Skip to Content

    

Duyurular

2015-2016 Kullanılmayan Tutarların İadeleri Hk. (25.08.2016)

Farabi Değişim Programı çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarının Özel Hesaplarına Aktarılan Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usullerin" in değişen 13. maddesinde; "… Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarları en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar YÖK Başkanlığına etmeleri gerektiğine Yürütme Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.