26/12/2017 Tarihi itibariyle Yükseköğretim denklik (önlisans, lisans, yükseklisans) ön başvurusu pilot uygulama olarak e-devlet kapısı üzerinden alınmaktadır.

 

Başvurular;

https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu adresinden yapılabilir.