“Engelsiz Erişim” Çalıştayı

Yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin tüm mekânlara ve eğitsel imkânlara erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan "Engelsiz Erişim Çalıştayı" Mayıs 2017'de Başkanlığımızda yapılacaktır. Çalıştayda yükseköğretim kurumlarının engelli bireyler için fiziksel ulaşılabilirlikle ilgili olarak yaptıkları düzenlemeler konusunda paylaşımda bulunulacak ve tüm yükseköğretim kurumlarının yapması gereken düzenlemeler tartışılacaktır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ise "engelsiz eğitim" konseptiyle 2. çalıştayın yapılması planlanmıştır.


Özel Yetenek Sınavına Başvuracak Engelli Öğrenciler Hakkında

Özel yetenek sınavına başvuracak engelli öğrenciler hakkında alınan karar için tıklayınız.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 13/04/2015 tarih ve 57914 sayılı yazısı için tıklayınız.


Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı (17.05.2010)

Yükseköğretim Kurulu "Özürlü Öğrenci Komisyonu" tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı" 17 Mayıs 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonunda gerçekleştirilmiştir.


Toplantıda yapılan sunular aşağıdadır:


Engelsiz Üniversite Toplantısı (13.11.2009)

Yükseköğretim Kurulu "Özürlü Öğrenciler Komisyonu" tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Toplantısı" 13 Kasım 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.


Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Tüm üniversitelerin Özürlü Öğrenci Biriminden sorumlu Rektör Yardımları öncelikli olmak üzere birer temsilcilerinin davet edildiği toplantıda; Komisyon üyeleri tarafından sunuşlar yapılmış ve Özürlü Öğrencilerle ilgili mevcut mevzuat, özel gereksinimli bireyler ve Yükseköğretim Kurumlarında oluşturulması gereken Engelsiz Üniversite Birimlerinin yapı ve işleyişi hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

Engelsiz Üniversite Biriminin tüm üniversitelerimizde bir an önce kurulması, etkin olarak faaliyete geçirilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istenilen toplantıda, Engelsiz Üniversite için Uzaktan Eğitimin ve e-kampus uygulamalarının önemi de vurgulanmıştır.

Gerek AB ile uyum, gerek Bologna Süreci itibariyle, ilgili kurumlar ve üniversiteler arasında daha etkin bir işbirliğinin yürütülmesi; bu amaçla konu ile ilgili gelişmelerin periyodik toplantılarla izlenmesi toplantıya katılan tüm katılımcıların birleştiği ortak bir görüş olarak benimsenmiştir.


Toplantıda Yapılan Sunular Aşağıdadır.
 
Engelsiz Üniversite Yasal Temeller (Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN)
Engelsiz Üniversite Birimleri ( Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU)
Özel Gereksinimli Bireyler (Prof. Dr. Funda ACARLAR)
Engelsiz Üniversite İçin Uzaktan Eğitim (Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL)
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde Engelli Öğrenciler (Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR)