Yükseköğretim Kurulu Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Çalışma Grubu, üniversitelerin akademik çıktılarını (tez, makale, kitap, rapor, veri setleri vb.) uluslararası açık erişim standartlarına uygun olarak hizmete sunma işlemlerini yaparken, göz önünde bulunduracakları kurumsal arşiv ve açık erişim politikasının oluşturulması ve bu konularda üniversite kütüphanelerine gerekli desteği sağlanması amacıyla Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur.

 

YÖK Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Çalışma Grubu Üyeleri:

 

Ahmet KAHRAMAN, YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Ayhan KAYGUSUZ, Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü

Gültekin GÜRDAL, İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Yrd. Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Hasan LALE, YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı

İlkay HOLT, Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü

Prof. Dr. Ramazan ACUN, Hacettepe Üniversitesi

Sönmez ÇELİK, Doğuş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü

 

Görüş, öneri ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile iletebilirsiniz:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 06539 Bilkent-Ankara

Tel: +90 [312] 298-7000;

Faks: +90[312] 266-4759

e-posta: acikerisim@yok.gov.tr