1. Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

2. Akıllı Enerji Sistemleri

3. Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

4. Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

5. Biyoenformatik- Biyoistatistik

6. Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

7. Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

8. Blokzincir Teknolojisi

9. Deniz ve Gemi Mühendisliği

10. Elektrikli ve Hibrit Araçlar

11. Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)

12. Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği

13. Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

14. Hidrojen ve Yakıt Pilleri

15. Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği

16. İklim Değişikliği

17. İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik

18. İleri ve Akıllı İmalat

19. İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

20. Kauntum Programlama

21. Mikro ve Nanoteknoloji

22. Nöromühendislik

23. Nükleer Enerji

24. Optik, Elektrooptik ve Fotonik

25. Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri

26. Siber Güvenlik/Kriptoloji

27. Sistem Mühendisliği

28. Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

29. Sürdürülebilir Ormancılık

30. Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

31. Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

32. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

33. Uzay ve Havacılık Mühendisliği (Uydu ve uydu fırlatma teknolojileri dahil)

34. Veri Bilimi ve Bulut Bilişim

35. Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

36. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

37. Yazılım Mühendisliği

38. Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi

39. Zootekni ve Hayvan Besleme

1. Anayasa Hukuku

2. Antropoloji

3. Arap Dili ve Edebiyatı /Arap Dili ve Belagati

4. Bilgi ve Belge Yönetimi

5. Bilim Tarihi

6. Bilişim Hukuku

7. Deniz Hukuku

8. Eğitimde Dijitalleşme

9. Ermenice

10. Hadis Usulü

11. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

12. İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)

13. İslam Hukuku Usulü

14. İspanyol Dili ve Edebiyatı

15. İşaret Dili

16. Kamu Maliyesi

17. Klasik Arkeoloji

18. Kore Dili ve Edebiyatı

19. Milletlerarası Hukuk

20. Müzecilik

21. Okul Öncesi Eğitim

22. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

23. Özel Eğitim

24. Psikoloji

25. Sağlık Ekonomisi

26. Siyaset Psikolojisi

27. Siyasi Coğrafya

28. Somut Olmayan Kültürel Miras

29. Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

30. Uluslararası Güvenlik ve Terör

31. Uygurca

1. Afet Tıbbı

2. Aşı

3. Biyofizik

4. Çocuk Gelişimi ve Beslenme

5. Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

6. Epidemiyoloji

7. Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç

8. Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği)

9. İmmunoloji

10. İnsan Beyni ve Nörobilim

11. KBRN (Kimyasal, Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Korunma)

12. Klinik Eczacılık

13. Kök Hücre Çalışmaları

14. Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz)

15. Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)

16. Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

17. Moleküler Onkoloji

18. Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı

19. Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı

20. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

21. Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler

22. Rejeneratif Tıp

23. Sağlıklı Beslenme ve Gıda Katkı Maddeleri

24. Tamamlayıcı Tıp

25. Toksikoloji

26. Translasyonel Tıp

Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı

1. Mimarlık

2. Peyzaj Mimarlığı

3. Şehir ve Bölge Planlama