Skip to Content

    

Duyurular

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ara Raporu Hakkında (23.11.2017)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişlerinin 04 Aralık 2017 ile 15 Aralık 2017 tarihleri arasında yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerinin ve 25 Aralık 2017 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermelerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.11.2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.