013 Otomasyon Sistemi Hakkında (İmza)

 Farabi Otomasyon sistemi için barkodlu belgeler::gelen öğrenci bilgisi ve giden öğrenci bilgisi.

->> 2013-2014 Giden Öğrenci ->> Yazdır
->> 2013-2014 Gelen Öğrenci ->> Yazdır

Protokol çıktısı YÖK'e gönderilmeyecektir.

Koordinatör ve Rektör ad-soyadları elden yazılacaktır.

Not: Bu işlemler için lütfen Google Crome kullanınız.


22.05.2013 Otomasyon Sistemi Hakkında

  Farabi otomasyon sistemi 2013-2014 dönemi için son başvuru tarihi olan 24 Mayıs 2013'e kadar Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin tüm işlemleri tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ve giden sayılarında değişiklik yapılamayacağından oluşan feragat ve sayısal farklılıkları koordinatörlükler daha sonra ara rapora düzenleyecektir. YÖK tarafından sistemde kayıtlı verilerle  herhangi bir değiştirme yapılmayacaktır. Sadece protokol girişinde oluşan hatalar için 27-28 mayıs tarihlerinde sistemin protokol giriş ekranı aktif olacak ve son düzeltmeler koordinatörlükler tarafından yapılacaktır. Karşı tarafın onayını bekleyen koordinatörlükler sonuç alamadıkları taktirde 24 Mayıs 2013 saat 17:45'e YÖK'le irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

24 Mayıs 2013 saat 17:45'e kadar sistemden barkodlu çıktı alınması önem arz etmektedir.(barkodlu çıktı alabilmeniz için rapor tablosundaki Yazdır sekmesine tıklamanız gerekmektedir.) YÖK Başkanlığınca dikkat edilcek husus gelen üst yazı ve ekli formun  24 Mayıs 2013 tarihli barkod olmasıdır.


17.05.2013 Farabi Otomasyon Sistemi İnfo-Grafi (GÜNCEL)

 Farabi otomasyon sistemi uygulamasına ilişkin info-grafiyi görmek için TIKLAYINIZ.


08.05.2013 Farabi Otomasyon Sistemi Hakkında

YÖKSİS'te kullanıcı olarak kayıtlı olan koordinatörler, Farabi İşlemlerini de kullanabilmesi için Başkanlığımız tarafından Farabi Koordinatörü olarak yetkilendirme işlemleri yapılmaktadır.


YÖKSİS'te kayıtlı olan e-postanızda hata olduğunu düşünüyor veya e-postanızı bilmiyorsanız üniversiteniz personel daire başkanlığına ulaşarak e-posta adresinizi güncelleyebilirsiniz.

Genel işlemlerin uzaması durumunda, sisteme giriş işlemleri süresinde Başkanlığımız tarafından uzatmaya gidilecektir.

Tüm teknik konular için ; farabidestek@yok.gov.tr

Önemli Not: Lütfen Koordinatörlerin resmi (kurumsal) e-postalarını iletiniz. Aksi taktirde sisteme girişlerde sorunla karşı karşıya kalınabilir.


14.05.2013 Farabi Otomasyon Sistemi Hakkında (ÖNEMLİ)

Kurum Koordinatörlüklerince YÖK'e gönderilecek olan 2013-2014 Güz/Güz+Bahar Farabi Değişim Programı Öğrenci Değişim Bilgi Formu,  YÖKSİS Farabi otomasyon uygulaması üzerinden barkodlu çıktı alınarak YÖK'e gönderilecektir. Söz konusu sistem üzerinden hazırlanmayan barkodsuz formlar Başkanlığımızca kesinlikle kabul edilmeyecektir. Daha önce belirtilen son kayıt olan 15 Mayıs 2013 tarihi, YÖKSİS altyapısındaki teknik sorunlardan dolayı  24 Mayıs 2013 cuma günü mesai saati bitimine  kadar uzatılmıştır.

YÖKSİS Farabi Uygulaması bilgilendirme yazısı için TIKLAYINIZ.


29.04.2013 Farabi Otomasyon Sistemi Hakkında

  Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı (Farabi) kapsamında Başkanlığımızca yürütülecek olan merkezi Farabi otomasyon sistemi için barkodlu form uygulamasına geçilecektir.
 
Bu uygulama https://yöksis.yok.gov.tr adresinden  Genel İşlemler menüsünden giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Farabi Otomasyon Uygulaması;
1-    Protokol girişi ve Protokolllerin karşılıklı olarak onaylanması,
2-    Giden öğrenci bilgilerinin sayılarının girilerek onaylanması,
3-    Gelen öğrenci bilgilerinin onaylanması,
4-    Onaylanma işlemi tamamlandığında sistem üzerinden (yazdır) butonu kullanılarak çıktının alınması;
5-   Çıktıların Kurum Koordinatörü ve Rektör imzalı olarak Başkanlığımıza gönderilmesi şeklinde olacaktır.  
 
Kurumların bu işlemlere başlaması için Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin sadece kurum koordinatörlerine ait TC Kimlik numaraları ve resmi e-postalarını en geç 06 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar  farabidegisim@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

soru ve sorunlarınız için lütfen farabidestek@yok.gov.tr adresine yazınız.

Konu hakkında resmi dağıtımlı yazı daha sonra gönderilecektir.

Tüm Farabi Kurum Koordinatörlüklerine duyurulur.


01.04.2013 Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi Hakkında

 Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesinin güncel halini görmek için:

www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler


11.03.2013 Farabi Değişim Programı Çalışma Takvimi

 Sayın Farabi Kurum Koordinatörleri ve Çalışanları,
 Yükseköğretim kurumları Farabi Değişim Ofislerince başvuru kayıtları sırasında ofisler arasındaki çalışmaları kolaylaştırmak ve çıkabilecek sorunları önlemek adına  ÇALIŞMA TAKVİMİ  hazırlanarak aşağıda belirtilmiştir.

Bu takvime uyulması  konusunda  hassasiyet gösterilmesi Başkanlığımızca beklenmektedir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
  ...-  15 Mart 2013 Başvuru
5 Nisan 2013 Üniversitelerin öğrenci evraklarını yolladığı son tarih
29 Nisan Üniversitelerin web sayfalarında Kabul/Red listelerini açıkladığı son tarih
29 Nisan -10 Mayıs Kabul edilen Öğrencilere oryantasyon ve Öğrenim Protokolü hazırlanma süreci
15 Mayıs Yök' e Üniversite başvuru formlarını  yollaması için son tarih


04.03.2013 2012-2013 Güz/Güz+Bahar 2. %50 Ödemeleri Hakkında

 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz/Güz+Bahar 1 inci ara rapor sonuçlarına göre hazırlanan Farabi Değişim Programı ikinci %50 ödeme tutarları ve değişim sayılarını görmek için TIKLAYINIZ.


13.02.2013 14-15 Mart 2013 6. Farabi Kongresi - Sarıkamış/Kars

 14-15 Mart 2013 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Kars-Sarıkamış'ta gerçekleştirilmesi planlanan 6 ncı Farabi Kongresi hakkındaki YÖK Başkanlığı dağıtımlı yazısı ile kongre taslak program aşağıdadır.  Ana sayfamızın sol tarafında bulunan menüdeki Toplantı Katılım Formu sekmesinden  8 Mart 2013 tarihine kadar kongre kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.*

Söz konusu kongreye Farabi Değişim Programında resmen, fiilen ve aktif olarak yer almayanların katılmamaları, Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin (özellikle Farabi Ofisinde daimi olarak çalışan personelin katılımı önem arz etmektedir) katılımları beklenmektedir. Tüm Farabi Kurum Koordinatörlüklerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi önemlidir.

6. Farabi Kongresi Taslak Programını görmek için TIKLAYINIZ. <<<
Başkanlık Dağıtımlı yazıyı görmek için TIKLAYINIZ. <<<
Katılımcı Bilgi Formunu görmek için TIKLAYINIZ.<<<*Son kayıt tarihinden sonra katılım talepleri cevapsız kalacaktır.
Not:
-Kafkas Üniversitesi Farabi web sayfasından (farabi.kafkas.edu.tr) kongre organizasyonu hakkında  bilgi alabilirsiniz.
-Diğer tüm teknik konular için sadece Kafkas Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçilmelidir.


10.01.2013 Farabi Değişim Programı 2012-2013 Ara Raporu Hakkında

 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi Farabi Değişim Programı başvuruları neticesinde kurumlar tarafından hazırlanan ara rapor çapraz tablosu ve ara raporlar sonrası ortaya çıkan farklılıklar tablosu oluşturulmuştur. Düzeltmelerin 25 Ocak 2012 tarihine kadar yapılarak Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

2012-2013 Farabi Değişim Programı Ara Raporları Çapraz Tablosunu Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Farklılıklar tablosunu görmek için TIKLAYINIZ.


08.01.2013 Farabi Bursları Hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün almış olduğu karar gereğince lisans öğrencilerine ödenen aylık burs miktarı 280 TL olmuştur. Farabi Değişim Programına iki dönem katılan öğrencilere ikinci 4 aylık bahar yarıyılı Farabi burs ödemesi 280 X 1.5 şeklinde gerçekleştirilecektir.

4 aylık bahar yarıyılı için burs ödemesi 294 TL den ödencektir. ( 420x070)

Tüm Farabi Kurum Koordinatörlüklerine duyurulur.


10.01.2013 Farabi Değişim Programı TRT Okulda!

 11 Ocak 2013 Cuma günü saat 18:35'de, Farabi Değişim Programı TRT Okul Açık Sınıf adlı programda. Tüm Farabi Kurum Koordinatörlerine duyurulur.


17.12.2012 İade Formu Göndermeyen Koordinatörlükler

14 Aralık 2012 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gereken iade formlarını göndermeyen Kurumlar:


1-Sinop Üniversitesi
2-Tunceli Üniversitesi


14.12.2012 İade Formları Gönderimi İçin Son Gün

İade Formları Gönderimi İçin Son Gün


03.12.2012 Kullanılmayan Tutarların İadesi Hakkında

Eğer yükseköğretim kurumu tüm Farabi Değişim Programı dönemlerinin kullanılmayan tutarları iadesini toplu olarak 2012 yılı içinde gerçekleştirdiyse koordinatörlüğünüz sadece III. bölüm olan 2011-2012 Faaliyet Geçerlilik Dönemi kısmını dolduracaktır.

Düzenli olarak iade yapan kurumlarımız ise I,II ve III. kısımların tümünü dolduracaktır.

Not:

- Muhasebe yetkilisi tanımı Esas Usullerin  Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin f bendinde belirtilmektedir.
- Genellikle boş bırakıldığı için kurum adı özellikle yazılmamıştır. Onun yerine mühür bölümü eklenmiştir.


30.11.2012 Kullanılmayan Tutarların İadesi (ÖNEMLİ)

Farabi Değişim Programı kapsamında Başkanlığımız tarafından 1 Eylül 2009 tarihinden 2012 yılı Faaliyet Geçerlilik Dönemi sonuna kadar aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlarının iade bilgilerini içeren formun imzalı ve mühürlü bir şekilde hazırlanarak en geç 14 Aralık 2012 tarihine kadar farabi.iade@yok.gov.tr adresine taratılıp gönderilmesi gerekmektedir.

Formu görmek için TIKLAYINIZ.

Not:
1) Formun sadece ilgili yerleri doldurulacaktır.
2) Sadece e-posta yoluyla gönderilecektir.
3) Sadece farabi.iade@yok.gov.tr adresine gönderilecektir.
4) Mühür bölümünde kurumunuzun mühürü basılacaktır.(Kurum adı genellikle belirtilmediği için bu bölüm önemlidir.)
5) YÖK Yürütme Kurulu kararıyla kullanımı uzatılan tutarlar hangi dönem içerisinde iade edilmişse o bölüme yazılacaktır.
6) Muhasebe yetkilisinin adı, soyadı ve imzasının görünür ve okunur şekilde olması önem arz etmektedir.
7) Herhangi bir üst yazı hazırlanmasına gerek yoktur.
8) Farabi Kurum Koordinatörünün adı, soyadı ve imzasının görünür ve okunur şekilde olması önem arz etmektedir.
9) Sadece ilgili form taratılacaktır. Dekontlar taratılmayacaktır.

Bu işlemi yapacak yükseköğretim kurumları:

1    Abant İzzet Baysal
2    Adıyaman
3    Adnan Menderes
4    Afyon Kocatepe
5    Ağrı İbrahim Çeçen
6    Ahi Evran
7    Akdeniz
8    Aksaray
9    Amasya
10    Anadolu
11    Ankara
12    Artvin Çoruh
13    Atatürk
14    Balıkesir
15    Bartın
16    Batman
17    Bozok
18    Bilecik Şehy Edebali
19    Bingöl
20    Bitlis Eren
21    Celal Bayar
22    Cumhuriyet
23    Çanakkale 18 Mart
24    Çankırı Karatekin
25    Çukurova
26    Dicle
27    Dokuz Eylül
28    Dumlupınar
29    Düzce
30    Ege
31    Erciyes
32    Erzincan
33    Eskişehir Osmangazi
34    Fırat
35    Gazi
36    Gaziantep
37    Gaziosmanpaşa
38    Gebze YTE
39    Giresun
40    Hacettepe
41    Hakkari
42    Harran
43    Hitit
44    İnönü
45    İstanbul
46    İzmir Y.T.E.
47    Kafkas
48    K.Maraş Sütçü İmam
49    Karabük
50    Karadeniz Teknik
51    K. Mehmet Bey
52    Kastamonu
53    Kırıkkale
54    Kırıklareli
55    Kilis 7 Aralık
56    Kocaeli
57    Marmara
58    Mehmet Akif Ersoy
59    Mersin
60    Mimar Sinan
61    Muğla Sıtkı Koçman
62    Mustafa Kemal
63    Namık Kemal
64    Nevşehir
65    Niğde
66    Ondokuz Mayıs
67    Ordu
68    Osmaniye Korkut Ata
69    Pamukkale
70    Rize (RTE)
71    Sakarya
72    Selçuk
73    Siirt
74    Sinop
75    Süleyman Demirel
76    Şırnak
77    Trakya
78    Tunceli
79    Uludağ
80    Yıldız Teknik
81    Uşak
82    Yalova
83    Yüzüncü Yıl
84    Z.Karaelmas(B.ECEVİT)


28.11.2012 Farabi Burslarının Yatırılması Hakkında

 Programından yararlanan ve burs almaya hak kazanan Farabi öğrencilerinin bir kısmına halen burs ödemesi yapılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilmiştir. Halen öğrencilerine burs ödemesi yapmayan veya eksik yatıran üniversitelerin ivedilikle söz konusu bursları ilgili öğrencilerin hesaplarına aktarması önem arz etmektedir. Aksi taktirde Başkanlığımız tarafından gereken hukuki işlemler başlatılacaktır.

Tüm Farabi Kurum Koordinatörlüklerimize duyurulur!


26.11.2012 Farabi Uygulama Kitabı

Farabi Değişim Programı içerikli Farabi Uygulama Kitabı taslağı kendilerine ulaşmayan Farabi Kurum Koordinatörleri ve Çalışanlarının tarafımızla irtibata geçmesi önemle duyurulur.

iletişim adresi:

hulya.alir@yok.gov.tr

Not: Taslak hakkında eleştiri ve önerilerinizi 7 Aralık 2012 tarihine kadar bildirebilirsiniz.


16.11.2012 V. Farabi Kongresi Katılımcı Listesi ve Program Hakkında

22-23 Kasım 2012 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek V inci Farabi Kongresi Taslak Programı görmek için  TIKLAYINIZ.
 
Kayıt yaptıran katılımcı listesini görmek için tıklayınız.Not: Bu listeden sonraki kayıtlar için e-posta yolu ile frb07a@gmail.com adresi ile görüşülmelidir.


26.11.2012 Farabi Değişim Programı Bilgi Paylaşımı

Farabi Değişim Programı kapsamında bilgi paylaşımını sağlamak ve Farabi bünyesinde çalışanlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla Facebook'ta Farabi.Net grubu kurulmuştur. Tüm Koordinatörlerimizi ve Çalışanlarımızı bu gruba katılmaya davet ediyoruz.


15.11.2012 V. Farabi Kongresi Katılımcı Listesi

22-23 Kasım 2012 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan V inci Farabi Kongresi katılımcı listesini görmek için TIKLAYINIZ.


13.11.2012 V inci Farabi Kongresi Hakkında

22-23 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ulusal Farabi Kongresi Katılım Listesini görmek için TIKLAYINIZ.

Not:Elektronik kayıta ek olarak katılımcıların Katılımcı Bilgi Formunu 16 Kasım 2012 tarihine kadar Akdeniz Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.


14.11.2012 Farabi Değişim Programı Twitter'da

Farabi Değişim Programı artık Twitter'da da var.

https://twitter.com/Farabidegisim

Bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


12.11.2012 2012-2013 Güz/Güz+Bahar Başvuruları Hakkında

12 Eylül 2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla yükseköğretim kurumlarının başvuruları neticesinde hazırlanan FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI  2012-2013  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR DÖNEMİ DEĞİŞİM BİLGİLERİ ödemeler ve değişim bilgilerini görmek için TIKLAYINIZ.


Çapraz tabloyu görmek için https://farabi.yok.gov.tr/?page=duyurular&v=read&i=174


Not:

- Tutarlar Giden'e Göre verilerine göre hesaplanmıştır.

- 2 nci %50 ödeme formu Ara Rapor sonuçlarına göre oluşturulacaktır.