Skip to Content

 

 

 

 

 

   
   
   

 

Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı Örnek Soruları Hakkında Duyuru (30.05.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin uyarınca Seviye Tespit Sınavları yapılmaktadır. Sınavlara hazırlık amacıyla Seviye Tespit Sınavı örnek soruları aşağıdaki...

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre; denklik ve tanıma başvurularının kabulü, başvuruların incelenmesi, inceleme sürecinde yapılan...

Kurulumuzca Yapılan Seviye Tespit Sınavlarına Başvuru Yapan/Yapacak Olan Adaylar Hakkında Duyuru (20.05.2016)

Yükseköğretim Kurulu Denklik Komisyonunca Diploma Denklik başvurusunda bulunan adaylar hakkında Red, Lisans Tamamlama, Denklik ve Seviye Tespit Sınavı kararları alınabilmektedir. Kurulumuzca...

2016 STS Başvuru Süresi Hakkında Duyuru (17.05.2016)

Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavı (2016) başvuru süresi 25.04.2016-06.05.2016 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için 23-25 Mayıs 2016...

Yükseköğretim Kurulu Denklik Biriminden Faks Dilekçeler Hakkında Duyuru (25.03.2016)

Resmi Kurumlardan Denklik Birimine gelen faks dilekçeler hariç olmak üzere tüzel kişilerden gelen faks dilekçelere işlem yapılmamaktadır.