2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Nihai Rapor ve İade Hakkında (10.09.2018)

1- Farabi Değişim Programı çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin" in değişen 13. maddesinde; "… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." ibaresi yer almaktadır. Bu doğrultuda;

 

a) 8 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in 6. maddesinde yer alan, "Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim yılı içinde (1Eylül-31Ağustos arasınd kullanırlar." ilkesi çerçevesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarların faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza iade edilmesinin uygun olduğunun,

 

b) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapan yükseköğretim kurumlarının, söz konusu iade edilen tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte Rektörlüklerce en geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermesinin uygun olduğunun,

 

2) "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" 'in Nihai Rapor Başlıklı 17 inci maddesine göre "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir".

 

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖKSİS üzerinden yapılmasına, Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin Nihai Rapor Otomasyon işlemlerini 17 Eylül 2018 ile 28 Eylül 2018 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerinin ve sistem üzerinden alınacak çıktıları Rektörlüklerce 15 Ekim 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi, Başkanlığımız Yürütme Kurulu'nun 05.09.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 


2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Başvurusu (03.05.2018)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Başvuru ve Değerlendirme" başlıklı 4 üncü maddesi çerçevesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı başvuru girişlerinin YÖKSİS üzerinden 16 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu başvuruların çıktısı alınıp imzaları tamamlandıktan sonra, rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 25 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim (15.02.2018)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

 

  1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 

 

b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi,

 

  1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018

 

 

Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ara Raporu Hakkında (23.11.2017)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişlerinin 04 Aralık 2017 ile 15 Aralık 2017 tarihleri arasında yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerinin ve 25 Aralık 2017 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermelerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.11.2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Nihai Rapor ve İade hk. (15.09.2017)

1) Farabi Değişim Programı çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin" in 13. maddesinde; "… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." ibaresi yer almaktadır.  Bu doğrultuda;

 

a) 18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in 6. maddesinde yer alan, "Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim yılı içinde (1Eylül-31Ağustos arasında) kullanırlar." ilkesi çerçevesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarların faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza iade etmesi,

 

b) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapan yükseköğretim kurumlarının, söz konusu iade edilen tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte rektör imzalı üst yazıyı en geç 16 Ekim 2017 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermesinin uygun olduğu,

 

2) "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" 'in Nihai Rapor Başlıklı 17 inci maddesine göre "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir" hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖKSİS üzerinden yapılması, Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin Nihai Rapor Otomasyon işlemlerini 18 Eylül 2017 ile 29 Eylül 2017 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmeleri ve sistem üzerinden alınacak çıktıları Rektörlük üst yazısıyla birlikte 16 Ekim 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi,

 

Yürütme Kurulu'nun 06.09.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri Değişikliği Hakkında (17.08.2017)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 600.-TL verilmesi Yürütme Kurulu'nun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN

2

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

3

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

4

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

5

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

6

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

7

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

8

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

9

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR

10

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

11

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ

13

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

14

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

15

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞANLIURFA

16

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

17

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

18

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KARS

19

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

20

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

21

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

22

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

23

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

24

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN

 

 

Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda yer alan tablonun aşağıdaki gibi revize edilmesi, Yürütme Kurulu'nun 16.08.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 


2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Başvurusu (25.04.2017)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Başvuru ve Değerlendirme" başlıklı 4 üncü maddesi çerçevesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı başvuru girişlerinin YÖKSİS üzerinden 16 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu başvuruların çıktısı alınıp imzaları tamamlandıktan sonra, rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 23 Mayıs 2016 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim Hakkında (13.02.2017)

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

 

1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 600.-TL,

 

 

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

 

 

1

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN

 

2

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

 

3

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

 

4

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

 

5

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

 

6

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

 

7

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

 

8

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

 

9

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR

 

10

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

 

11

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

 

12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ

 

13

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

 

14

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

 

15

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞANLIURFA

 

16

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

 

17

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

 

18

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KARS

 

19

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

 

20

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

 

21

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

 

22

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

 

23

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 

24

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN

 

b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 400.-TL olarak belirlenmesi,

 

2. Vakıf Üniversitelerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmaması,

 

3. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

 

 

1-15 Mart 2017

 

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

 

 

04 Nisan 2017

 

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

 

 

25 Nisan 2017

 

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

 

 

09 Mayıs 2017

 

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

 

 

16 Mayıs 2017

 

Yürütme Kurulu'nun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

 

 


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ara Raporu Hakkında

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişlerinin 21 Kasım 2016 ile 02 Aralık 2016 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerine ve 20 Aralık 2016 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermelerine 16.11.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.


2016-2017 Farabi Değişim Programı Ek Kararı Hk. (25.08.2016)

03.08.2016 tarihli Yürütme Kurulunda Vakıf Üniversitelerinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmayacağı kararı alınmıştı. Bu konuda Başkanlığımıza gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

 

- Başvuru süresinde Vakıf üniversiteleri ile değişim talebinde bulunan ve başvurusu kabul edilen devlet üniversitesi öğrencilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde bir devlet üniversitesi ile Farabi Değişim Programı değişimi yapabilmelerinin,

 

- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının bu kapsamda uygun gördüğü öğrencilerin değişim sayısının ve değişim sürelerinin belirlenmesi için en geç 09.09.2016 tarihine kadar ek süre verilmesi Yürütme Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Bilgilerinizi ve Üniversiteniz tarafından uygun bulanan söz konusu taleplerin (yapılacak kaynak aktarımı için burslu veya burssuz durumlarının belirtilerek) Rektör imzalı üst yazı ekinde 19.09.2016 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

NOT: Söz konusu yazı ekinde gönderilecek başvuru belgelerinde, YÖKSİS / Otomasyon / Başvuru verisinde bulunan tüm bilgilerin olması gerekmektedir. 


2015-2016 Kullanılmayan Tutarların İadeleri Hk. (25.08.2016)

Farabi Değişim Programı çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin" in değişen 13. maddesinde; "… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarları en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar YÖK Başkanlığına etmeleri gerektiğine Yürütme Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


2015-2016 Nihai Rapor Hk. (22.08.2016)

"Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" 'in Nihai Rapor Başlıklı 17 inci maddesinde "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir" hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca, yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖKSİS üzerinden yapılması, Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin Nihai Rapor Otomasyon işlemlerini söz konusu mevzuat uyarınca 15 Eylül 2016 tarihine kadar yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmeleri ve sistem üzerinden alınacak çıktıların Rektörlük üst yazısıyla Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Farabi Değişim Pogramı 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi 1.Ödeme (%70) Hk. (17.08.2016)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in Değişim Talebi başlıklı 34.maddesi uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz/Güz + Bahar dönemi için Farabi Değişim Programına katılan Üniversitelerin YÖKSİS üzerinden hazırlayarak göndermiş oldukları öğrenci değişim bilgilerine ilişkin başvurular incelendi.

 

Farabi Değişim Programı çerçevesinde; "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" in 4. "Başvuru ve Değerlendirme" ile 8. "Öğrenci Bursları" başlıklı maddeleri uyarınca ilgili üniversitelere söz konusu Esas ve Usullerin 5. maddesine istinaden "Kaynak Aktarımı" gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen ilgili maddelere dayanarak yapılan inceleme neticesinde;

 

a) Ek 1'de yer alan "Farabi Değişim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Güz+Bahar Başvuru Sonucu (Öğrenci) 1.Ödeme (%70) (Otomasyon) (Devlet)" tablosunda ödenmesi gereken tutarların söz konusu yükseköğretim kurumlarının hesaplarına aktarılmasına,

 

b) Ek 2'de yer alan tabloda adı geçen Vakıf Üniversitelerinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmayacağına Yürütme Kurulu'nun 03.08.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 


2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Başvurusu Hk.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Başvuru ve Değerlendirme" başlıklı 4 üncü maddesi çerçevesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı başvuru girişlerinin YÖKSİS üzerinden 16 Mayıs 2016 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu başvuruların çıktısı alınıp imzaları tamamlandıktan sonra, rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 23 Mayıs 2016 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

 


Farabi Değişim Pogramı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kriterleri (23.02.2016)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

 

1- Farabi Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarınca, Değişim için seçilecek öğrencilerin sıralamasının not ortalamalarına göre program bazlı yapılması,

 

2- 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 400.-TL olarak belirlenmesi,

 

3- Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmak üzere hareketlilik hakkı kazandığı halde değişime katılmayan öğrencilerin yerine; yasal tarihinde başvurup sıralamaya girmiş ancak yedekte kalmış adayların 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere değişime burslu katılabilmeleri,

 

4- Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilere, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süre ile burs ödenmesi Yürütme Kurulu'nun 10.02.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 


Farabi Değişim Programı Akademik Takvim (22.01.2016)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

 

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

 

1-15 Mart 2016

 

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

 

04 Nisan 2016

 

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

 

25 Nisan 2016

 

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

 

09 Mayıs 2016

 

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

 

16 Mayıs 2016

 


Farabi ve Mevlana Değişim Programları Toplantısı (21.12.2015)

18 Aralık 2015 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde Farabi ve Mevlana Değişim Programları Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşması YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf  ULCAY tarafından yapıldı. Açılış konuşmasının ardından, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Akademik Değişim ve Destek Programları Komisyon Yürütücüsü  Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL tarafından Yükseköğretim Kurumları Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlerine "Yükseköğretim Sistemimizdeki Yeni Açılımlar ve Hareketlilik Odaklı Gelişmeler" başlıklı sunum icra edildi.

 

Akademik Değişim ve Destek Programları Komisyon Yürütücüsü  Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın sunumu için tıklayınız.

 

Toplantıya ait fotoğrafları görmek için tıklayınız.


Akademik Değişim Programları Toplantısı Hakkında Duyuru (18.11.2015)

Mevlana Değişim Programı ile Farabi Değişim Programı Toplantılarına ilişkin üniversitelere gönderilen resmi yazı ektedir.


Mevzuat Değişikliği Hakkında (10.11.2015)

Konuya ilişkin resmi yazıyı görmek için tıklayınız


2015-2016 Eğitim-Öğretim Dönemi Ara Raporu Hakkında (20.10.2015)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2015-2016 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişleri YÖKSİS üzerinden 02 Kasım 2015 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu raporların rektörlük üst yazısı ile birlikte 09 Kasım 2015 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi önem arz etmektedir.


2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi 1.Ödeme (14.09.2015)

2015-2016 eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılmak isteyen yükseköğretim kurumlarına ayrılacak burs kontenjanları ve öğrencilere verilecek burs tutarları 04.03.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve alınan karar üniversite rektörlüklerine bildirilmiştir.

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in 34.maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz/Güz+Bahar dönemi için Farabi Değişim Programına katılan Üniversitelerin YÖKSİS üzerinden hazırlayarak göndermiş oldukları öğrenci değişim bilgilerine ilişkin başvurular incelenmiş olup,

 

a) Bahsi geçen ilgili maddelere dayanarak yapılan inceleme neticesinde ekte yer alan "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Güz+Bahar Başvuru Sonucu (1.Ödeme %50)" tablosunda ödenmesi gereken tutarların söz konusu yükseköğretim kurumlarının hesaplarına aktarılmasına,

 

b) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Güz+Bahar başvurularını yapıp hakkından feragat eden burslu öğrencilerin yerine boşta kalan burs kontenjanının diğer adayları için kullanılmamasına,

 

c) İkinci ödemenin, değişime katılan üniversiteler tarafından 19 Ekim – 02 Kasım 2015 tarihleri arasında YÖKSİS üzerinden girişlerini gerçekleştirecekleri ara rapor sonrası yapılmasına

 

29.07.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

 


Banka Hesap Numarası Hk. (14.09.2015)

Yükseköğretim kurumlarımızın Farabi Değişim Programı ile ilgili tüm iade işlemlerinde Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 8400 0100 2533 0538 6419 5016 numaralı hesap numarasının kullanılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.


2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi Nihai Rapor ve İade hk. (14.09.2015)

Farabi Değişim Programı çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin" in değişen 13. maddesinde; "… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." ibaresi yer almaktadır.

 

Bu doğrultuda 18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in 6. maddesinde yer alan, "Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim- öğretim yılı içinde (1Eylül-31Ağustos arasında) kullanırlar." ilkesi çerçevesinde 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarların faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza iade etmesine,

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapan yükseköğretim kurumlarının, söz konusu iade edilen tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte rektör imzalı üst yazıyı en geç 12 Ekim 2015 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermesine,

 

"Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" 'in Nihai Rapor Başlıklı 17 inci maddesine göre "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir".

 

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖKSİS üzerinden yapılacağına, Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin Nihai Rapor Otomasyon işlemlerini 14 Eylül 2015 ile 30 Eylül 2015 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerine ve sistem üzerinden alınacak çıktıların Rektörlük üst yazısıyla birlikte 12 Ekim 2015 tarihine kadar YÖK Başkanlığına gönderilmesi gerektiğine 09.09.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

 


2015-2016 Eğitim-Öğretim Dönemi Başvurusu Hakkında (04.05.2015)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Başvuru ve Değerlendirme" başlıklı 4 üncü maddesi çerçevesinde, 2015-2016 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı başvuru girişlerinin YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs 2015 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu başvuruların çıktısı alınıp imzaları tamamlandıktan sonra, rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 20 Mayıs 2015 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.


2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı İçin Belirlenen Burs Tutarı ve Burslu Öğrenci Kontenjanı Hakkında

2015-2016 eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılmak isteyen yükseköğretim kurumlarına ayrılacak burs kontenjanları ve öğrencilere verilecek burs tutarları 04.03.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca,

 

a) Burslu olarak yararlanmak üzere üniversitelere toplam 5.000 kontenjan ayrılmasına,

 

b) Burssuz olarak söz konusu değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin mevcut mevzuat kapsamında değerlendirilerek kontenjanın üniversiteler tarafından belirlenmesine,

 

c) Mevcut mevzuat kapsamında değişime hak kazanan öğrencilerin burslu değişim süresinin bir yarıyıl (güz yarıyılı) olmasına,

 

d) Burs miktarının aylık 350.-TL olmasına ve 4 ay için ödenmesine,

 

e) Burslu değişime hak kazanan öğrencilere yapılacak burs ödemeleri güz yarıyılı için yapılacağından anılan programa ilişkin belirlenen esas ve usuller çerçevesinde söz konusu öğrencilere ödenecek olan % 30'luk tutarların belirlenmesinde güz yarıyılına ait başarı durumu dikkate alınarak güz yarıyılı bitiminde verilmesine,

 

f) Ekte yer alan üniversitelere karşılarında gösterilen sayıda burslu kontenjan ayrılmasına, daha önceki yıllarda değişim talebi olmadığı için kontenjan ayrılmayan üniversitelerin kontenjan talebinin olması halinde diğer üniversitelerin kullanılmayan kontenjanlarından ayrılmasına

 

karar verilmiştir.

 

ÜNİVERSİTE ADI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN AYRILAN KONTENJAN SAYISI (Burslu Öğrenciler İçin)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

122

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

119

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

117

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

112

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

109

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

104

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

97

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

94

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

94

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

93

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

92

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

91

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

90

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

88

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

87

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

85

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

84

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

82

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

80

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

77

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

77

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

76

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

75

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

72

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

67

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

67

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

65

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

65

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

65

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

63

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

63

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

62

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

61

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

61

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

61

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

61

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

60

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

60

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

60

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

59

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

59

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

57

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

57

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

57

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

56

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

53

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

51

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

48

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

47

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

46

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

46

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

44

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

44

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

44

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

43

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

43

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

43

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

43

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

42

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

41

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

40

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

39

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

39

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

38

ORDU ÜNİVERSİTESİ

38

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

38

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

37

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

36

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

35

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

35

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

32

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

32

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

20

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

20

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

20

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

20

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

20

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

20

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

20

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

20

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

20

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

20

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

20

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

20

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

20

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

20

EGE ÜNİVERSİTESİ

20

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

20

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

20

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

20

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

20

 


Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlerinin Yetki Tanımlaması Hakkında

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" kapsamında uygulanan Farabi Değişim Programı'na ait rapor girişleri, YÖKSİS veri tabanında yer alan Farabi Otomasyon sistemi aracılığı ile gerçekleşmektedir.

 

Farabi Otomasyon kullanıcı ve rol işlemlerinin daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi için Üniversiteniz Farabi Kurum Koordinatörlerinin yetki tanımlaması bundan sonra Üniversiteniz Personel Daire Başkanı tarafından yapılacaktır.


2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi Ara Raporu Hakkında

Yükseköğretim  Kurumları  Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim dönemine ilişkin    Farabi Değişim Programı  ara rapor girişleri YÖKSİS üzerinden  01 Aralık 2014 mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
Otomasyon sistemi üzerinden hazırlanan söz konusu raporların rektörlük üst yazısı ile birlikte Başkanlığımıza 2014 yılı içerisinde gönderilmesi önem arz etmektedir.
 
Ara rapor giriş sürecinde ortaya çıkabilecek teknik sorunlar için lütfen farabidestek@yok.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçiniz.
 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Nihai Raporu Otomasyon Sisteminin Açılması

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı nihai raporu otomasyon bilgi girişleri için sistem açılmıştır. yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirilecek olan rapor çıktılarının Rektörlük üst yazısıyla birlikte 20 Ekim 2014 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 
Önemli Not: YÖKSİS Farabi Nihai Rapor uygulaması 1 Ekim 2014 saat 17.30'da kapatılacaktır. Bu tarihten sonra sistem üzerinden kesinlikle giriş yapılamayacaktır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HESAP NO GÜNCELLEME

Yükseköğretim kurumlarımızın Farabi Değişim Programı'na ait Özel Hesap İBAN Numaralarının güncel halini farabidegisim@yok.gov.tr e-postamıza ve belgenin aslını posta ile Kurulumuza en geç 19.09.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 

Banka Hesap Numarası Değişikliği Hk.

Başkanlığımızın Ziraat Bankası Bilkent Şubesindeki hesap numarası, Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 8400 0100 2533 0538 6419 5016 numaralı hesap numarası ile değişmiştir. Yükseköğretim kurumlarımızın Farabi Değişim Programı ile ilgili tüm iade işlemlerinde söz konusu banka şubesi ve hesap numarasını kullanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 


2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Nihai Raporu Hk.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in Nihai Rapor Başlıklı 15 inci maddesine göre "Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir".

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim dönemine ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Farabi Kurum Koordinatörlükleri, Nihai Rapor Otomasyon işlemlerini 15 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirecektir. Sistem üzerinden alınacak çıktıların Rektörlük üst yazısıyla birlikte 20 Ekim 2014 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Not: YÖKSİS Farabi Nihai Rapor uygulaması 1 Ekim 2014 saat 17.30'da kapatılacaktır. Bu tarihten sonra sistem üzerinden kesinlikle giriş yapılamayacaktır.


Hesapta Bekleyen Tutarların (Kullanılmayan Tutarların) İadesi Hakkında

Farabi Değişim Programı kapsamında 2013-2014 dönemine ait hesapta bekleyen kullanılmayan tüm tutarların 31 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde iade edilmesine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı; 17.07.2014 tarihli yazı ile ilgili yükseköğretim kurumlarına bildirilmişti. Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin aşağıdaki bağlantıda yer alan Rektör imzalı üst yazıyı, ekinde iade edilen toplam tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte YÖK Başkanlığına10 Ekim 2014 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. 

Tüm Koordinatörlüklere duyurulur. 

YÖK'e gönderilecek üst yazı örneği için TIKLAYINIZ.


Bütünleme Sınavı Hakkında

26.07.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararınca; " Farabi Değişim Programı öğrencileri gittikleri (kabul eden) yükseköğretim kurumunda bütünleme sınavına girer ve yükseköğretim kurumları öğrencilerin kalan %30'luk burslarını faaliyet geçerlilik dönemi içerisinde yapılan/yapılacak bütünleme sınavlarına göre hesaplar."


2014-2015 Farabi Değişim Programı Burs Tutar ve Ödemeleri Hakkında

Farabi Değişim Programı kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Başkanlığımız tarafından alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

 

6 Mayıs 2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı:

Esas ve Usullerin 01.03.2013 Tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile değişen 8 inci Maddesine göre Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde yapılacak aylık ödemenin 300.- TL olması uygun görülmüştür.

 

11 Haziran 2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı:

Öğrenciler için burslu değişim süresinin bir dönem (yarıyıl) olması Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun görülmüştür. 


8 inci Akademik Değişim Programları Semineri (10-11 Nisan Gaziantep)

Başkanlığımız Akademik Değişim Programları Birimi tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programı hakkında değişim sürecine ilişkin bilgi paylaşmak, Programların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve faaliyetlerde eşgüdümün sağlanması için "Akademik Değişim Programları Semineri", 10-11 Nisan 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilecektir.

 

  Seminere yükseköğretim kurumlarının Farabi ve Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörleri ile söz konusu koordinatörlüklerde aktif olarak çalışan birer personelin katılımları önem arz etmektedir. Söz konusu seminere katılacakların giderlerinin Rektörlüğünüz bütçesinden karşılanması ve katılımcıların en geç 01 Nisan 2014 tarihi mesai bitimine kadar Gaziantep Üniversitesi ana sayfasından  (www.gantep.edu.tr) veya  http://degisim.gantep.edu.tr internet adresindeki seminer katılım formu bölümünden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

 

Diğer tüm teknik detaylar için Gaziantep Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçiniz.
Seminer programı daha sonra burada ve yukarıda belirtilen sayfada paylaşılacaktır.​

 

Dağıtımlı yazıyı görmek için TIKLAYINIZ.

 

Program için TIKLAYINIZ.

 

Gaziantep Üniversitesi 
Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Tel    : 0342/360 0825, 0342/317 1059, 0342/3171058
Faks   : 0342/360 0823
E-Posta: farabi@gantep.edu.tr

Adres  : Eski Rektörlük Binası
3. Kat  Gaziantep

 
 

Değişimin Organizasyonu Hakkında

Farabi Değişim Programı kapsamında değişimin organizasyonu (Esas ve Usullerin 10 uncu maddesi kapsamında) harcamaları için değişime katılan yükseköğretim kurumları hesaplarına, değişime ilk defa katılan yükseköğretim kurumlarına bir kereye mahsus olmak üzere 10.000 TL ile her eğitim-öğretim döneminde her bir gelen ve giden öğrenci sayısı başına 100'er TL aktarılmaktadır. Söz konusu ödemelerin 2014-2015 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir karara kadar durdurulmasına YÖK Yürütme Kurulu 12.02.2014 tarihli toplantısında  karar vermiştir.

Not: 2013-2014 Farabi Değişim Programı ikinci ödemelerinde değişimin organizasyonu bütçesi yer alacaktır. 


Değişimde İlk Yüzde Ona Giren Öğrenciler Hk. (YENİ)

6111 sayılı Kanun'un 173. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 46. Maddesinin (h) ve (ı) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar hakkında 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan 2012.4.214 sayılı kararın 1 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (Erasmus, değişim, özel öğrenci vb. öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiğine" şeklinde alınan karara ek olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.12.2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince değişim programına katılan öğrencilerin (gönderen) yükseköğretim kurumunda yüzde on içinde değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Yükseköğretim Kurumlarına Gönderilen Üst Yazı İçin Tıklayınız.


Farabi Değişim Programı 2014-2015 Akademik Yılı Takvimi (YENİ)

Farabi Değişim Programı 2014-2015 Akademik Yılı Değişim Takvimi 

  • Başvuru ilanı için son tarih:14 Mart 
  • Başvurulara ilişkin belgelerin kurumlar arası son gönderim tarihi: 4 Nisan 
  • Değişime ilişkin sonuçların açıklanması: 30 Nisan
  • Öğrenim Protokolünün Düzenlenmesi ve Oryantasyon son tarih: 9 Mayıs
  • YÖKSİS üzerinden YÖK'e nihai sonuçların iletilmesi: 15 Mayıs

 

Koordinatörlüklerimizin yukarda belirtilen tarihlere uymaları önemle tavsiye olunur.

 

 


Öğrenci Bursları

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı İle Farabi Değişim Programı Esas ve Usullerin değişen 8 inci maddesi görmek için TIKLAYINIZ


Genel Duyuru


Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrencilere yapılan burs ödemesinin; 1 yarıyıl için 4, 2 yarıyıl için 8 ay yapılacağı hatırlatmasının yanında söz konusu bursların düzenli olarak aylıklar halinde öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum koordinatörlüğü tarafından ödenmesi önem arz etmektedir.
Öte yandan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereği kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüste istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında burs ödemesi yapılmamaktadır. Nafaka-Dul-Yetim aylığı alanlar bu kararın dışındadır.
Farabi Değişim Programı Yönetmeliğinin Denetim başlıklı 35 inci maddesi ile ilgili esas ve usullerin 18 inci maddesine istinaden yükseköğretim kurumlarının iç denetim birimleri tarafından yapılan denetim raporlarının Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.