Skip to Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumları bilimsel bilginin üretilmesinde temel rol oynamaktadır. Bilimsel bilgi, etik ve yasalar çerçevesinde özgürce erişilebilir olmalıdır; çünkü bilimsel bilgiye erişim özgürlüğü, tüm kullanıcılar için nitelikli bilgi ve buna dayalı ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesini sağlayacak çok önemli bir destek faktörüdür. Türk Yükseköğretim Sistemi bugün Web of Science'a giren yıllık ortalama 26.000 civarında makale üretmektedir. Diğer bilimsel yayınların ve çıktıların miktarı tespit edilememektedir. Türk Yükseköğretim Sistemin ürettiği bilimsel tüm çıktıların, üniversiteler tarafından oluşturulacak Kurumsal Akademik Arşivler aracılığı ile toplanması, düzenlenmesi, uzun süreli saklanması ve YÖK Başkanlığı'nda kurulacak Ulusal Akademik Arşiv sistemi üzerinden merkezi olarak harmanlanıp ulusal ve uluslararası tüm kullanıcıların erişimine sunulması hedeflenmektedir.

 

Böylelikle küresel anlamda büyük bir rekabetin yaşandığı yükseköğretim alanında, üniversitelerimiz daha görünür hale gelecek ve bu görünürlük yapılan çalışmaların paylaşılmasına ve kalitenin yükselmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmaların bir sonraki adımı kamu kaynakları ile üretilen araştırma verilerinin açık erişim standartlarına uygun biçimde paylaşımı olacaktır. Konulan uzun dönemli hedef ise bu ulusal akademik arşivde bilimsel çalışmalarını paylaşmak isteyen ülkedeki tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını entegre etmektir.

 

 

 

 

ANKOS AEKA Web Sayfası

 

Bu çerçevede, Türkiye'de açık erişim arşivi oluşturma süreçlerine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere ANKOS çatısı altında, 2006 yılında Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) adıyla bir çalışma grubu kurulmuştur.

 

 

Ulusal Açık Erişim Çalıştayları

 

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen çalıştayların web sayfasıdır.

 

 

Açık Erişim Politikaları Uygulama İlkeleri

 

Bu Web sitesi, Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı Avrupa Komisyonu'nun 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen projesi MedOAnet‘in araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için oluşturduğu "MedOAnet Açık Erişim Politikaları Uygulama İlkeleri" dokümanı temel alınarak hazırlanmıştır.

 

 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi

 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi bildirgeleri, Açık Erişim forumu ve kaynakları ile sıkça sorulan soruların cevaplarını içeren temel bir site.

 

 

OpenAIRE

 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ve Avrupa Araştırma Konseyi destekli makalelerin tanımlanması, saklanması, erişimi ve görüntülenmesi için kurulan bir ara yüz ve destek mekanizmasıdır.

 

 

OpenDOAR

 

Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini veren ve içerikleri üzerinde toplu arama yapamaya aracılık eden bir dizindir.

 

 

ROAR

 

Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli dijital kaynakları toplu olarak bir arada sunan ve AB Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.