İLGİLİ EVRAKLAR

 

Denklik Belgesi

 

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.

 

Kimler denklik başvurusu yapabilir?

 

  • Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları için
  • Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak ya da mezun olduğu alanda çalışmak isteyen Yabancı Uyruklular için

 

Tanıma Belgesi

 

İlgilinin tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

 

Tanıma Belgesinin düzenlenme amacı;

 

  • Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun, ancak mezun olduğu alanda denklik için ders tamamlama, seviye tespit sınavı vb. şartları yerine getirmesi gereken; ancak mezun olduğu alanda çalışmayı düşünmediğinden bu işlemleri tamamlamak istemeyen ilgililer için "yükseköğretim mezunu" olarak istihdam edilmesinin önünü açmak,
  • Yurtdışında mezun olduğu okul ve derecesi tanınan, ancak mezun olduğu alanın Türkiye'deki programlara eşdeğer bulunmaması nedeniyle hakkında denklik dışında karar alınan ilgililerin üniversite mezunu olduğunu belgelemek,
  • Denklik işlemleri sürerken, askerlik sevk ve tehir işlemleri gibi acil olarak yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir belgeye ihtiyaç duyulması halinde mağduriyeti önlemek.

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı

 

Yurtdışındaki her hangi bir yükseköğretim kurumunun Kurulumuz tarafından tanınıp tanınmadığının bilgisinin verildiği resmi yazıdır.

 

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısının gerekli olduğu durumlar;

 

  • Yurtdışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
  • Yurtdışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapacak olan öğrenciler,
  • Türkiye'de lisansüstü eğitimine başlayacak yabancı öğrenciler,
  • Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, Üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmi makamlara vermek üzere,
  • Doktora denkliği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapılan başvurularda gereklidir.