1. Teklif Yazısı
  2. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
  3. Lisans not çizelgesi (transkript)
  4. Yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
  5. Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir.)
  6. Sağlık Kurulu Raporu