2014 Seviye Tespit Sınavı Mühendislik 1. Aşama Sonuçları

2014 STS 1. aşama sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz. 


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanındaki Seviye Tespit Sınavı Hakkında Duyuru

Kurulumuzca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki Seviye Tespit Sınavının I. aşamasının 16 Nisan 2014 Saat 10:00'da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılacağı daha önce web sitemizde kamuoyuna duyurulmuştur.
Sınav başlama saati 13:00 olarak değiştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Seviye Tespit Sınavına girecek ilgililere duyurulur.


Seviye Tespit Sınavına (STS) Başvuru Yapanların Dikkatine

Mühendislik Alanlarında Yapılan Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Mühendislik Alanlarında Yapılan Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuruyu Görmek İçin Tıklayınız.


2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu

2014 STS Aday Başvuru Formu

2014 Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

DUYURU

 

1-Dışişleri Bakanlığından alınan 28.03.2013 tarihli yazıda belirtildiği üzere, içinde bulunduğu olağanüstü koşulların Suriye makamlarıyla diplomatik yazışma süreçlerini kesintiye uğratması nedeniyle Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ilgililerin diplomaları bir süredir teyit edilememekte ve ilgililer hakkında işlem tesis edilememektedir.

2-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmuş olan ve teyit yapılamadığı için hakkında işlem tesis edilemeyen ilgililer ihtiyaç duymaları halinde evrak asıllarını geçici süreyle alabilirler.

3-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmak isteyen ilgililerin diploma teyitlerine ilişkin mevcut durumu (teyit aşamasının uzun sürebileceği ihtimalini) göz önünde bulundurarak müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.


Önemli Duyuru: 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışında eğitime başlayan öğrencilerin dikkatine !

 

YÖK internet sayfasındaki "Denklik-Üniversiteniz Tanınıyor mu?" başlığı altında yayınlanan listelerde teknik bir hata olduğu tespit edildiğinden;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.11.2013 tarihli toplantısında:

*Söz konusu listelerdeki bilgiye dayanarak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 04.11.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan listelerden eğitim aldıkları üniversiteleri tekrar kontrol etmeleri gerektiğine,

*Öğrencilerin yurtdışında tanınmayan bir okula kayıt yaptırmış olmalarının kendilerine herhangi bir hak kazandırmayacağına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.


Bulgaristan Başvurularında İstenen Belgeler

 

01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının Apostil Şerhini taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.


Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun İlgililer Hakkında Duyuru

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2012 tarihli toplantısında alınan "Bulgaristan'daki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin ve Türkiye ve KKTC'deki üniversitelere yapılacak yatay geçişlerin, Yükseköğretim Genel Kurul karar tarihten itibaren 3 ay süre ile geçici olarak askıya alınması" kararı, Bulgaristan yetkili makamlarıyla yapılan müzakereler ve Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler sonucu yeniden değerlendirilmiş; denklik işlemlerine 19 Mart 2013 tarihi itibari ile yeniden başlanmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Showing 76 - 86 of 86 results.
Items per Page 25
of 4