DUYURULAR

Bilgi Notları

Yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile denetim faaliyetleri çerçevesinde karşılaşılan hususlara ilişkin bilgi notları Kurulumuz web sayfasının Yayınlar/Raporlar başlığı altında bulunan Bilgi...

 

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı     

Bilkent/ Ankara

+(90) 312 280 70 00