Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında alınan kararla yürütmesi durdurulmuştur.


Doktora eğitimini son 5 yılda tamamlamış araştırma görevlileri veya yardımcı doçent kadrosundaki öğretim elemanları doktora sonrası araştırma inceleme amacıyla en çok 1 yıl süre ile yurtdışına gönderilecektir.

Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:

  • T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,
  • Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak,
  • Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
  • Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planının olması.


Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in tam metnine ve destek miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Sonrası Araştırma Desteği Takip Formu için tıklayınız.