Giresun Üniversitesinde Kadın Çalışmaları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından 6-7 Mayıs 2013 tarihlerinde "Cinsiyetler arası Eşitsizliğin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk" konulu "1. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi. Sempozyumun uluslararası yansımaları neticesinde, Kasım 2013'te bu konuda Paris'te UNESCO ile yapılan çalışma toplantısında, UNESCO ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsü"nün Türkiye adına Giresun Üniversitesinde açılması kararına varıldı. UNESCO bu konuda yapılacak bütün uluslararası çalışmalara Giresun Üniversitesinin dâhil edileceği garantisini verdi. "2. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" ise "Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın" temalı olarak 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2014 yılında Giresun Üniversitesi, UNESCO'ya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda kürsü müracaatını tamamladı. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsünün Giresun Üniversitesine tahsisi halinde GÜKAM tarafından yapılacak 3. Kadın Sorunları Uluslararası Sempozyumunun gerek kapsamının, gerekse süresinin genişletilmesi, bilimsel niteliğinin, ulusal ve uluslararası medyaya yansımasının maksimize edilmesi hedefleniyor.

 

Tüm bu gelişmelerin devamında Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde bütün akademik birimlerde zorunlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi okutulmasına ilişkin karar alındı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin okutulmasında görev alabilecek akademisyenler belirlendi ve ders planları ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte 02-05 Eylül 2015 tarihleri arasında Giresun Üniversitesinde Eğiticinin Eğitimi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı düzenlenecektir. Programın temel hedefi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini yürütecek olan akademisyenlere alanında uzman eğiticilerin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılmasıdır. Ayrıca Eğitim-Öğretim dönemi boyunca öğrenci, akademik ve idari personellerin katılımı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu seminer-panel-kısa film gösterisi-tiyatro gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.