Başvuru Yeri ve Ücretleri

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda;

 

  • "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,
  • Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
  • İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
  • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
  • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,
  • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.)

 

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

DİKKAT! : Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.

 

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

 

 

YÖK Denklik Hesabı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

 

 

DİKKAT! : Yabancı Uyruklu olup YU Kimlik numarası olan adaylar Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler.

 

DİKKAT! : YU numarası olmayan Yabancı uyruklu adayların ise Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 Cd. No:7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya vekili aracılığı ile ücret yatırmaları gerekmektedir.