"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Toplantısı" Yapıldı

8 Temmuz 2015/Ankara

 

 

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla Eylem Planı'nda yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi kapsamında 2014 yılı ikinci ve 2015 yılı ilk altı aylık izleme değerlendirme toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

 

Bilindiği üzere, Başbakanlığın 2006/17 sayılı genelgesinin ilgili tedbirleri gereğince ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan ve Temmuz 2012 'de yürürlüğe giren Eylem Planı'nda yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi için ilgili taraflarca yılda iki kere toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması hedeflenmişti.

 

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar yükleyen Eylem Planı Toplantısı'na Yükseköğretim Kurulundan YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sayın Sezer Şener KOMSUOĞLU katıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu adına katılan KOMSUOĞLU, üniversitelerin, sağlık ve sosyal bilimler alanındaki bütün fakülte ve yüksek okulları öncelikli olmak üzere mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularına yer verilmesi gibi konuların durumu ve işleyişi hakkında incelemelerde bulunarak görüşlerini belirtti.