Skip to Content

    

Duyurular

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ara Raporu Hakkında

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 'in "Raporlama" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ara Rapor" başlıklı 16 ıncı maddeleri çerçevesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Farabi Değişim Programı ara rapor girişlerinin 21 Kasım 2016 ile 02 Aralık 2016 tarihleri arasında www.yoksis.gov.tr adresi üzerinde yer alan "Farabi uygulaması bölümünden" gerçekleştirmelerine ve 20 Aralık 2016 tarihine kadar YÖK Başkanlığına göndermelerine 16.11.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.